AKDENİZ ŞİFA
OLİMPOS
MEDİCAL PARK
ANTALYA
DOĞUM DAHİL
ANTALYA
ANADOLU
HASTANELERİ
GRUBU
(DOĞUM
DAHİL.)
ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası
Tamamlayıcı sağlık sigortası
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından SUT
hükümlerine göre karşılanan tutar üzerinde kalan
kısmını karşılayan sigorta
SGK ya tabi sigortalılarımız ,müstakbel ailesi ve
çocukları ve ailesi için
ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası
• ERGO Sigorta A.Ş.
• sigortalının ve aile bireylerinin hastalık ve/veya kaza halinde
bu ürüne özel anlaşmalı sağlık
• kurumlarında gerçekleşen tanı ve tedavilerine ait sağlık
harcamalarının; sigortalının tabi olduğu poliçede belirtilen
• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından SUT hükümlerine
göre karşılanan tutar üzerinde kalan kısmını, Sağlık Sigortası
• Genel Şartları ve iş bu poliçe genel şartları gereği karşılar
ERGO Yüzde 100
Sağlık Sigortası
neleri kapsar?
Yatarak Tedavi Teminatı:
Yatarak tedavileriniz, aşağıda belirtilen
teminatlar
çerçevesinde sınırsız ve %100 olarak
karşılanır.
• Cerrahi/girişimsel ve medikal tedaviler
• Küçük cerrahi müdahaleler
• Kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz
• Hastane oda, yoğun bakım ve refakat
giderleri
• Yapay uzuv, organ ve doku nakilleri
Yatarak Tedavi + Ayakta Tedavi
Teminatı:
Yukarıda sayılan yatarak tedavi teminatlarına
ek olarak
aşağıdaki teminatlar poliçeye dahil olur.
• Doktor muayenesi
• Röntgen/görüntüleme
• Laboratuvar/tahlil
• İleri tanı yöntemleri
Ayakta tedavi teminatları yılda 7 vaka ile
sınırlıdır.
Muayene ve aynı muayeneye bağlı
tetkik/tahlilleriniz
1 vaka olarak kabul edilir.
Doğum teminatı
ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası aileniz genişlerken de
yanınızda. Siz uygun fiyatlarla sağlığınızı güvence altına
alırken bebeğiniz en iyi koşullarda hayata gözlerini açsın.
Hamilelik ve doğum ile ilgili sağlık masraflarınız yatarak
+ ayakta tedavi
teminatlarına ek olarak alacağınız doğum
teminatı ile cebinize yük olmaktan çıksın.
Primler istenirse seçilen bölgeye göre değişebilir
1. Bölge: İstanbul dahil Türkiye’deki tüm anlaşmalı
kurumlarda geçerli.
2. Bölge: İstanbul hariç Türkiye’deki tüm anlaşmalı
kurumlarda geçerli.
3. Bölge: İstanbul ve Ankara hariç Türkiye’deki tüm
anlaşmalı kurumlarda geçerli
29 yaşında erkek veya kadın primleri bölgelere göre
örnek : tedavimi antalya anlaşmalı kurumlarında yapacak şekilde ayakta ve yatarak tedavi planı 3.bölge 500
tl. sadece yatarak tedavi 250 tl./yıllık
anlaşmalı hastane bölgeleri
bölgeler
Sadece
ayakta ve yatarak
yatarak tedavi tedavi
istanbul dahil tüm Türkiye
1.bölge
350 tl
700
300 tl
600
250 tl
500
istanbul hariç tüm Türkiye
2.bölge
istanbul Ankara hariç tüm Türkiye
3.bölge
%100 sağlık sigortası
özellikleri
Tazminat ödemesi sigorta şirketi
tarafından, doğrudan hizmetin alındığı
anlaşmalı
sağlık kurumuna yapılacaktır. Bu sebeple
mutlaka ürünün geçerli olduğu anlaşmalı
kurumdan provizyon alınması
gerekmektedir. Anlaşmalı sağlık
kurumunda
sigortalının provizyon alınmadan yaptığı
sağlık giderleri (sonradan ödeme olarak
gönderilen sağlık giderleri), anlaşmalı olsa
dahi tercih edilen bölge dışındaki sağlık
kurumları ve bu ürüne özel anlaşma
yapılmamış sağlık kurumlarında yapılan
sağlık harcamaları karşılanmaz.
Son giriş yaşı 55 ama 55 i doldurunca sigortalı olan
kişinin poliçesi 70 yaşına kadar devam eder.
