YASPELD – “Understanding and supporting Young Adults with
Specific Learning Difficulties”. Project: 2012-1-IT2-GRU0637581-1
YASPELD- “ Özgül Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Genç Yetişkinleri Anlamak ve Destek
Olmak”
2012 YILI- PROJE: 2012-1-ıt2-gru06-37581-1
E-KİTAP- KULLANICI REHBERİ
Bu proje Avrupa Komisyonunun desteği ile finanse edilmiştir.
Bu sayfa sadece yazarın görüşlerini yansıtır ve Avrupa Komisyonu bu sayfanın içeriğinde
yer alarak bilgi olarak kullanılan hiç bir şeyden sorumlu tutulamaz.
YASPELD – “Understanding and supporting Young Adults with
Specific Learning Difficulties”. Project: 2012-1-IT2-GRU0637581-1
İÇİNDEKİLER TABLOSU
Giriş………………………………………………………………………………..S. 3
Bu Rehberin Amaçları……………………………………………………………..S. 4
E-Kitabın Formatı: PDF Adobe…………………………………………………..S. 6
Başka bir Format: ePub……………………………………………………………S. 9
E-Kitabın İçeriğine Erişim………………………………………………………...S 13
E-Kitabın Haritası………………………………………………………………...S. 15
E-Kitap nasıl bulunur……………………………………………………………..S. 16
Sonuçlar…………………………………………………………………………..S. 17
YASPELD – “Understanding and supporting Young Adults with
Specific Learning Difficulties”. Project: 2012-1-IT2-GRU0637581-1
GİRİŞ
Sevgili Okuyucu,
Bu Rehber; 2012’de onaylanan “ Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Genç Yetişkinleri
Anlamak ve Destek Olmak” konuluAvrupa Birliği Projesi YASPELD’in ortaklarından olan
kuruluşumuz Yedipınar Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından
hazırlanmıştır. Bu YASPELD projesinin ürünlerinden biridir.
YASPELD 6 Avrupalı ortağı kapsamaktadır.
Center Of Clinical Linguistics and Mental Health Nicosia-GÜNEY KIBRIS
First National Center of Dyslexia-Rousse-BULGARİSTAN
Adana Rotary Yedipınar Engelli Çocuklar Rehabilitasyon nMerkezi Adana-TÜRKİYE
Flenören-Flen-İSVEÇ
Stowarzyszenie Filmowe Trzeci Tor-Krakow-POLONYA
Polo Formativo Ltd.-Vasto-İTALYA ( Koordinatör Ortak )
Tüm ortaklar, koordinatör ortak ile birlikte, kendi ulusal dillerinde YASPELD e-kitap
projesini oluşturmak için taahütte bulunmuştur.
Adana Rotary Yedipınar Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi; bu dökümanın
hazırlanmasında öneri ve deneyimleriyle katkıda bulunanlara özel teşekkür ettiğini bildirmek
ister.
YASPELD – “Understanding and supporting Young Adults with
Specific Learning Difficulties”. Project: 2012-1-IT2-GRU0637581-1
BU REHBERİN AMAÇLARI
Bu yayının amacı; Özgül Öğrenme Güçlüğü ile yaşayan okuyuculara ( Öğrenciler,
öğretmenler, psikologlar, Veliler)bilgilere erişimi kolaylaştırmak ve kitabın içeriğini iyi
kullanmak için gerekli bilgileri sağlamaktır.
E-kitabın hazırlanması sırasında ortaklık iki bileşeni dikkate almıştır:
1- E-kitabın İçeriği
2- Yazılımı; online kullanılabilir yapmak için kullanılması
Hali hazırda ki e-kitap projesi YASPELD; diğer ürünleri ile birlikte elektronik
Ortamda ve PDF formunda ( Adobe Reader) kullanılmasını sağlar.
Bu formatın seçimi; Adobe Reader’ın çok popüler olması, kullanıcının kendi
bilgisayarı üzerinde ek yazılımı yüklemek için zorlamaması, e-kitaplara erişim ve danışmanın
son derece basit olması nedeniyledir.
