TUYEM
12. Uluslararası Yem Kongresi ve Yem Sergisi
20-23 Nisan 2014/ Antalya
Türkiye Yumurta Ticareti
Derya Pala
Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği
YUMBİR?
O YUM-BİR, Yumurta üreticileri tarafından 2006 yılında, 5200 sayılı
O
O
O
O
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu hükümlerine göre, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığının onayı ile kurulmuş, Türk Yumurta
Sektörünün sorunlarına çözüm aramak ve üyelerinin hak ve
menfaatlerini korumak amacıyla çalışan bir üretici örgütüdür.
Bünyesinde yumurta üretiminin yoğun olduğu İl/ilçelerde kurulmuş
12 Birlik ve 374 civarında üyesi bulunmaktadır. Bunlar,
Afyonkarahisar, Çorum, İzmir, Karaman, Kayseri, Konya, Bandırma,
Başmakçı, Tavşanlı, Manisa, Bolu, Balıkesir Yumurta Üretici
Birlikleridir. Tüm üyeleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına kayıtlı
olup, Bakanlığın, belirlediği şartlarda üretim yapmaktadır.
YUM-BİR, bir üretici örgüt olarak, sağlıklı sürülerden sağlık yumurta
üretilmesi yönünde çaba sarf eder; üyelerinin rekabet gücünün ve
refahının artırılmasını, işletmelerde verimliliğin, yükseltilmesini esas
alır.
YUM-BİR yumurtanın besleyici değerini topluma anlatılması ve
yumurta tüketiminin artırılması yönünde basın ve sosyal medya
aracılığı ile tanıtım faaliyetleri yürütür.
YUM-BİR, yumurta sektörünü Ulusal ve Uluslararası platformlarda
temsil eder, sektörde düşünce ve hareket birliği oluşturmayı hedefler.
Türkiye’de Yumurta Sektörü
Kapasite
 994 ticari işletme ve 3103 kümes
 ~75 milyon yumurtacı tavuk
 16,7
milyar adet üretim (2 milyar köy
yumurtası hariç)
Kaynak: TÜİK
Türkiye Yumurta Üretimi (milyar adet)
üretim
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
15700 16700
10515
11258 11920
12737
13980
8401
* tahmini köy yumurtası eklenmeden hazırlanmıştır.
üretim
Türkiye’de Kişi Başına Yumurta Üretimi
Yıllar
Üretim (milyar)
Nüfus(milyon)
Kişi Başı
Üretim (adet)
2006
8401
73423
114
2007
10515
70587
149
2008
11258
71517
157
2009
11920
72561
164
2010
12737
73223
174
2011
13980
74224
188
2012
15677
75627
207
2013
16707
76707
218
* tahmini köy yumurtası eklenmeden hazırlanmıştır.
Türkiye’de Kişi Başı Yumurta Tüketimi
Yıllar
*Tüketim (adet)
2009
178
2010
172
2011
180
2012
183
2013
187
Kaynak: Yum-Bir (* köy yumurtası hesaba katılarak hazırlanmıştır)
Kişi Başı Üretim-Tüketim Mukayesesi
üretim (kişi başı adet)
tüketim (kişi başı adet)
250
200
150
100
50
0
2009
Kaynak: TÜİK
2010
2011
2012
2013
Türkiye’nin Yıllara Göre
Yumurta İhracatı (milyon $)
Yıllara Göre Yumurta İhracatı (Milyon $)
407.000
350.995
285.676
119.946
68.115
156.619
100.203
18.927
2006
2007
Kaynak: Ege İhracatçılar Birliği
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Türkiye’nin Yumurta İhracatı
2008 yılında Türkiye yumurta ihracatı toplam üretimin %10’u iken,
2013 yılında bu rakam toplam üretimin %26 sı kadardır.