*
*Yatarak Tedavi Teminatı Limitsiz ve %100
ödemelidir. Özellikli Tıbbi Malzeme
5.000 TL limitli,
Yatış’a bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Teminatı
için limit 20 seanstır
%100 sağlık sigortası
*Doğum teminatı seçilen planda, gebelik başlangıç
tarihi için bekleme süresi 6
aydır. 6. aydan sonra gerçekleşecek gebeliklere
geçerli olmak üzere yapılacak
rutin kontroller, tetkikler ve doğum ile ilgili giderler
poliçe özel ve genel şartlarına bağlı olarak
karşılanacaktır.
• Ayakta yapılan tedaviler kapsamında 7 adet
doktor muayenesi ve buna bağlı diğer
teminatlar (Tahlil/Röntgen/İleri Tanı Yöntemleri
limitsizdir. Fizik Tedavi ve
• Rehabilitasyon Teminatı yıllık 1.500 TL
limitlidir.) karşılanır.
• Normal oda ve yoğun bakımda hastanede yatış
için (SGK hükümleri kapsamında)
herhangi bir süre limiti bulunmamaktadır.
• SGK tarafından uygulanan ve tedavinin
yapıldığı tarihte yürürlükte olan bekleme
• süreleri aynı şekilde geçerli olmakla beraber
özel şartlarda belirtilen hastalıklar için
• bekleme süresi 3 aydır.
Anlaşmalı kurumlar prim ödeme şekli-geçiş talepleri
• Başka şirket veya ERGO’ya ait özel sağlık sigortası
ürünlerinden Ergo Yüzde 100
• ürününe geçiş talebinin şirketimizce
onaylanması halinde Özel Şartlar “Bekleme
• Süreleri” maddesinde yer alan hastalıklar için
bekleme süreleri kaldırılacak ancak
• gebelik ve doğum için bekleme süresi yeniden
başlayacaktır. İşbu ürüne özel anlaşmalı sağlık
kurumu Güncel Listesine (liste) her zaman
sigortacının www.ergoturkiye.com
• adresinden ulaşılabilir.
• Güncel liste takibi açısından daha sağlıklı
olacaktır.
*Sadece Anlaşmalı kurum
kapsamına göre özel bölge indirim
uygulaması sistem
üzerinden otomatik olarak
uygulanacaktır. Bunun dışında
herhangi bir indirim
olmayacaktır.
*Prim tutarı peşin ya da 10 eşit taksit
olarak ödenebilir. 10 taksit
seçeneğinde %3,5
vade farkı uygulanır.
*Ödeme seçenekleri kredi kartı ya da
banka havalesi şeklinde
olabilir.
hangi rahatsızlıklar teminat dışıdır.
Doğuştan gelen hastalıklar
Ve
Mevcut rahatsızlık ve hastalık tedavi
digerleri teminat haricindedir.
(bu durum tüm sağlık sigortalarında var
olan bir husustur.)
3 ay bekleme süresi olan
hastalıklar.(önceden olmayan ve poliçe ilk
3 ayında ortaya çıkan)
Sigorta genel şartları gereği teminat dışı
haller
Ekli dosyamızda 6-7 maddelerdedir.
• Konjenital (Doğuştan Gelen) Hastalık
• Bulguları ortaya çıkmamış, ya da ilerleyen yaşta
ortaya çıkmış olsa dahi, Dünya Sağlık Örgütü ve
Sağlık Bakanlığı
• tarafından kullanılan Uluslararası Tanı
Kodlarından; ICD 10’de Q00-Q99 bölümleri
arasında yer alan konjenital
• malformasyonlar, deformasyonlar, kromozom
anomalileri ve E70-E90 bölümleri arasında yer
alan doğuştan
• metabolizma hastalıkları veya fiziksel
bozuklukları ifade eder. Bu hastalıklar teminat
haricindedir.
• Mevcut Rahatsızlık/Hastalık
• Sigorta sözleşmesi/poliçe başlangıç tarihinden
önce teşhis edilmiş olsun ya da olmasın ve/veya
diğer bir sigorta
• sözleşme kapsamında beyan edilmiş olsun ya da
olmasın, her
• türlü rahatsızlıklar :sigorta kapsamı dışındadır.
hangi hastanelerde geçerlidir.
%100 sağlık sigortası nın geçerli olduğu
özel anlaşmalı sağlık kurumu güncel Listesi
her zaman www.ergoturkiye.com da
Download

PowerPoint Sunusu - Antalya Sigorta