3.Uluslararası Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Yönetim Konferansı
5. Uluslararası Kurumsal Yönetim Yolsuzluk Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı
23-26 Eylül 2014
Balkan Kongre Merkezi, Trakya Üniversitesi, Edirne
Son yıllarda iş dünyasının en önemli konularının başında kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik
gelmektedir. Şirket iflasları, ekonomik krizler, KOBİ’ lerin halka açılma hazırlığı ve ticaret
hayatını düzenleyen yeni kanunlar, uluslararası muhasebe-denetim standartlarının uygulama
zorunluluğu, riskin tanımlanması ve yönetilmesi, şirketleri yeni yapılanma ve uygulamalarla
karşı karşıya bırakmıştır. Şirketler yeni kanun ve uygulamalara uyum sağlamaya ve
sürdürülebilir – hesap verebilir bir şirket olmaya çalışırken, akademisyenlerde araştırmalar
yaparak bu süreçte yaşanan gerçekleri bilimsel yöntemlerle tartışıp yayınlayarak iş dünyasına
destek sağlamaya çalışmaktadır.
Yeni Türk Ticaret Kanunu, KOBİ’ lerin bağımsız denetim kapsamına alınması,
sürdürülebilirlik raporlamasının şirketler için daha yoğun uygulamalarının olması,
entegrasyon raporlamasının yakın gelecekte konularımız arasına girecek olması önemle
tartışılması gereken konulardır.
Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Başkanı
Prof.Dr.Kıymet TUNCA ÇALIYURT’ un başkanlığını yürüttüğü 700 üyeli Uluslararası
Kurumsal Yönetim Yolsuzluk Etik ve Sosyal Sorumluluk Grubu tarafından; kurumsal yönetim,
risk yönetimi, sürdürülebilirlik, işletmelerde suiistimal önleme konularında beş yıldan beri
sürdürülen konferans serisinde önemli başarılara imza atılmıştır. Bu başarımızı üniversitemiz
bünyesinde yeni kurulan Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetim Merkezi ile arttırarak devam
ettirme kararındayız. Konferans grubu olarak yayınladığımız kitaplar aşağıdaki linkten
görülebilir;
http://icga-icongfesr.trakya.edu.tr/pages/published-book-by-igongfesr#.U802yPl_vxQ
• İş dünyasında Büyüyen Suiistimal
• Kurumsal Yönetim: Uluslararası Perspektif
• Liderlik
• Global İş dünyasında Liderlik
• Kadın ve Sürdürülebilir İş Dünyası
• Sürdürülebilirlik ve Yönetim: Uluslararası Perspective
Alanında dünyanın iki sayılı konferans serilerinden olan ve pekçok üniversitenin araştırma
merkezleri tarafından desteklenen iki konferans; Malezya’ nın en büyük üniversitesi tarafından
düzenlenen Uluslararası Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Yönetim Konferansı ve
üniversitemiz tarafından düzenlenen Uluslararası Kurumsal Yönetim Yolsuzluk Etik ve
Sosyal Sorumluluk Konferansı, 23-26 Eylül 2014 tarihlerinde Balkan Kongre Merkezi’nde
birarada düzenlenecektir. Konferansa Malezya İslam Ticaret Odası Başkanı Tan Sri
Muhammad Ali Bin Haşim’ de konuşmacı olarak katılacaktır.
Konferansımızda alanında uzman ve tanınmış 13 konuşmacı davetli olarak
katılacaktır. Bunlardan bazıları;
 Prof.Dr.Necdet ŞENSOY – Merkez Bankası Banka Meclis Üyesi
 Doç.Dr.Ahmet EROL – Vergi başmüfettişi
 Prof.Dr.Seval Kardeş SELİMOĞLU
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi
 Prof.Dr.Praveen KUMAR - Amerika
Houston Üniversitesi, Bauer İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi
Kurumsal Yönetim: Uluslararası Bakış Dergisi Editörü
 Prof.Dr.Chuzi NAKAJIMA – Japonya, İngiltere
Londra Metropolitan Üniversitesi
İngiliz – Japon Hukukçular Derneği Başkanı, Uluslararası Finansal Suçlar Dergisi Editörü
Cambridge Üniversitesi İleri Araştırmalar Merkezi Öğretim Üyesi
 Prof.Dr.Graham GAL – Amerika
Massachussets Üniversitesi Isenberg İşletme Fakültesi
İç Denetim ve Muhasebede Bilgi Teknolojileri Uzmanı
 Prof.Dr.David CAFFERTY – İngiltere, Dubai
Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanı
 Tan Sri Muhammad Ali Bin Hasim – İslam Ticaret Odası Başkanı, Malezya
 Prof.Dr.DavidGilchrist, Tarihçi ve Muhasebeci, Avustralya
Curtin Üniversitesi, Muhasebe Fakültesi
 Prof.Dr.Nauman FAROOQI – Kanada, Pakistan
MountAllison Üniversitesi Ticaret Bölümü Başkanı
Resmi Olmayan Para Transfer Sistemleri Uzmanı
 Prof.Dr.BijanVasigh, İran, Amerika
EmbryRiddle Üniversitesi İşletme Fakültesi, Havayolları Finans Uzmanı
Uluslararası Havayolu Taşıyıcıları Birliği (IATA) Eğitmeni
Sanayi ve iş dünyası ile işbirliğine önem veren ve Trakya Teknopark ile iş dünyasını
bünyesine davet ederek sinerji yaratan Trakya Üniversitesi’ ne ait Balkan Kongre Merkezi’
nde düzenlenecek olan konferansta ayrıca değişik ülkelerden katılan 70 Türk ve yabancı
akademisyen ve uygulamacı; kurumsal yönetim, sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, iş etiği,
hesapverebilirlik konularında sunum yapacaklardır. Konferansımıza 17 ülkeden katılım
sağlanmıştır. Düzenlenecek olan Uluslararası Öğrenci Konferansı’ nda geleceğin
akademisyenlerine çalışmalarını sunma imkanı sunulmuştur.
Konferansımızda 23-24 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek açılış programı ve tüm
konferans konuşmalarında İngilizceden – Türkçeye ve Türkçeden - İngilizceye simültane
çeviri imkanımız mevcuttur. Bu nedenle konuşmacılarımız İngilizce veya Türkçe konuşma
yapabilirler. Konferansımız ile ilgili detaylı bilgi aşağıdaki web sitesinden alınabilir.
http://icga-icongfesr.trakya.edu.tr/
PROF.DR.KIYMET ÇALIYURT
KONFERANS SERİSİ BAŞKANI
NOT: Konferansa AÇILIŞ KONUŞMACISI olarak oda başkanımız Burhan ÜSTÜNKOL
katılacaktır.
Download

Ek Dosya İçin Tıklayın