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2009
2010
2011
2012
2013
ihracat (milyar adet)
iç tüketim (milyar adet)
Kaynak: Ege İhracatçılar Birliği
2014 ilk
çeyrek
(tahmini)
Dünya Yumurta Üretimi
Dünya Yumurta Ticaretinde İlk 15 Ülke
1. Almanya,
2. Irak
3. Hollanda
4. Rusya
5. Fransa
6. Hong Kong
7. İngiltere
8. Belçika
9. Singapur
10. İtalya
Kaynak: Yum-Bir
İthalat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hollanda
ihracat
Türkiye
Amerika
Polonya
Almanya
Fransa
Çin Halk
Cumhuriyeti
8. İspanya
9. Belçika
10. Malezya
11
Ülkeler Bazında Türkiye Yumurta İhracatı (000 ABD-$)
İthalatçı Ülke
Dünya
Irak
Azerbaycan
Israil
Libya
Özbekistan
BAE
Türkmenistan
Suriye
Sudi Arabistan
Gürcistan
Yunanistan
Angola
Ekvator Ginsei
Kıbrıs
Kuveyt
Iran
Umman
Serbest Bölge
Kongo
Cibuti
Tacikistan
Kaynak:UN Comtrade İstatistik
2008
118921
95511
3918
395
0
184
0
0
9585
4673
685
0
34
0
1364
0
0
0
2543
0
0
0
2009
126618
96429
3992
7609
0
845
67
45
10462
1165
835
0
0
0
2299
28
38
0
2491
0
0
0
2010
156195
108672
4757
7136
0
681
424
0
30257
67
38
0
847
178
712
36
429
39
1779
38
0
0
2011
284053
211776
11080
5967
1069
731
361
3288
6179
14
334
0
263
32
86
79
42138
0
625
0
0
0
2012
350516
322585
8164
7429
3280
1703
1477
1205
1001
880
765
585
418
305
240
160
98
83
54
34
24
19
Türkiye Yumurta İhracatı
120
100
80
Irak
Diğer
60
40
20
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kaynak: Ege İhracatçılar Birliği
Türkiye Yumurta İhracatı
Türkiye yumurta pazarında net ithalatçı Irak
olmakla birlikte, yıllar içerisinde gelişen Pazar
koşulları kapsamında bugün Türkiye 26 farklı
ülkeye yumurta ihracatı yapmaktadır.
İhracat Pazarında UKRAYNA
AB Yumurta İthalatı
yumurtalar
hariç-toplam
ABHatching
İthalatı eggs
TotalKuluçkalık
EU Import
of Eggs
not incl.
(1000 Avro)
(1000
EUR)
42.627
45.000
40.000
35.000
27.731
22.062
8.122
30.000
2.549
25.000
2.781
20.000
5.487
15.000
5.555
23.144
11.032
Jan-Nov 11
USA
Argentina
10.000
15.087
5.000
Jan-Nov 12
India
Israel
Jan-Nov 13
Albania
0
Other destinations
AB Yumurta İhracatı
Kuluçkalık yumurtalar
toplam
AB İhracatı
Total EUhariç
Export
of Eggs
(1000 Avro)
not incl. hatching
eggs (1000 EUR)
236.315
250.000
207.710
193.119
85.820
200.000
58.520
73.945
150.000
10.299
100.000
59.521
62.142
51.801
50.000
41.517
55.283
57.874
Jan-Nov 12
Jan-Nov 13
0
Jan-Nov 11
Japan
Switzerland
Russia
Angola
Thailand
Other origins
İhracat Destekleri
1. DFIF- Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu
2. DIR- Dahilde İşleme Rejimi
İhracat Destekleri
Yıl
İhracat İade Miktarı- DFIF
($/1000 adet)
Miktar Barajı (%)
Azami Ödeme (%)
2007
15
78
10
2008
15
78
10
2009
15
78
10
2010
15
65
10
2011
15
65
10
2012
15
65
10
2013
15
65
10
Kaynak: Yum-Bir
Teşekkür ederim.
www.yum-bir.org
Download

Can SAĞIR - Türkiye Yem Sanayicileri Birliği