Dr. Korhan Taviloğlu
Genel Cerrahi Profesörü
Abdi İpekçi Cad, No 57,
Reasürans İş Hanı 1,
Kat 3, Nişantaşı, İstanbul
Tel:
(0212) 219 84 84
Faks: (0212) 219 28 65
www.taviloglu.com
Taviloglu.com sitesinde kanserle ilgili linkler
Alternatif tıp nereye kadar?
www.taviloglu.com/genel-cerrahi/alternatif-tip-nereye-kadar-etkili.html
Ameliyata nasıl hazırlanmalı? http://www.taviloglu.com/genel-­‐cerrahi/ameliyata-­‐nasil-­‐hazirlanmali.html Bağırsak ameliyatları sonrası http://www.taviloglu.com/bagirsak-­‐hastaliklari/bagirsak-­‐ameliyatlari-­‐
sonrasi.html Bağırsak düğümlenmesi http://www.taviloglu.com/bagirsak-­‐hastaliklari/bagirsak-­‐dugumlenmesi.html Bağırsak fistülü
http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/bagirsak-fistulu.html
Bağırsak kanseri
www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/bagirsak-kanseri.html
Bağırsak lenfoması
www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/bagirsak-lenfomasi.html
Cerrah seçimi nasıl olmalı? http://www.taviloglu.com/genel-­‐cerrahi/cerrah-­‐secimi-­‐nasil-­‐olmali.html Gastrointestinal stromal tümör
http://www.taviloglu.com/genel-­‐cerrahi/gastrointestinal-­‐stromal-­‐tumor-­‐
gist.html Kalın bağırsak polipleri
www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/kalin-bagirsak-polipleri.html
Kanser ameliyatı ve kanser cerrahisi
http://www.taviloglu.com/genel-­‐cerrahi/kanser-­‐ameliyati-­‐ve-­‐kanser-­‐
cerrahisi.html Kanser tedavisinde gelişmeler
http://www.taviloglu.com/genel-­‐cerrahi/kanser-­‐tedavisinde-­‐gelismeler.html Kanserden korunma
http://www.taviloglu.com/genel-­‐cerrahi/kanserden-­‐korunma.html Kanserden korunmada etkili gıdalar http://www.taviloglu.com/genel-­‐cerrahi/kanserden-­‐korunmada-­‐etkili-­‐
gidalar.html Kapsül endoskopisi http://www.taviloglu.com/endoskopi/kapsul-­‐endoskopisi.html Karaciğer hemanjiomu
www.taviloglu.com/karaciger-safra-kesesi-safra-yolu-ve-pankreashastaliklari/karaciger-hemanjiomu.html
Dr. Korhan Taviloğlu
Genel Cerrahi Profesörü
Abdi İpekçi Cad, No 57,
Reasürans İş Hanı 1,
Kat 3, Nişantaşı, İstanbul
Tel:
(0212) 219 84 84
Faks: (0212) 219 28 65
www.taviloglu.com
Karaciğer kanseri
http://www.taviloglu.com/karaciger-­‐safra-­‐kesesi-­‐safra-­‐yolu-­‐ve-­‐pankreas-­‐
hastaliklari/karaciger-­‐kanseri.html Karaciğer kistleri
http://www.taviloglu.com/karaciger-­‐safra-­‐kesesi-­‐safra-­‐yolu-­‐ve-­‐pankreas-­‐
hastaliklari/karaciger-­‐kistleri.html Karaciğerde kitle
http://www.taviloglu.com/karaciger-­‐safra-­‐kesesi-­‐safra-­‐yolu-­‐ve-­‐pankreas-­‐
hastaliklari/karacigerde-­‐kitle.html Karsinoid tümör http://www.taviloglu.com/bagirsak-­‐hastaliklari/karsinoid-­‐tumor.html Kolonoskopi
http://www.taviloglu.com/endoskopi/kolonoskopi.html
Laparoskopik cerrahi
http://www.taviloglu.com/genel-cerrahi/laparoskopik-cerrahi.html
Laparoskopi ameliyatı tek delikten (SİLS)
http://www.taviloglu.com/genel-cerrahi/laparoskopi-ameliyati-tek-deliktensils.html
Makat ameliyatları sonrası
http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makat-ameliyatlarisonrasi.html
Makat bölgesinin Paget hastalığı
http://www.taviloglu.com/makat-­‐bolgesi-­‐hastaliklari/makat-­‐bolgesinin-­‐paget-­‐
hastaligi.html Makat kanseri
