18.07.2014
PERSONEL GİDERLERİ
(MAAŞ, ÜCRET, SOSYAL GÜV.PRİMLERİ)
1.506.474.539,00
KAMU PERSONELİ SAĞLIK GİDERLERİ (İLAÇ DAHİL)
872,00
YEŞİLKART GİDERLERİ (İLAÇ DAHİL)
MAL VE HİZMET ALIMLARI
DEMİRBAŞ VE MEFRUŞAT ALIMI
0,00
213.628.856,00
43.164.101,00
TRANSFER HARCAMALARI
DİĞERLERİ
TOPLAM
1.664.000,00
85.437.181,00
1.850.369.587,00
GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE GİDERLERİMİZİN ARTIŞ ORANI 16,32%
Download

18.07.2014 PERSONEL GİDERLERİ (MAAŞ, ÜCRET, SOSYAL GÜV