T.C.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU KARARLARI
Oturum Tarihi: 08.05.2014
Oturum Sayısı: 18
Üniversitemiz lojman tahsis komisyonu 08.05.2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki
tahsis kararlarını almıştır.
Karar 1: Aşağıdaki lojman tahsis listesinde isimleri bulunan Akademik ve İdari
personelin halen oturmakta oldukları Paşaçayırı A, B ve C Bloklarında bulunan lojmanların
ağır tadilat nedeniyle Lojman Tahsis Komisyonuna yapmış oldukları lojman talepleri
Komisyon tarafından değerlendirilmiş olup, Lojman Tahsis Yönergesinin 8. Maddesine göre
boş durumda bulunan lojmanlara taşınmalarına Tahsis Komisyonunun 18 nolu oturumunda
karar verilmiştir.
Lojman
Adı ve Soyadı
Mevki
Görevi
I-1
Yüksel Çetin
Merkez
Memur
Hizmet Tahsisli
I-2
Salih Danyıldız
Merkez
Memur
Hizmet Tahsisli
I-5
Yrd.Doç.Dr. Levent Gelibolu
Merkez
Ağır Tadilat
I-6
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Turan Tekeş
Merkez
Ağır Tadilat
I-7
Doç.Dr. Erdoğan Kaygın
Merkez
Ağır Tadilat
I-8
Yrd.Doç.Dr. Kadir ÖNK
Merkez
Ağır Tadilat
I-9
Ergün Başkent
Merkez
Ağır Tadilat
I-10
Yrd.Doç.Dr. Zafer OCAK
Merkez
Ağır Tadilat
E-5
Doç.Dr. Yeliz AKKUŞ
Paşaçayırı
Ağır Tadilat
E-7
Yrd.Doç.Dr. İlhami GÖK
Paşaçayırı
Ağır Tadilat
F-8
Yrd.Doç.Dr. Nebahat ORAN ASLAN
Paşaçayırı
Ağır Tadilat
Lojman tahsis ilanından sonra kendisine konut tahsis edilenler İdari ve Mali İşler
Dairesi Başkanlığına giderek mevcut kararın bir örneği ile TEDAŞ işlemlerini yapacaktır.
TEDAŞ tarafından kendilerine verilen dekont ile tekrar İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına
giderek lojman tutanağını alacak ve lojmana taşınacaklardır.
NOT: Kendisine lojman tahsis edilmesine rağmen, lojmana çıkmayacak olan personel
23.05.2014 tarihine kadar bu beyanlarını yazılı olarak Kafkas Üniversitesi İdari ve Mali İşler
Dairesi Başkanlığına bildirmek zorundadır. Aksi halde kendilerinden lojman kira kesintisi
başlayacaktır.
Download

08.05.2014 Oturum Sayısı: 18 Ü