KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
LOJMAN DUYURUSU
Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 21.09.2012 tarih ve 2012/35 sayılı genelgesi
hükümleri doğrultusunda İlçelerimizde bulunan lojmanlarımızın tahsisleri yapılacaktır.
2014 Yılı talepleri 24.09.2014-03.10.2014 tarihleri arasında alınacaktır.
A-Tahsis Edilecek Lojman Bilgileri
1. 15.04.2014-15.05.2014 tarihleri arasında sıralı ve şartlı yerleştirmeler sonucunda
boş kalan lojmanlara başta sağlık kurumu personeli olmak üzere diğer kamu
kurum ve kuruluşlarına şartlı olarak tahsisi Defterdarlık Milli Emlak
Müdürlüğünün 11.06.2014 tarih ve 3590 sayılı yazısında belirtilen uygun
görüşleri ile yapılacaktır.
2. İlimizde tahsis edilecek lojman bilgiler aşağıdaki şekildedir.
KASTAMONU –AKKAYA
KASTAMONU KASTAMONU AKKAYA
1.LOJMAN
KASTAMONU KASTAMONU AKKAYA
2.LOJMAN
KASTAMONU KASTAMONU AKKAYA
3.LOJMAN
KASTAMONU KASTAMONU AKKAYA
4.LOJMAN
%10 Genel İdare
Hizmetleri
%60 Yard. Sağ.Hizm.
%20 Sağlık
Hizmetleri(Dr.)
Görev tahsisli
KASTAMONU-ŞEKER
KASTAMONU KASTAMONU ŞEKER
1.LOJMAN
KASTAMONU KASTAMONU ŞEKER
2.LOJMAN
KASTAMONU KASTAMONU ŞEKER
3.LOJMAN
KASTAMONU KASTAMONU ŞEKER
4.LOJMAN
%10 Genel İdare
Hizmetleri
%60 Yard. Sağ.Hizm.
%20 Sağlık
Hizmetleri(Dr.)
Görev tahsisli
KASTAMONU –KAYI
KASTAMONU KASTAMONU KAYI
2.LOJMAN
KASTAMONU KASTAMONU KAYI
2.LOJMAN
KASTAMONU KASTAMONU KAYI
3.LOJMAN
KASTAMONU KASTAMONU KAYI
4.LOJMAN
%60 Yard. Sağ.Hizm.
%10 Genel İdare
Hizmetleri
%20 Sağlık
Hizmetleri(Dr.)
Görev tahsisli
KASTAMONU –ELYAKUT
KASTAMONU KASTAMONU ELYAKUT
1.LOJMAN
KASTAMONU KASTAMONU ELYAKUT
2.LOJMAN
KASTAMONU KASTAMONU ELYAKUT
3.LOJMAN
KASTAMONU KASTAMONU ELYAKUT
4.LOJMAN
%10 Genel İdare
Hizmetleri
%60 Yard. Sağ.Hizm.
%20 Sağlık
Hizmetleri(Dr.)
Görev tahsisli
KASTAMONU-KAŞÇILAR
KASTAMONU KASTAMONU KAŞÇILAR
1.LOJMAN
KASTAMONU KASTAMONU KAŞÇILAR
2.LOJMAN
KASTAMONU KASTAMONU KAŞÇILAR
3.LOJMAN
KASTAMONU KASTAMONU KAŞÇILAR
4.LOJMAN
%10 Genel İdare
Hizmetleri
%60 Yard. Sağ.Hizm.
%20 Sağlık
Hizmetleri(Dr.)
Görev tahsisli
KASTAMONU-SUBAŞI
KASTAMONU KASTAMONU SUBAŞI
1.LOJMAN
KASTAMONU KASTAMONU SUBAŞI
2.LOJMAN
KASTAMONU KASTAMONU SUBAŞI
3.LOJMAN
KASTAMONU KASTAMONU SUBAŞI
4.LOJMAN
%10 Genel İdare
Hizmetleri
%60 Yard. Sağ.Hizm.
%20 Sağlık
Hizmetleri(Dr.)
Görev tahsisli
KASTAMONU-AĞLI
KASTAMONU AĞLI
AĞLI
3.LOJMAN
KASTAMONU AĞLI
AĞLI
4.LOJMAN
%20 Sağlık
Hizmetleri(Dr.)
