DEĞERLENDİRME TABLOSU
İhaleye Katılan::
Değerlendirme puanı:
Maksimum
Eğitim Kurumunun Deneyimi
15
Eğitim Kurumu olarak sahip olunan
deneyim
10
Turizm sektöründe deneyim
5
Müfredat
25
Uygulamalı / teorik dağılımı
5
Müfredatın İçeriği
20
Eğitici
60
Mesleki sektör deneyimi
40
Spesifik eğitim deneyimi
20
Değerlendirme
GÜÇLÜ YÖNLER
ZAYIF YÖNLER
Mümkün maksimum puanın en az %75’ine ulaşan eğitim kurumlarının programa katılımları kabul edilebilir.
Toplam puanı %75’in altında olan eğitim kurumları, program için birincil eğitim kurumları olarak kabul edilmemelidir fakat
davet üzerine sonraki bir aşamada yeniden başvuru yapabilirler.
Download

Annex - 9 Ornek Degerlendirme Tablosu