www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makat-kanseri.html
Makat siğili
http://www.taviloglu.com/makat-­‐bolgesi-­‐hastaliklari/makat-­‐sigili-­‐
kondilom.html Meme biyopsisi yöntemleri
http://www.taviloglu.com/meme-­‐hastaliklari/meme-­‐biopsisi-­‐yontemleri.html Meme görüntüleme yöntemleri http://www.taviloglu.com/meme-­‐hastaliklari/meme-­‐goruntuleme-­‐
yontemleri.html Meme kanseri http://www.taviloglu.com/meme-­‐hastaliklari/meme-­‐kanseri.html Meme kanserinde bekçi lenf düğümü biyopsisi http://www.taviloglu.com/meme-­‐hastaliklari/meme-­‐kanserinde-­‐bekci-­‐sentinel-­‐
lenf-­‐dugumu-­‐biyopsisi-­‐2.html Dr. Korhan Taviloğlu
Genel Cerrahi Profesörü
Abdi İpekçi Cad, No 57,
Reasürans İş Hanı 1,
Kat 3, Nişantaşı, İstanbul
Tel:
(0212) 219 84 84
Faks: (0212) 219 28 65
www.taviloglu.com
Meme kanserinde risk tablosu
http://www.taviloglu.com/meme-­‐hastaliklari/meme-­‐kanserinde-­‐risk-­‐
tablosu.html Memede kireçlenme
http://www.taviloglu.com/meme-­‐hastaliklari/memede-­‐kireclenme-­‐
kalsifikasyon.html Memede kitle
http://www.taviloglu.com/meme-­‐hastaliklari/memede-­‐kitle.html Memenin fibrokistik hastalığı
www.taviloglu.com/meme-hastaliklari/memenin-fibrokistik-hastaligi.html
Mezenter tümörleri
www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/mezenter-tumorleri.html
Mide kanseri
http://www.taviloglu.com/mide-­‐hastaliklari/mide-­‐kanseri.html Nöroendokrin tümörler
http://www.taviloglu.com/genel-­‐cerrahi/noroendokrin-­‐tumorler.html Obezite ve kanser
http://www.taviloglu.com/genel-­‐cerrahi/obezite-­‐ve-­‐kanser.html Pankreas kanseri
http://www.taviloglu.com/karaciger-­‐safra-­‐kesesi-­‐safra-­‐yolu-­‐ve-­‐pankreas-­‐
hastaliklari/pankreas-­‐kanseri.html Periton kanseri
http://www.taviloglu.com/genel-­‐cerrahi/periton-­‐kanseri.html Rektum kanseri
www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/rektum-kanseri.html
Safra kesesi kanseri
http://www.taviloglu.com/karaciger-­‐safra-­‐kesesi-­‐safra-­‐yolu-­‐ve-­‐pankreas-­‐
hastaliklari/safra-­‐kesesi-­‐kanseri.html Safra kesesi polipleri
http://www.taviloglu.com/karaciger-­‐safra-­‐kesesi-­‐safra-­‐yolu-­‐ve-­‐pankreas-­‐
hastaliklari/safra-­‐kesesi-­‐polipleri.html Sindirim sistemi melanomları http://www.taviloglu.com/genel-­‐cerrahi/sindirim-­‐sistemi-­‐melanomlari.html Sindirim sistemi tümörleri http://www.taviloglu.com/genel-­‐cerrahi/sindirim-­‐sistemi-­‐tumorleri.html Soliter rektal ülser sendromu www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/soliter-rektal-ulser-sendromu2.html Stoma http://www.taviloglu.com/bagirsak-­‐hastaliklari/stoma.html Dr. Korhan Taviloğlu
Genel Cerrahi Profesörü
Abdi İpekçi Cad, No 57,
Reasürans İş Hanı 1,
Kat 3, Nişantaşı, İstanbul
Tel:
(0212) 219 84 84
Faks: (0212) 219 28 65
www.taviloglu.com
Sürrenal adenomu
http://www.taviloglu.com/genel-­‐cerrahi/surrenal-­‐adenomu.html Tiroid kanseri
http://www.taviloglu.com/guatr-­‐ve-­‐tiroid-­‐bezi-­‐hastaliklari/tiroid-­‐kanseri.html Yağ bezeleri
http://www.taviloglu.com/genel-­‐cerrahi/yag-­‐bezeleri-­‐lipom-­‐ve-­‐
liposarkom.html Yemek borusu kanseri
www.taviloglu.com/mide-hastaliklari/yemek-borusu-ozofagus-kanseri.html
Download

Taviloglu.com kanser linkleri