Görev tahsisli
KASTAMONU-ARAÇ-BOYALI
KASTAMONU ARAÇ
BOYALI
2.LOJMAN
KASTAMONU ARAÇ
BOYALI
3.LOJMAN
KASTAMONU ARAÇ
BOYALI
4.LOJMAN
%10 Genel İdare
Hizmetleri
%20 Sağlık
Hizmetleri(Dr.)
Görev tahsisli
KASTAMONU –ARAÇ –KAYABOĞAZI
KASTAMONU ARAÇ
KAYABOĞAZI
1.LOJMAN
KASTAMONU ARAÇ
KAYABOĞAZI
2.LOJMAN
%60 Yard. Sağ.Hizm.
Görev tahsisli
KASTAMONU-ARAÇ-İĞDİR
%20 Sağlık
Hizmetleri(Dr.)
%60 Yard. Sağ.Hizm.
KASTAMONU ARAÇ
İĞDİR M.S.O
2.LOJMAN
KASTAMONU ARAÇ
İĞDİR M.S.O
3.LOJMAN
KASTAMONU ARAÇ
İĞDİR M.S.O
4.LOJMAN
%10 Genel İdare
Hizmetleri
KASTAMONU BOZKURT
BOZKURT
1.LOJMAN
%10 Genel İdare
Hizmetleri
KASTAMONU BOZKURT
BOZKURT
2.LOJMAN
%60 Yardımcı Sağlık
Hizmetleri
KASTAMONU BOZKURT
BOZKURT
3.LOJMAN
KASTAMONU BOZKURT
BOZKURT
4.LOJMAN
KASTAMONU-BOZKURT
%20 Sağlık
Hizmetleri(Dr.)
Görev tahsisli
KASTAMONU-BOZKURT-ÇİÇEKYAYLA
KASTAMONU BOZKURT
ÇİÇEKYAYLA
1.LOJMAN
%10 Genel İdare
Hizmetleri
KASTAMONU BOZKURT
ÇİÇEKYAYLA
2.LOJMAN
%60 Yardımcı Sağlık
Hizmetleri
KASTAMONU BOZKURT
ÇİÇEKYAYLA
3.LOJMAN
KASTAMONU BOZKURT
ÇİÇEKYAYLA
4.LOJMAN
%20 Sağlık
Hizmetleri(Dr.)
Görev tahsisli
KASTAMONU-CİDE-İLYASBEY
KASTAMONU CİDE
İLYASBEY
2.LOJMAN
Görev tahsisli
KASTAMONU CİDE
İLYASBEY
4.LOJMAN
%10 Genel İdare
Hizmetleri
KASTAMONU-CİDE-TOYGARLI
KASTAMONU CİDE
TOYGARLI
%20 Sağlık
Hizmetleri(Dr.)
4.LOJMAN
KASTAMONU-ÇATALZEYTİN
KASTAMONU ÇATALZEYTİN ÇATALZETİN İLÇE HST.
1.LOJMAN
KASTAMONU ÇATALZEYTİN ÇATALZETİN İLÇE HST.
2.LOJMAN
%10 Genel İdare
Hizmetleri
%20 Sağlık
Hizmetleri(Dr.)
KASTAMONU-DEVREKANİ-ŞENLİK
KASTAMONU DEVREKANİ
ŞENLİK
1.LOJMAN
%10 Genel İdare
Hizmetleri
KASTAMONU DEVREKANİ
ŞENLİK
2.LOJMAN
%60 Yardımcı Sağlık
Hizmetleri
KASTAMONU DEVREKANİ
ŞENLİK
3.LOJMAN
KASTAMONU DEVREKANİ
ŞENLİK
4.LOJMAN
%20 Sağlık
Hizmetleri(Dr.)
Görev Tahsisli
KASTAMONU-HANÖNÜ
KASTAMONU HANÖNÜ
9.LOJMAN
Görev tahsisli
KASTAMONU-İNEBOLU
KASTAMONU
İNEBOLU
%20 Sağlık Hizmetleri(Dr.)
2.LOJMAN
KASTAMONU-İNEBOLU-ÖZLÜCE
KASTAMONU İNEBOLU
ÖZLÜCE
1.LOJMAN
%10 Genel İdare
Hizmetleri
KASTAMONU İNEBOLU
ÖZLÜCE
2.LOJMAN
%60 Yardımcı Sağlık
Hizmetleri
KASTAMONU İNEBOLU
ÖZLÜCE
3.LOJMAN
%20 Sağlık Hizmetleri(Dr.)
