TONYA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
Hizmetin Adı
Üretim Pazarlama İşleri
Damga Yapılması
Kesme-Sürütme ve
Nakliyat işleri
Silvikültür İşleri
Suni Tensil Yapımı
Kültür Bakım Yapımı
Gençlik Bakımı
Fidan Dikimi
Orman Zararlıları İle
Mücadele Çalışmaları.
D-Micans Zararlısı ile
İps.Sexdentatus zararlısı
Mekanik Mücedele
Biyoteknik Mücadele
Biyolojik Mücadele
Yol Yapım İşleri
Sanat yapıları
Üst yapı işleri
Tapulu Kesim İşleri
Hukuk İşleri
İzin İrtifak raporları.
Olağanüstü raporlar.
Hizmeti Tamamlama Süresi
Nisan Ayında başlar Eylül ayında biter.
Haziran ayında başlar Aralık ayında biter.
Haziran ayında başlar Kasım ayında biter.
Temmuz ayında başlar Ağustos ayında biter.
Temmuz da başlar Ağustos ayında biter.
Ekim ayında başlar Kasımda Biter.
Nisan ayında başlar Eylül ayında biter.
Nisan ayında başlar Eylül ayında biter.
Nisan ayında başlar Eylül ayında biter.
Nisan ayında başlar Eylül ayında biter.
Nisan ayında başlar Eylül ayında biter.
Mayıs ayında başlar Eylül ayında biter.
Mayıs ayında başlar Eylül ayında biter.
Bir haftada biter.
Mahkemenin seyrine göre biter.
Bir haftada biter.
Damga bitiminde yapılır.
Yukarıda belirtilen konular hakkında daha geniş bilgi almak için Tonya Orman İşletme
Şefliğine müracaat edilmesi durumunda gerekli bilgiler verilecektir.
Telefon: 8813009
Faks : 8813160
E-Posta : [email protected]
Download

Tonya Orman İşletme Şefliği Hizmet Standarları Tablosu