Hasar süreçlerinde
PaperWork’le takip kolaylığı
döngüsü süresince bu işlemler
devam ederdi. Dolayısıyla fiziki
evrağa bağımlılık nedeniyle dosya
inceleme süresi uzayabiliyordu.
Bunun yanı sıra milyonlarca evrağın bir dış arşiv ortamında saklanması nedeniyle yeniden erişimde
de süre kayıpları yaşanmaktaydı.
GGSoft ile 2011 yılında başlayan
ve 2 yıl devam eden çalışmamız
‘evrağı kaynağında sayısallaştırma’ hedefini benimsedi.”
Proje yöneticisi Derya Tamdoğan
Ataseven, yapılan çalışmanın kullanımı ile ilgili örnekler paylaştı:
Ali Gözen, Derya Tamdoğan Ataseven, Sinan Üst ve Onur Cesur
Allianz
Sigorta’ya
birçok
konuda
avantaj ve
verimlilik
sağlayan
PaperWork,
şirket
bütününde
adım adım
yerini
alıyor.
T
ürkiye’nin lider sigorta şirketi Allianz, gerek operasyonel iş süreçlerinde hız ve
verimlilik, gerek maliyet
avantajı, gerekse çevreci kurumsal
politikalarını pekiştirmek amacıyla
yatırımlarını genişletiyor. GGSoft
ile başlatılan ‘PaperWork Doküman
Yönetim Sistemi’ odaklı çalışmalar
sayesinde Allianz Sigorta’da hasar
operasyonlarında önemli faydaları
beraberinde getiriyor.
Allianz Sigorta Program Yönetim
Ofisi Grup Başkanı Sinan Üst, PaperWork ile tanışmalarının 2006
yılında, sağlık operasyonlarında
e-arşivin kullanılmasına dayandığını belirtti. İşbirliğine son olarak oto
hasarları için, Bireysel Hasar İnceleme Departmanı’nın tümüyle evraksız operasyonlara geçişinin sağlandığı proje ile devam edildi. 2 yıl önce
başlayan çalışmaların PaperWork’
ten önceki dönemini Sinan Üst şöyle
anlatıyor:
“Bireysel Hasar İnceleme Departmanı’nda her sene milyonlarca sayfa evrak, işlem görmektedir. Proje
öncesinde, çeşitli kanallardan hasar
operasyon birimine ulaşan evraklar
ilgili hasar dosyalarına konulduktan sonra dosya yetkililerine iletilir
ve fiziki evraklar üzerinden inceleme
gerçekleşirdi. Sonrasında bir başka
evrak gelinceye kadar hasar dolaplarında klase edilirdi. Dosyanın yaşam
KURUMA ÖZGÜ IHTIYAÇLARLA FARKLILAŞTIRMA YAPILDI,
VERIMLILIK ARTTI
G
GSoft Sistem Destek Müdürü Ali Gözen: “Projede PaperWork’e giriş yapmadan, tek bir butonla, ilgili doküman ve
kayda ulaşılabilmesini sağlandı. Yapılan çalışmaları devreye almadan önce bir test ortamı mevcut. Önce geliştirmeler yapılıyor, test ortamına uyumlu hale getiriliyor. Burada Allianz Sigorta tarafında bunlar test ediliyor ve ‘sorun yoktur’
onayını aldıktan sonra, yeni geliştirmelerle beraber kullanıma alıyoruz. Yani herşey kontrollü ilerliyor.”
GGSoft Proje Yöneticisi Onur Cesur: “Proje öncesi yapılan analiz çalışmaları kapsamlı bir şekilde ilgili departmanların
katılımı ile gerçekleştirildi. Bu aşama Allianz Sigorta Program Yönetim Ofisi Grup Başkanı Sinan Üst ve ekibinin destekleri ile tamamlandı. Proje analiz dokümaları detaylı bir şekilde hazırlandı ve gerekli web servis metodları tanımlandı.
Projenin alt yapısı kurgulandı, ardından kurulum ve test süreçleri başladı. Test aşamasının başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından Uygulama Allianz Sigorta personelini tarafından kulanılmaya başlandı.”
Raporların eş zamanlı ve sayısal olarak PaperWork doküman
yönetim sistemine aktarılması
sağlandı. Böylece fiziki eksper raporunun postada uzun yolculuk
süresi ortadan kalktı.
Artık e-posta ve faks kanallarından gelen evraklar - basım alınmadan, indekslenerek doküman
yönetim sistemine, dolayısıyla
hasar inceleme sürecine anlık olarak dahil oldu. Ayrıca müşteri ve
acentelerimiz için hasar evraklarını Allianz web sitesinden yükleme
imkanı sağlanarak alternatif bir
evrak kanalı oluşturuldu. Bu kanaldan yüklenen evraklar da hasar inceleme sürecine yine eş zamanlı olarak dahil oldu. ”
Bireysel Hasar İnceleme Departmanı’nda yapılan bu proje ile
hasar inceleme süreci uçtan uca
iyileştirilip müşteri memnuniyeti
artırıldı. Evraksız ortama geçişi
ile birlikte kağıt israfı ve toner
kullanımı önemli ölçüde azaltıldı.
Allianz Sigorta, benzer projeleri
diğer operasyonel birimlerde de
uygulamaya alma planıyla ilerleyerek daha çevreci bir yaklaşımla
hareket ediyor. Allianz’ın dünya
çapında farklı alanlarda sürdürülebilirlik projeleri de oldukça
ses getiriyor. Hayata geçirilen
bu proje global Allianz’ın “Paperless” sürdürülebilirlik projesi
kapsamında örnek projelerden
biri olarak yer alıyor.
Download

Projeyi Aç