Kitap, Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan yetişkinler için referans ile doğrudan bireysel
destekleme veya beceri çalışmasında materyallerin tedariki yoluyla, yardımcı teknolojilerle
özellikle bilgi teknolojileri ile alternatif bir yaklaşım sunar.
Bu yolla, eğitim uygulamalarını güçlendirmek ve öğrencilere doğrudan destek
sağlayarak, becerilerinin ilerlemesini, gelişmesini ve kimliklerini cesaretlendirmeyi,
geliştirmeyi amaçlıyoruz.
YASPELD – “Understanding and supporting Young Adults with
Specific Learning Difficulties”. Project: 2012-1-IT2-GRU0637581-1
Bu klavuzda sayfa 13’te biz de; belirli bilgiler için araştırmayı kolaylaştırmak için
kendi bütünlüğü hakkında bir fikir vermek amacıyla, e- kitabın içeriğinin gelişimi ve
organizasyonunu tartıştık.
Sonunda, bir kitap haritası, e-kitabın içeriğine erişimi daha da kolaylaştırmak için
eklenmiştir.
YASPELD – “Understanding
Understanding and supporting Young Adults with
Specific Learning Difficulties”. Project: 2012-1-IT2-GRU0637581-1
5
KİTABIN FORMATI: ADOBE PDF
E-K
Biz; kullanıcıdan büyük
yük dosyaları indirirken kaçınmamaları için ses/ video içermeyen
klasik PDF formatı seçtik.
Daha önce de belirtildiği
belirtildiği gibi, yaygın olarak kullanılan bir formattır. ADOBE Reader,
ücretsiz indirilir ve tüm kategorilerde ki kullanıcılar tarafından kullanılır: okullar, eğitim
e
merkezleri, profesyoneller ve ev kullanıcıları.
Aşağıda,
ıda, PDF formatında ki bir kitabın bazı resimleri; sayfalar boyunca navigasyon
açısından ve içerik kullanımı ve bu program tarafından sunulan olanakların altını çizmek için
vardır.
Aşağıda
ıda ki sayfanın görüntüsünün tam ekran modudur.
YASPELD – “Understanding
Understanding and supporting Young Adults with
Specific Learning Difficulties”. Project: 2012-1-IT2-GRU0637581-1
6
İçindekiler tablosunda, hiperlinkler tek bir tıklama ile istenen sayfaya erişmek
erişmek için izin verir.
Benzer şekilde
ekilde metni içeren link boyunca, Web sitelerinde bulunan diğer
er kaynaklara erişim
eri
mümkündür.
Yer imi oluşturmak, genişletmek
şletmek ve onları sıkıştırmak
sıkı
mümkündür.
YASPELD – “Understanding
Understanding and supporting Young Adults with
Specific Learning Difficulties”. Project: 2012-1-IT2-GRU0637581-1
7
Okurken özel kutusuna yorumlar ve notlar ekleyebilirsiniz.
PDF dolayısıyla şuu olanakları sunar:
Çeşitli cihazlara iyi uyum sağlar.(
ğlar.( PC, MAC, Tablet )
Görseller herhangi bir sorun olmadan dokümana dahil edilebilir.
İçerik bağlantıları
lantıları tablosu sayfalara bağlı
ba erişim sağlar.
Hiperlinkler diğer ağ kaynaklarına erişim
eri
sağlar.
Okuma süresince yorum eklemek mümkündür.
YASPELD – “Understanding and supporting Young Adults with
Specific Learning Difficulties”. Project: 2012-1-IT2-GRU0637581-1
BAŞKA BİR FORMAT: EPUB FORMAT
PDF formatın, bazı kişiselleştirme yetersizliği ile ilgili bir sınırı vardır. Örneğin
sayfanın arka plan rengini, yazı tipini, yazı rengini değiştiremezsiniz.
İhtiyaca göre düzenlemek yeteneği, yine de özellikle disleksi okurken bazı konuları
büyük ölçüde kolaylaştırabilir.
EPUB ( Elektronik Yayın ), elektronik kitap yayınları ve bu ihtiyaçların bazılarını
karşılamak için XML tabanlı açık bir standarttır.
Bu formatta yayınlanan kitaplar tablet üzerinden kolayca okunabilir, ama PC’de ePub
bir belgenin açılması bir özel yazılım eklenmesini gerektirir.
“Adobe Dijital Edition” ve “Kalibre”, internetten ücretsiz indirilebilir en popüler
programlar arasında söz edilmeyi hak ediyor.
Biz Türkçe ve İngilizce olarak, bu formatta e-kitabın bir kopyasını retmek için
çalışıyoruz.
Aşağıda Calibre yazılımın kullanımı yoluyla üretilen ePub formatında bir kitabın bazı
resimlerini görebilirsiniz.
Calibre, internet ağında serbestçe indirilen ve birçok platformda tekrarlanan bir açık
kaynak yazılımıdır.
YASPELD – “Understanding
Understanding and supporting Young Adults with
Specific Learning Difficulties”. Project: 2012-1-IT2-GRU0637581-1
kitap okumak ve düzenlemek aynı zamanda PC’nizde e-kitap
e
E-Pub kullanıcıların; e-kitap
koleksiyonlarını yönetmek,, aynı zamanda internetten toplanan elektronik kitap formatında
diğer içeriğe dönüştürülmesine
türülmesine izin verir.
YASPELD – “Understanding
Understanding and supporting Young Adults with
Specific Learning Difficulties”. Project: 2012-1-IT2-GRU0637581-1
10
Okurken, düzeni özelleştirebilir,
özelleştirebilir, yazı tipini büyütüp, küçültebilir, yazı tipini
değiştirebilirsiniz.
Okurken içerik köprüleri tablosunu kullanabilir ve yer imi yaratabilir, erişim
eri
ağ
kaynakları oluşturabilir,
turabilir, notlar ekleyebilirsiniz.
YASPELD – “Understanding and supporting Young Adults with
Specific Learning Difficulties”. Project: 2012-1-IT2-GRU0637581-1
11
Diğer kişiselleştirmeler sanal yer imini eklemek ( Okumanın kesildiği noktadan
okumayı sürdürmek için), onları düzenlemek, okumaya yardımcı olacak renk
kombinasyonları kullanımı ( örneğin, arka plan ve yazı tipi rengi arasında ki kontrastın
arttırılmasıyla) ile ilgili olabilir.
Bu özellikler ePub formatı PDF formata tercih edilebilir yapar.
Calibre’nin yine de resimlerden zengin dökümanları dönüştürmeye çalıştığınızda veya
ePub format içine çok fazla eklemlendiğinde limitleri vardır.
YASPELD – “Understanding and supporting Young Adults with
Specific Learning Difficulties”. Project: 2012-1-IT2-GRU0637581-1
12
E-KİTABA ERİŞİM
E-Kitap 3 bölüme ayrılmıştır ve her bölüm 3 kısma. Bölümler ayrı konularla ilgili
olmasına rağmen tamamlayıcıdır.
Kullanılan dil çok basittir ve kitap bölümün başından veya okuyucunun en çok
ilgilendiği konudan kolayca okunabilir.
Birinci bölümde, özel öğrenme güçlüğü, belirtileri, bulguları ve karakteristiği
hakkında kısa bilgiler bulacaksınız.
Özellikler, beynin işleyişi hakkında bilgiler, özel öğrenme problemleri, disleksi,
disgrafi, diskalküli, disortografi, dispraksi gibi ve bu bozuklukların birlikteliği üzerinde
bilgiler sağlar.
İkinci bölüm, Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan yetişkinlerin güçlü ve zayıf yönleri
hakkında ve özel güçlüklerin üstesinden gelmeye yardımcı olmayı sağlamak için önerileri
tartışır. Örneğin konsantrasyon güçlüğü, okuma güçlüğü, hatırlama güçlüğü.
İkinci bölümün ekleri zorlukları desteklemek ve çalışma becerilerini güçlendirmek için
bir dizi araç sağlar. Bu bölüm ayrıca özgül öğrenme güçlüğü yaşayan insanlar için bilgi
teknolojileri ve desteğin yadsınamaz rolüyle sunduğu fırsatları inceler.
Üçüncü bölüm; özgül öğrenme güçlüğü yaşayan genç ve yetişkinleri desteklemek için
ip uçları, fikir ve tavsiyeler sağlar.
13
YASPELD – “Understanding and supporting Young Adults with
Specific Learning Difficulties”. Project: 2012-1-IT2-GRU0637581-1
Amaç, durumu ele almaya karar verdikleri zaman , günlük yaşamda ortaya çıkan
durumların farkında olmaları için, uygun kontrol egzersizleri ile onlara daha fazla yardımcı
olmaktır.
Bu kesinlikle daha iyi yönetmeniz ve bağımsız öğrenme kapasitelerini arttırmak için
katkıda bulunabilecek kendi kendine yardım potansiyelini geliştirmek ve sosyal ve mesleki
hayata katılım ve dahil olma yoluyla daha iyi bir entegrasyona teşvik etmek için yardımcı
olacaktır.
E-Kitap ile birlikte, projenin diğer ürünleri daha fazla bilgi sunmak amacıyla
yayınlanmıştır.
Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan genç yetişkinlerin öğretmenleri için bir rehber, Türk
ortakla işbirliği ile
Bulgar ortak tarafından hazırlanacak anahtar aktiviteler için model serisi ( Program,
not alma, sınavların hazırlanması)
Bir sonraki sayfada içeriğin erişilebilirliğini daha fazla arttırmak niyeti ile e-kitabın
kavramsal haritası bulunacaktır.
YASPELD – “Understanding
Understanding and supporting Young Adults with
Specific Learning Difficulties”. Project: 2012-1-IT2-GRU0637581-1
YASPELD – “Understanding and supporting Young Adults with
Specific Learning Difficulties”. Project: 2012-1-IT2-GRU0637581-1
E-KİTABI NEREDE BULURSUNUZ
E-Kitabı indirmek mümkündür.
Proje sitesi YASPELD’den: http://yaspeld.weebly.com
Tüm proje ortaklarının kendi ülkelerinin dilinde ki sitelerinden
Polo Formativo Ltd. sitesinden: http://www.poloformativo.net
Projenin tüm materyalleri ortak ülkelerin ulusal dillerinde ve YASPELD web
sitesinden İngilizce olarak bulunacaktır.
YASPELD – “Understanding and supporting Young Adults with
Specific Learning Difficulties”. Project: 2012-1-IT2-GRU0637581-1
SONUÇLAR
Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan insanların yüzleştiği günlük sorunlar kesinlikle
zorludur. Fakat uygun bir şekilde yönetilirlerse karşı koyulabilirler de.
Kendi zamanlarının yönetimini en uygun hale getirmek, çalışma materyallerinin
organizasyonunu geliştirmek ve hedefleri kaybetmeden destek olarak yeni teknolojilerin
kullanımı şimdi tüm öğrencilere herkes tarafından paylaşılan ve önerilen stratejilerdir.
Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan denekler için proje zamanla ve bağlılık ile iyi
sonuçlar getirecektir.
Yardım olmaması, söylenmelidir, ne kadar gelişmiş teknolojinin zararı olmadığı kabul
edilebilir ve yakınlık kadar etkili olabilir. Ve hazırlanmış bir destek, ve deneyimli öğretmen
veya hazırlanmış ders kitapları öğrencilere verilebilir.
Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler diğerlerinden farklı muamele görmemeli
fakat dahil edilmelidir.
Hepinize iyi bir e-kitap okuma diliyoruz. Umudumuz okuyucuların ilgisini
uyandırmasıdır.
Download

YASPELD – “Understanding and supporting