KASTAMONU-İNEBOLU-GEMİCİLER(EVRENYE)
KASTAMONU İNEBOLU
GEMİCİLER(EVRENYE)
1.LOJMAN
%10 Genel İdare
Hizmetleri
KASTAMONU İNEBOLU
GEMİCİLER(EVRENYE)
3.LOJMAN
%20 Sağlık Hizmetleri(Dr.)
KASTAMONU İNEBOLU
GEMİCİLER(EVRENYE)
4.LOJMAN
Görev Tahsisli
KASTAMONU-PINARBAŞI
KASTAMONU
PINARBAŞI
1.LOJMAN
%20 Sağlık Hizmetleri(Dr.)
KASTAMONU
PINARBAŞI
2.LOJMAN
%10 Yardımcı Hizmetler
KASTAMONU
PINARBAŞI
4.LOJMAN
%60 Yardımcı Sağlık Hizmetleri
KASTAMONU-SEYDİLER
KASTAMONU SEYDİLER
SEYDİLER
1.LOJMAN
KASTAMONU SEYDİLER
SEYDİLER
2.LOJMAN
KASTAMONU SEYDİLER
SEYDİLER
3.LOJMAN
KASTAMONU SEYDİLER
SEYDİLER
4.LOJMAN
KASTAMONU TOSYA
TOSYA
1.LOJMAN
KASTAMONU TOSYA
TOSYA
2.LOJMAN
KASTAMONU TOSYA
TOSYA
3.LOJMAN
KASTAMONU TOSYA
TOSYA
4.LOJMAN
%10 Genel İdare
Hizmetleri
%60 Yardımcı Sağlık
Hizmetleri
%20 Sağlık Hizmetleri
Görev Tahsisli
KASTAMONU-TOSYA
%10 Genel İdare
Hizmetleri
%60 Yardımcı Sağlık
Hizmetleri
%20 Sağlık Hizmetleri
Görev Tahsisli
KASTAMONU-TOSYA-AKBÜK
KASTAMONU TOSYA
AKBÜK
2.LOJMAN
KASTAMONU TOSYA
AKBÜK
4.LOJMAN
%60 Yardımcı Sağlık
Hizmetleri
Görev Tahsisli
KASTAMONU-TAŞKÖPRÜ-ALATARLA
KASTAMONU TAŞKÖPRÜ
ALATARLA
1.LOJMAN
KASTAMONU TAŞKÖPRÜ
ALATARLA
2.LOJMAN
KASTAMONU TAŞKÖPRÜ
ALATARLA
3.LOJMAN
%60 Yardımcı Sağlık
Hizmetleri
%20 Sağlık
Hizmetleri(Dr.)
Görev Tahsisli
3. Lojmanlarımızın Kamu Konutları Yönetmeliğinin 21.Maddesinin (a) fıkrasının 3.
Bendine göre (C Tipi Konut) olarak tahsis edilecektir. İlgili madde hükümlerine
göre “C Tipi konut” kapsamında kapıcı, kaloriferci ile ortak tesis ve ortak kullanım
alanlarının tüm giderleri ile 26.05.2005 tarih ve 25826 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan 294 sıra nolu Milli Emlak Genel tebliğinin 2. Maddesine göre yakıt
giderlerinin tamamı konutta oturanlar tarafından karşılanacaktır.
B-Lojmana Başvuru Şartları
4. Lojman talepleri için aşağıda belirtilen evraklarla birlikte 24.09.2014-03.10.2014
tarihleri arasında bağlı bulunduğu TSM aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir.
5. Belirtilen tarihlerden sonra yapılan lojman tahsis talepleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
6. Değerlendirmeye alınan talepler kendi sınıfları içinde puanlamaya tabi tutularak
puan sıralaması müdürlüğümüz internet sitesinden yayınlanacaktır. Lojman tercih
ve tahsis işlemleri, …… tarihinde Saat:…… Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda
lojman tahsis komisyonu tarafından puan sırasına göre taleplilere tercih hakkı
verilerek yapılacaktır.
7. Kendilerine konut tahsis edildiği halde, tahsis kararlarının tebliğ tarihinden
itibaren, en geç 15 gün içinde yönetmeliğe ekli kamu konutları tutanağını
imzalayıp konuta girmeyen personelin, konut tahsis kararı iptal edilerek,
yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Tahsis kararı iptal edilen konut,
bir sonraki personele tahsis edilecektir.
C- Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1. Lojman talep dilekçesi,
2. Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi (Onaylı),
3. Kendisi, eşi ve varsa birlikte oturacağı kişilerin maaşı bordro dökümleri.
Download

Dokuman için buraya tıklayın. - Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü