Tarih
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
Saat
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
ASM Adı
1 NOLU ASM
1 NOLU ASM
2 NOLU ASM
3 NOLU ASM
3 NOLU ASM
4 NOLU ASM
5 NOLU ASM
6 NOLU ASM
7 NOLU ASM
BUCAK ASM
DAĞBAŞI ASM
GÜRAKAR ASM
KARAKEÇİ ASM
KARACADAĞ ASM
ŞEKERLİ ASM
KARABAHÇE ASM
2015-ŞUBAT AYI SİVEREK İLÇESİ AİLE HEKİMİ - AİLE SAĞLIĞI ELEMANI NÖBET LİSTESİ
ASIL LİSTE
Birim Kodu
Aile Hekimi
Aile Sağlığı Elemanı
ASM Adresi
Dr.Sinan AKÇALI
63.08.001
Müyesser YEYİN
Şair İbrahim Rafet Mah.30.sokak no:11
Dr.Turhan AY
63.08.002
Bayhan ALPYILMAZ
Şair İbrahim Rafet Mah.30.sokak no:11
63.08.007
Dr.Mehmet Şeyhmus BARAN
Emin BARAN
Bağlar mah.7.sokak no:20
Dr.Sinan AL
63.08.012
Kadriye KİRAZOĞLU
Güney Mah. 15. Sokak Yeşilkart Bürosunun Altı
Dr.Yasemin ŞUR
63.08.013
Güllü SERT YILMAZ
Güney Mah. 15. Sokak Yeşilkart Bürosunun Altı
63.08.019
Dr.Nalan ERDEM
Özlem YILMAZ
Abdalağa Mah.18.Sokak no:31
63.08.026
Dr.Süleyman TEKEŞ
Gülşah KAYNARÇİL
Yenişehir Mah.14.sokak no:9
63.08.028
Dr.Nuh İLAİZ
Ayşe SİRİ
Yenişehir Mah.61.sokak no:16
63.08.032
Dr.Beginhan BEYAZGEYİK
Bozan KILIÇ
Hacı Ömer Mah. 4. Sokak No:4
63.08.036
Dr.Ömer BAYDEMİR
Mehmet BAŞARANOĞLU Bucak Köyü
63.08.040
Dr.Esra YALÇINKAYA
Dilek ÇOLAK
Dağbaşı Köyü
63.08.044
Dr.Aziz ÇEVİK
Metin ŞEN
Gürakar Beldesi
63.08.055
Dr.Musa DAĞLI
Şükran KARGIN
Karakeçi Köyü
63.08.051
Dr.Metin KARAKAŞ
Ferit AYYILDIZ
Karacadağ Köyü
63.08.057
Dr.Mehmet AYGÜN
Orhan BOZDAĞ
Şekerli Köyü
63.08.049
Dr.Murat DERE
Serap CANDAN
Karabahçe Köyü
14.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
1 NOLU ASM
2 NOLU ASM
3 NOLU ASM
4 NOLU ASM
4 NOLU ASM
5 NOLU ASM
6 NOLU ASM
7 NOLU ASM
ÇAYLARBAŞI ASM
HAMAMÖREN ASM
ERKONAĞI ASM
ŞEKERLİ ASM
KARACADAĞ ASM
63.08.003
63.08.009
63.08.014
63.08.021
63.08.022
63.08.025
63.08.029
63.08.033
63.08.039
63.08.061
63.08.043-63.08.038
63.08.058
63.08.052
Dr.Besim ALTIN
Dr.Erdal ABAY
Dr.Selda ESEN
Dr.Serkan ELHAKAN
Dr.Kenan TEKAN
Dr.Metin TURAN
Dr.Edip DEDEOĞLU
Dr.Mahmut UZUNAĞAÇ
Dr.Burak ATLAS
Dr.M.HANİFİ AĞIRAĞAÇ
Dr.Hüseyin AKÇALI
Dr.Mehmet Nuri KONCA
Dr.CAFER ORHAN YETKİN
Melek HALİSÇAKI
Sündüz KİNGİZ
Melek NAZLI
Aslı ALTUNSU
Abdulselam SAVAŞ
Ayşe ASLANERGÜN
Selma YURDABAYRAK
Leyla BEZENG
Engin PİRİNÇ
Songül SEYFİOĞLU
İsmail İPEKLİ
Nevin TURAN
Uğur OCAKLI
Şair İbrahim Rafet Mah.30.sokak no:11
Bağlar mah.7.sokak no:20
Güney Mah. 15. Sokak Yeşilkart Bürosunun Altı
Abdalağa Mah.18.Sokak no:31
Abdalağa Mah.18.Sokak no:31
Yenişehir Mah.14.sokak no:9
Yenişehir Mah.61.sokak no:16
Hacı Ömer Mah. 4. Sokak No:4
Çaylarbaşı Köyü
Hamamören Köyü
Erkonağı Köyü
Şekerli Köyü
Karacadağ Köyü
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
1 NOLU ASM
2 NOLU ASM
7 NOLU ASM
3 NOLU ASM
3 NOLU ASM
4 NOLU ASM
5 NOLU ASM
6 NOLU ASM
BUCAK ASM
DAĞBAŞI ASM
GÜRAKAR ASM
TAŞLI ASM
KARAKEÇİ ASM
KARACADAĞ ASM
KARABAHÇE ASM
63.08.004
63.08.008
63.08.034
63.08.016
63.08.017
63.08.023
63.08.062
63.08.030
63.08.037
63.08.041
63.08.045
63.08.059
63.08.054
63.08.053
63.08.050
Dr.Cuma İBİŞ
Dr.Mustafa KAMIŞLI
Dr.İdris KIRAN
Dr.Rahime ARIKBOĞA
Dr.İsmail ALTAŞ
Dr.Tayfun ERAL
Dr.Mevlüt AĞAÇHANLI
Dr.Efdal ŞAHİN
Dr.İbrahim Hali AKTAN
Dr.Sedat ÖNER
Dr.Sennur DİŞLİ
Dr.Zuhal KOÇ
Dr.Ahmet Burak TÜZÜNER
Dr.İBRAHİM MUSTAFA AYDIN
Dr.Osman GÜZEN
Gamze EKER
Beyhan BAŞARANOĞLU
Fahriye KARADUMAN
Sibel ERKUL
Pınar ÇAKIRKALIN
Mustafa ÇAKIR
Serhat MERSİN
Tülin YURDAY
Soner ÇİFTÇİ
Neslihan ÖZBUCAK
Nurhan ÇOLAK
Sevinç İBİŞ
Ahmet GÜZELAKÇAKAYA
Fidan BEZENG
Halil ÇOHACI
Şair İbrahim Rafet Mah.30.sokak no:11
Bağlar mah.7.sokak no:20
Hacı Ömer Mah. 4. Sokak No:4
Yeni Mah.75. Yıl Cad. civarı
Yeni Mah.75. Yıl Cad. civarı
Abdalağa Mah.18.Sokak no:31
Yenişehir Mah.14.sokak no:9
Yenişehir Mah.61.sokak no:16
Bucak Köyü
Dağbaşı Köyü
Gürakar Beldesi
Taşlı Köyü
Karakeçi Köyü
Karacadağ Köyü
Karabahçe Köyü
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
1 NOLU ASM
1 NOLU ASM
2 NOLU ASM
2 NOLU ASM
3 NOLU ASM
4 NOLU ASM
5 NOLU ASM
6 NOLU ASM
7 NOLU ASM
KARABAHÇE ASM
ÇAYLARBAŞI ASM
GÜRAKAR ASM
KARAKEÇİ ASM
KARACADAĞ ASM
63.08.005
63.08.006-63.08.063
63.08.011
63.08.010
63.08.015
63.08.024
63.08.027
63.08.031
63.08.035
63.08.048
63.08.039
63.08.046
63.08.056
63.08.060
Dr.Sema Deniz TÜRKEKULU
Dr.ZÜLFİKAR KADİR ÖZBÜLBÜL
Dr.Zerhan AKKOYUN
Dr.Sevgi MORDEMİR
Dr.Erkan ÇİLOĞLU
Dr. Mehmet Sinan SATAN
Dr.Sinan TETİK
Dr.Sait SEVER
Dr.Burhan ÇOBAN
Dr.Sevda KAYA
Dr.Burak ATLAS
Dr.Emre NOZOĞLU
Dr.Mehmet BAY
Dr.Emrah YILDIZ
Seda İL
Şevket KORKMAZ
Halil ULUTAŞ
Şahan AYVERDİ
Elif DEMİRVİ
Damla URUMCA
Sevim USLUER
Gülişan AKBAŞ
Dilek GÜMÜŞLÜ
Fazlı YETİŞGEN
Engin PİRİNÇ
Hacer ARIK
Baran FIRAT
Naile YENİCE
Şair İbrahim Rafet Mah.30.sokak no:11
Şair İbrahim Rafet Mah.30.sokak no:11
Bağlar mah.7.sokak no:20
Bağlar mah.7.sokak no:20
Yeni Mah.75. Yıl Cad. civarı
Abdalağa Mah.18.Sokak no:31
Yenişehir Mah.14.sokak no:9
Yenişehir Mah.61.sokak no:16
Hacı Ömer Mah. 4. Sokak No:4
Karabahçe Köyü
Çaylarbaşı Köyü
Gürakar Beldesi
Karakeçi Köyü
Karacadağ Köyü
2015-ŞUBAT AYI SİVEREK İLÇESİ AİLE HEKİMİ - AİLE SAĞLIĞI ELEMANI NÖBET LİSTESİ
Tarih
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
14.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
Saat
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
ASM Adı
1 NOLU ASM
1 NOLU ASM
1 NOLU ASM
2 NOLU ASM
3 NOLU ASM
3 NOLU ASM
4 NOLU ASM
5 NOLU ASM
6 NOLU ASM
7 NOLU ASM
BUCAK ASM
DAĞBAŞI ASM
GÜRAKAR ASM
ŞEKERLİ ASM
KARAKEÇİ ASM
KARACADAĞ ASM
KARABAHÇE ASM
KARABAHÇE ASM
14.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
1 NOLU ASM
2 NOLU ASM
3 NOLU ASM
4 NOLU ASM
4 NOLU ASM
5 NOLU ASM
6 NOLU ASM
7 NOLU ASM
BUCAK ASM
ŞEKERLİ ASM
DAĞBAŞI ASM
GÜRAKAR ASM
Birim Kodu
63.08.004
63.08.003
63.08.006
63.08.011
63.08.015
63.08.017
63.08.023
63.08.027
63.08.031
63.08.034
63.08.037
63.08.041
63.08.045
63.08.058
63.08.056
63.08.053
63.08.049
63.08.050
63.08.005
63.08.010
63.08.016
63.08.023
63.08.024
63.08.027
63.08.028
63.08.035
63.08.037
63.08.057
63.08.040
63.08.044
YEDEKLİSTE
Aile Hekimi
Dr.Cuma İBİŞ
Dr.Besim ALTIN
Dr.ZÜLFİKAR KADİR ÖZBÜLBÜL
Dr.Zerhan AKKOYUN
Dr.Erkan ÇİLOĞLU
Dr.İsmail ALTAŞ
Dr.Tayfun ERAL
Dr.Sinan TETİK
Dr.Sait SEVER
Dr.İdris KIRAN
Dr.İbrahim Hali AKTAN
Dr.Sedat ÖNER
Dr.Sennur DİŞLİ
Dr.Mehmet Nuri KONCA
Dr.Mehmet BAY
Dr.İBRAHİM MUSTAFA AYDIN
Dr.Murat DERE
Dr.Osman GÜZEN
Aile Sağlığı Elemanı
Gamze EKER
Melek HALİSÇAKI
Şevket KORKMAZ
Halil ULUTAŞ
Elif DEMİRVİ
Pınar ÇAKIRKALIN
Mustafa ÇAKIR
Sevim USLUER
Gülişan AKBAŞ
Fahriye KARADUMAN
Soner ÇİFTÇİ
Neslihan ÖZBUCAK
Nurhan ÇOLAK
Nevin TURAN
Baran FIRAT
Fidan BEZENG
Serap CANDAN
Halil ÇOHACI
ASM Adresi
Şair İbrahim Rafet Mah.30.sokak no:11
Şair İbrahim Rafet Mah.30.sokak no:11
Şair İbrahim Rafet Mah.30.sokak no:11
Bağlar mah.7.sokak no:20
Güney Mah. 15. Sokak Yeşilkart Bürosunun Altı
Güney Mah. 15. Sokak Yeşilkart Bürosunun Altı
Abdalağa Mah.18.Sokak no:31
Yenişehir Mah.14.sokak no:9
Yenişehir Mah.61.sokak no:16
Hacı Ömer Mah. 4. Sokak No:4
Bucak Köyü
Dağbaşı Köyü
Gürakar Beldesi
Şekerli Köyü
Karakeçi Köyü
Karacadağ Köyü
Karabahçe Köyü
Karabahçe Köyü
Dr.Sema Deniz TÜRKEKULU
Dr.Sevgi MORDEMİR
Dr.Rahime ARIKBOĞA
Dr.Tayfun ERAL
Dr.Mehmet Sinan SATAN
Dr.Sinan TETİK
Dr.Nuh İLAİZ
Dr.Burhan ÇOBAN
Dr.İbrahim Hali AKTAN
Dr.Mehmet AYGÜN
Dr.Esra YALÇINKAYA
Dr.Aziz ÇEVİK
Seda İL
Şahan AYVERDİ
Sibel ERKUL
Mustafa ÇAKIR
Damla URUMCA
Sevim USLUER
Ayşe SİRİ
Dilek GÜMÜŞLÜ
Soner ÇİFTÇİ
Orhan BOZDAĞ
Dilek ÇOLAK
Metin ŞEN
Şair İbrahim Rafet Mah.30.sokak no:11
Bağlar Mah. Şehit Mehmet Sedat Aban Cad. No:4
Yeni Mah.75. Yıl Cad. civarı
Abdalağa Mah.18.Sokak no:31
Abdalağa Mah.18.Sokak no:31
Yenişehir Mah.14.sokak no:9
Yenişehir Mah.61.sokak no:16
Hacı Ömer Mah. 4. Sokak No:4
Bucak Köyü
Şekerli Köyü
Dağbaşı Köyü
Gürakar Beldesi
14.02.2015 08:00-16:00 KARACADAĞ ASM
63.08.060
Dr.Emrah YILDIZ
Naile YENİCE
Karacadağ Köyü
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
21.02.2015
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
1 NOLU ASM
2 NOLU ASM
4 NOLU ASM
7 NOLU ASM
7 NOLU ASM
7 NOLU ASM
7 NOLU ASM
3 NOLU ASM
3 NOLU ASM
5 NOLU ASM
6 NOLU ASM
BUCAK ASM
DAĞBAŞI ASM
GÜRAKAR ASM
GÜRAKAR ASM
ŞEKERLİ ASM
KARACADAĞ ASM
KARAKEÇİ ASM
KARABAHÇE ASM
63.08.006
63.08.009
63.08.024
63.08.034
63.08.035
63.08.032
63.08.033
63.08.012
63.08.013
63.08.026
63.08.030
63.08.036
63.08.040
63.08.046
63.08.046
63.08.057
63.08.051
63.08.054
63.08.049
Dr.ZÜLFİKAR KADİR ÖZBÜLBÜL
Dr.Erdal ABAY
Dr. Mehmet Sinan SATAN
Dr.İdris KIRAN
Dr.Burhan ÇOBAN
Dr.Beginhan BEYAZGEYİK
Dr.Mahmut UZUNAĞAÇ
Dr.Sinal AL
Dr.Yasemin ŞUR
Dr.Süleyman TEKEŞ
Dr.Efdal ŞAHİN
Dr.Ömer BAYDEMİR
Dr.Esra YALÇINKAYA
Dr.Emre NOZOĞLU
Dr.Emre NOZOĞLU
Dr.Mehmet AYGÜN
Dr.Metin KARAKAŞ
Dr.Ahmet Burak TÜZÜNER
Dr.Murat DERE
Şevket KORKMAZ
Sündüz KİNGİZ
Damla URUMCA
Fahriye KARADUMAN
Dilek GÜMÜŞLÜ
Bozan KILIÇ
Leyla BEZENG
Kadriye KİRAZOĞLU
Güllü SERT YILMAZ
Gülşah KAYNARÇİL
Tülin YURDAY
Mehmet BAŞARANOĞLU
Dilek ÇOLAK
Hacer ARIK
Hacer ARIK
Orhan BOZDAĞ
Ferit AYYILDIZ
Ahmet GÜZELAKÇAKAYA
Serap CANDAN
Şair İbrahim Rafet Mah.30.sokak no:11
Bağlar mah.7.sokak no:20
Abdalağa Mah.18.Sokak no:31
Hacı Ömer Mah. 4. Sokak No:4
Hacı Ömer Mah. 4. Sokak No:4
Hacı Ömer Mah. 4. Sokak No:4
Hacı Ömer Mah. 4. Sokak No:4
Güney Mah. 15. Sokak Yeşilkart Bürosunun Altı
Güney Mah. 15. Sokak Yeşilkart Bürosunun Altı
Yenişehir Mah.14.sokak no:9
Yenişehir Mah.61.sokak no:16
Bucak Köyü
Dağbaşı Köyü
Gürakar Beldesi
Gürakar Beldesi
Şekerli Köyü
Karacadağ Köyü
Karakeçi Köyü
Karabahçe Köyü
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
1 NOLU ASM
1 NOLU ASM
1 NOLU ASM
2 NOLU ASM
2 NOLU ASM
3 NOLU ASM
4 NOLU ASM
4 NOLU ASM
5 NOLU ASM
6 NOLU ASM
7 NOLU ASM
63.08.001
63.08.002
63.08.003
63.08.008
63.08.007
63.08.014
63.08.019
63.08.021
63.08.025
63.08.029
63.08.033
Dr.Sinan AKÇALI
Dr.Turhan AY
Dr.Besim ALTIN
Dr.Mustafa KAMIŞLI
Dr.Mehmet Şeyhmus BARAN
Dr.Selda ESEN
Dr.Nalan ERDEM
Dr.Serkan ELHAKAN
Dr.Metin TURAN
Dr.Edip DEDEOĞLU
Dr.Mahmut UZUNAĞAÇ
Müyesser YEYİN
Bayhan ALPYILMAZ
Melek HALİSÇAKI
Beyhan BAŞARANOĞLU
Emin BARAN
Melek NAZLI
Özlem YILMAZ
Aslı ALTUNSU
Ayşe ASLANERGÜN
Selma YURDABAYRAK
Leyla BEZENG
Şair İbrahim Rafet Mah.30.sokak no:11
Şair İbrahim Rafet Mah.30.sokak no:11
Şair İbrahim Rafet Mah.30.sokak no:11
Bağlar mah.7.sokak no:20
Bağlar mah.7.sokak no:20
Güney Mah. 15. Sokak Yeşilkart Bürosunun Altı
Abdalağa Mah.18.Sokak no:31
Abdalağa Mah.18.Sokak no:31
Yenişehir Mah.14.sokak no:9
Yenişehir Mah.61.sokak no:16
Hacı Ömer Mah. 4. Sokak No:4
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
BUCAK ASM
GÜRAKAR ASM
KARAKEÇİ ASM
KARACADAĞ ASM
63.08.037
63.08.045
63.08.055
63.08.052
Dr.İbrahim Hali AKTAN
Dr.Sennur DİŞLİ
Dr.Musa DAĞLI
Dr.CAFER ORHAN YETKİN
Soner ÇİFTÇİ
Nurhan ÇOLAK
Şükran KARGIN
Uğur OCAKLI
Bucak Köyü
Gürakar Beldesi
Karakeçi Köyü
Karacadağ Köyü
Download

Siverek Şubat Ayı Nobet Listesi için tıklayınız