ЛИХВИ ПО ПОТРЕБИТЕЛСКИ И ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ
TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
INTEREST RATES FOR RETAIL BANKING
Aşağıda belirtilmiş Tüketici ve Konut Kredisi faiz oranları 10.02.2014 tarihi itibariyle geçerlidir.
TÜKETİCİ VE KONUT KREDİLERİNE UYGULANAN FAİZ VE MASRAFLAR TARİFESİ
PARA BİRİMİ
1 YIL
EUR(maaş transferi ile)
7% sabit
EUR(maaş transfersiz)
TÜKETİCİ KREDİLERİ
3 YIL
5 YIL
10 YIL
TEMİNAT
7.5% sabit
8% sabit
6M Euribor+ 10,min.11%
7.5% sabit
8% sabit
8.5% sabit
6M Euribor+ 10,min.11.5%
LEVA(maaş transferi ile)
8% sabit
8.5 sabit
9% sabit
6M Sofibor+ 10,min.12%
LEVA(maaş transfersiz)
EUR
LEVA
8.5% sabit
9% sabit
7% sabit
8% sabit
9.5% sabit
7.8% sabit
8.8% sabit
6M Sofibor+ 10,min.12.5%
6M Euribor+8,min.9.5%
6M Sofibor+7,min.10%
-
KEFALET
İPOTEK
KONUT KREDİSİ
PARA BİRİMİ
EUR
LEVA
5 YIL
1. ve 2. Yıl - 6% sabit, geriye
kalan dönem 6MEuribor+
7.2%
10 YIL
1.Yıl - 6% sabit, geriye
kalan dönem 6M Euribor
+ 7.50%
1. ve 2. Yıl-7% sabit, geriye kalan
dönem 6MSofibor+ 6.5%
1.Yıl - 7% sabit, geriye kalan
dönem 6M Sofibor + 7%
15 YIL
20 YIL
6M Euribor+ 7.70%
6M Euribor+7.90%
6M Sofibor+ 7.50%
6M Sofibor+ 7.80%





Kefillerin sayısı Bankanın değerlendirmesine göre belirlenecektir.
Teminatın gayrimenkul olması durumunda, Türkiye'deki gayrimenkuller de teminat olarak değerlendirilebilecektir.
Türkiyeden alınacak konutların finansmanı da Bankamızca yapılabilmektedir.
EURIBOR/ SOFIBOR/ LIBOR ve marj kredi sözleşmesinin yapılması aşamasında belirlenecektir.
Faiz endeksleri SOFIBOR/EURIBOR / LIBOR Aylık bazda, izleyen ayın ilk gününden önceki 2 iş günü öncesindeki değer dikkate alınarak
güncellenecektir.

Teminatın, ZIRAATBANKASI (Türkiyedeki şubeler dahil) nezdine yer alan nakit, mavduat ve ya nakit benzeri varlıklar olması durumunda kefalet şartı
aranmamaktadır ve faiz oranı ayrıca belirlenebilir.

Şubenin tϋketici ve konut kredileri ile ilgili uyguladığı ϋcret ve komisyonlar:
1) Başvuru ϋcreti
- 25.000 EUR`ya kadar ve eşdeğeri krediler için - 25 EUR,
- 25.000 EUR eşdeğeri ϋzeri krediler için - kredi tutarınınn 0.1%
2) Yӧnetim ϋcreti
- 3 yıl vadeli kredilerde - 0.5% bir kez Min 10 EUR
- 5 yıl vadeli kredilerde - 1.1% bir kez Min 20 EUR - 10 yıl vadeli kredilerde - 2% bir kez Min 35 EUR
3) Erken Kapama Ücreti
- 2010 yıl Tϋketici Kredisi Yasası altında tϋketici kredileri için - kredinin vadesi için kalan sϋre 1 yıldan fazla olduğu zaman, 1% geri
ӧdenecek anaparadan. Kredinin vadesi için kalan sϋre 1 yıldan az olduğu zaman, 0.5% geri ӧdenecek anaparadan.
- Konut kredileri için/ 2010 Tϋketici Kredisi Yasası kapsamı dışındadır.

İlk 3 yıl içinde ödenmesi durumunda vadeli kredilerde: 4 %- Min 50 EUR

4 yıldan sonra ödenmesi durumunda (4.yıl dahil): 3 %- Min 40 EUR

6 yıldan sonra ödenmesi durumunda (6.yıl dahil): 2% - Min 30 EUR

10 yıldan sonra ödenmesi durumunda(10.yıl dahil): 1.5% - Min 25 EUR
4) Kredinin kullanılmaması durumununda - 1%, minimum 50 EUR (Kullanılmayan kısım üzerinden)
5) Teminat değerlendirilmesi -Bağımsız Ekspertiz şirketinin gerçek maliyeti





Diğer masraf ve komisyonlar Bankamız tarifesine göredir.
Sofya Şubesi
Plovdiv Şubesi
Kırcaali Şubesi
Varna Şubesi
(02)980-00-87, 980-66-61
(032) 511-920, 511-921
(0361) 54-650
(052) 91-25-00
www.ziraatbank.bg - [email protected]
Download

Aşağıda belirtilmiş Tüketici ve Konut Kredisi faiz oranları 10.02.2014