İÇİNDEKİLER
Önsöz
Sunuş
Giriş
V
VII
1
BÖLÜM 1
HALKLA İLİŞKİLER PROJELERİ
PROJE NEDİR? PROJE KAVRAMI
6
PROJELERDE KAPSAM VE İÇERİK
7
HALKLA İLİŞKİLER VE GELİŞİM SÜRECİ
8
HALKLA İLİŞKİLER PROJELERİ VE GELİŞİM SÜRECİ
13
HALKLA İLİŞKİLER VE PROJELENDİRME
21
HALKLA İLİŞKİLER PROJELERİNİN UYGULAYICILARI
22
HALKLA İLİŞKİLER MESLEK ÖRGÜTLERİ
24
DÜNYADA GERÇEKLEŞTİRİLEN BAŞLICA HALKLA İLİŞKİLER PROJE
YARIŞMALARI VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
27
Golden World Awards for Excellence in Public Relations
(Halkla İlişkilerde Mükemmelik İçin Altın Dünya Ödülleri-IPRA)
27
PRCA&FrontLine Ödülleri
27
PRSA Awards (Amerika Halkla İlişkiler Derneği Ödülleri)
27
Public Relations Competition
(Halkla İlişkiler Yarışması- Society for Technical Communication)
28
Arthur W. Page Society Case Study Competition
(Arthur W. Page Derneği Örnek Olay Yarışması)
28
Prweek Awards –ABD (Prweek Ödülleri)
28
Non-Profit PR Awards
(Kar Amacı Gütmeyen Halkla İlişkiler Proje Ödülleri)
29
The Texas Public Relations Association's Silver Spur Student Campaign
Competition Texas (Teksas Halkla İlişkiler Derneği Gümüş Destek
Öğrenciler Arası En İyi Halkla İlişkiler Projesi Yarışması)
29
Platinum PR Awards (Platin Halkla İlişkiler Ödülleri)
30
Communicator Awards (En Başarılı İletişimci Ödülleri)
30
TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN BAŞLICA HALKLA İLİŞKİLER
PROJE YARIŞMALARI VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
31
Fikirden Projeye Yarışması
31
Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Altın Pusula Yarışması
31
Aydın Doğan Vakfı Genç İletişimciler Yarışması
35
TÜRKİYE’DE HALKLA İLİŞKİLER PROJELERİ
40
BÖLÜM 2
PROJELENDİRME SÜRECİ
PROJELENDİRME SÜRECİNDE STRATEJİ VE STRATEJİK PLANLAMA
51
GENEL KRİTERLER
63
Yaratıcılık
63
Etik Kurallara Uygunluk
65
Tutarlılık
71
Sunum
72
ARAŞTIRMA
75
ARAŞTIRMA VE ANALİZİN ÖNEMİ
75
ARAŞTIRMA KAVRAMI VE TÜRLERİ
78
ARAŞTIRMA AŞAMALARI
82
Araştırma Konusunun Saptanması
83
Araştırma İle İlgili Ön Bilgilerin Verilmesi, Yetkin bir Literatür
Taramasının Yapılması
84
Varsayımların Kurulması, Yaklaşım ve Modelin Seçilmesi
85
Verilerin Toplanması, Varsayımların Sınanması
86
Verilerin Çözümlenmesi, Bulguların Yorumu, Genel Sonuç
86
HALKLA İLİŞKİLER ARAŞTIRMALARI
87
ARAŞTIRMADA VERİ KAYNAKLARI VE VERİ TOPLAMA
YÖNTEMLERİ
89
DURUM ANALİZİ
92
Durum Analizinde Araştırılması Gereken Konular
93
SWOT, Pest ve Pestcom Analizleri
96
Rekabet Analizi
98
Risk Analizi
ARAŞTIRMA ÖRNEKLERİ
100
101
PLANLAMA
119
AMAÇLARIN VE HEDEFLERİN BELİRLENMESİ
122
HEDEF KİTLE SEÇİMİ VE ANALİZİ
125
STRATEJİLERİN VE TAKTİKLERİN BELİRLENMESİ
129
KONUMLANDIRMA
131
YARATICILIK VE ÖZGÜNLÜK
132
UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
133
MEDYA VE TEKNİKLERİN BELİRLENMESİ
134
FAALİYET PLANININ HAZIRLANMASI
138
BÜTÇE PLANININ HAZIRLANMASI
139
UYGULAMA
143
UYGULAMA PLANININ OLUŞTURULMASI
143
YARATICI UYGULAMALARIN BELİRTİLMESİ
144
Yaratıcı Strateji
146
Proje Stratejisi
147
İletişim Stratejisi
148
FAALİYET PLANI GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULAMA DETAYLARININ
ORTAYA KONULMASI
151
Kurum İçi Halkla İlişkiler Faaliyetleri
151
Kurum Dışı Halkla İlişkiler Faaliyetleri
152
Lobicilik
153
Kaynak Yaratma Faaliyetleri
153
FAALİYETLERİN DETAYLANDIRILMASI
154
ZAMAN TABLOSU HAZIRLANMASI
159
BÜTÇE PLANINA UYULMASI
160
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
165
ÖLÇÜMLEME VE DEĞERLENDİRMENİN ÖNEMİ
165
ÖLÇME KAVRAMI VE NİTELİKLERİ
168
DEĞERLENDİRME KAVRAMI VE NİTELİKLERİ
170
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BAĞLANTISI
172
HALKLA İLİŞKİLER PROGRAMLARI ÖLÇÜMLEME MODELLERİ
173
Cutlıp, Centre, Broom Modeli
174
Prca, Ipr, Prweek- Halkla İlişkiler Araştırma ve Değerlendirme Modeli
175
IPRA Modeli
177
Macnamara Modeli
182
MEDYA ÖLÇÜMLERİ VE DEĞERLENDİRMESİ
183
BÖLÜM 3
ÖDÜLLÜ ÖRNEK PROJELER
ÇÖLYAK-“ÇÖLYAK’la Yaşam”
14. Genç İletişimciler Yarışması - Aydın Doğan Vakfı Halkla İlişkiler Dalı
En İyi Proje Uygulaması İkincilik Ödülü 2002-2003
195
AIDS- “AIDS’e Karşı Hep Birlikte El Ele”
15. Genç İletişimciler Yarışması - Aydın Doğan Vakfı Halkla İlişkiler Dalı
En İyi Kurumsal İletişim Planı İkincilik Ödülü 2003-2004
257
TEMA – “Haydi Doğayla Temasa”
16. Genç İletişimciler Yarışması - Aydın Doğan Vakfı Halkla İlişkiler Dalı
En İyi Kurumsal İletişim Planı Birincilik Ödülü 2004-2005
322
EDAK- “Sağlıklı Hizmet”
17. Genç İletişimciler Yarışması - Aydın Doğan Vakfı Halkla İlişkiler Dalı
En İyi Kurumsal İletişim Planı İkincilik Ödülü 2005-2006
369
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI-“Seyirci Olma Oyuncu Ol”
TÜHİD 5. Altın Pusula Halkla İlişkiler Yarışması Genç İletişimciler
Kategorisi Ödülü 2005-2006
432
KÜRESEL ISINMA – “Temiz Ticaret Standartları”
TÜHİD 6. Altın Pusula Halkla İlişkiler Yarışması Genç İletişimciler
Kategorisi Ödülü 2006-2007
466
KADIN VE ŞİDDET- “Şiddete Gönüllü Olmayın”
19. Genç İletişimciler Yarışması - Aydın Doğan Vakfı Halkla İlişkiler Dalı
Kurumsal İletişim Kategorisi Üçüncülük Ödülü 2007-2008
519
YOSUN HAPI- “Elina”
19. Genç İletişimciler Yarışması - Aydın Doğan Vakfı Halkla İlişkiler Dalı
Ürün/Hizmet Tanıtım Projesi Kategorisi Üçüncülük Ödülü 2007-2008
583
TÜRKİYE’DE İHRACATIN ARTIRILMASI- “Altın Anahtar İhracat”
TÜHİD 7. Altın Pusula Halkla İlişkiler Yarışması Genç İletişimciler Kategorisi Ödülü 2007-2008
621
KAYNAKÇA
675
Download

TEORİDEN PRATİĞE