SABANCI ÜNĐVERSĐTESĐ KARAKÖY BĐLĐM ve KÜLTÜR AKADEMĐSĐ 2013-2014
KATILIMCI YORUMLARI
Böyle zengin içerikli ve çok değerli hocaların dahil olduğu bir programa katıldığım için çok
şanslı olduğumu düşünüyorum. Sizleri ve üniversitenizi böyle yakından tanıma fırsatı
bulduktan sonra sohbetlerimiz esnasında öğrencilerimize gönül rahatlığıyla, "Türkiye'de
kalmayı düşünüyorsanız mutlaka Sabancı Üniversitesi'ni değerlendirmeye alın" diyorum.
Emekleriniz ve bizlere kattıklarınız için çok teşekkürler.
--------------------------------Derslerin tümü çok faydalı, aydınlatıcı ve heyecan vericiydi. Pek çok açıdan, bunca farklı
konu ve temanın işlenmesi ve hepsinde de uzman, konunun ehli kişileri/öğretim üyelerinin de
vermesi çok sevindirici. Ortam, katılımcılar ve hocalar çok pozitif.
--------------------------------Đki dönemde de devam ettiğim ve birçok farklı alanda çok şey öğrendiğim güzel bir deneyim
oldu benim için. O kadar alıştık ki önümüzdeki hafta bunun kadar yararlı kendime bir etkinlik
bulmam gerekecek.
--------------------------------Farklı konuların yer aldığı tam bir genel kültür programı; bu yapısı çok hoşuma gitti. Merak
etsem de inceleyip zaman kaybedeceğim ve belki de doğru bir içeriğe ulaşamayacağım farklı
konuların bir araya getirilmesi fikri çok hoş.
--------------------------------Öncelikle tüm akademisyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok farklı alanlarda bilgi
sahibi olma imkanı buldum. Kendi konularında yetkin hocalarımızın bana katkıları çok fazla
oldu. Sabancı Üniversitesi’nin bu çalışmalarının devam etmesinin çok önemli olduğunu da
belirtmek isterim. Bilgi çok ama doğru bilgiye ulaşmak güç, ben çok katkı edindim.
---------------------------------
Download

SABANCI ÜNĐVERSĐTESĐ KARAKÖY BĐLĐM ve KÜLTÜR