HAKKIMIZDA
Merkezi Ankara’da bulunan şirketimiz, 2004 yılından bu yana, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik
Programları başta olmak üzere, 200’den fazla proje hazırlayan ve başarıyla yürüten Teknik Öğretmen
Ömer Cengiz tarafından 2010 yılında kuruldu.
2014 Erasmus+ Teklif Çağrısı kapsamında yaklaşık 1400 öğrenci ve öğretmene hareketlilik imkânı
sunacak olan Cengiz Eğitim Proje Danışmanlık, Erasmus+ Programı ağırlıklı olmak üzere, aşağıdaki
alanlarda proje danışmanlık ve destek hizmetleri vermektedir.

Erasmus+ Programı
- Ana Eylem 1 : Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1)
- Ana Eylem 2 : Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2)
- Ana Eylem 3 : Politika Reformuna Destek (KA3)

Gençlik Projeleri Destek Programı
(Gençlik ve Spor Bakanlığı)

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

IPARD Programı
(Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu)
VİZYONUMUZ



Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda, Ülkemizin bir numaralı proje danışmanlık şirketi olmak,
Avrupa’nın önde gelen proje danışmanlık şirketleri arasında gösterilmek.
Özellikle mesleki eğitimin geliştirilmesi noktasında, ülkemizdeki karar alıcı kurumlar nezdinde
etki sahibi olmak.
Potansiyel başvuru sahipleri için öncelikli bilgi kaynağı ve rehberlik merkezi olmak.
MİSYONUMUZ



Ülkemiz başta olmak üzere, Avrupa genelinde mesleki ve genel eğitimin kalitesinin
arttırılmasına katkı sağlamak
Faaliyette bulunduğumuz sektörlerde; ülkemizin, ekonomik ve sosyal alanlardaki gerçek
ihtiyaçlarını tespit ederek başvuru sahibi kurumlarla işbirliği içinde projeler geliştirmek ve
maksimum fayda ile uygulamak.
Bütün potansiyel başvuru sahiplerini, teklif çağrıları ve başvuru süreçleri hakkında
bilgilendirmek, hibe fırsatlarından sadece belirli bir zümrenin değil, gerçek ihtiyaç sahiplerinin
faydalanmasını sağlamak.
DEĞERLERİMİZ











Milli Menfaatlerimiz
Doğruluk, dürüstlük
Sorumluluk
Hak ve Adalet
Şeffaflık
Yenilikçilik
Takım Çalışması ve Dayanışma
Özveri
Sürekli Gelişim
Nitelikli Hizmet
Müşteri Memnuniyeti
Cengiz Eğitim Proje Danışmanlık
1
HİZMETLERİMİZ

Proje Tasarımı ve Bürokratik Danışmanlık
- Başvuru formunun usulünce doldurulması
- Proje konusuna uygun ev sahibi ortakların bulunması
- İngilizce çeviriler (EN Formlar için)
- ECAS işlemleri
- TURNA işlemleri

Hareketlilik Öncesi Hazırlık Çalışmaları
- Yabancı dil eğitimi (Proje tipine bağlı olarak)
- Kültürel hazırlık desteği
- Bürokratik rehberlik
 Seyahat Organizasyonu
- Uçak biletleri temini
- Yurt içi ve yurt dışı havaalanı transferi
- Yurt dışı lokal ulaşım organizasyonu
- Seyahat sigortaları
 Yurt Dışı Eğitim Organizasyonu
- İşe/Eğitime yerleştirme ve izleme
- Dil desteği
- Belgelendirme
 Yurt Dışı Konaklama Organizasyonu
Otel rezervasyonu ve yerleştirme
3 öğün yemek
Ücretsiz Wi-Fi
24 saat acil durum desteği

Yurt Dışı Kültürel Etkinlikler
Standart Geziler
Opsiyonel Geziler
Kültür Geceleri

Raporlama
Mobility Tool İşlemleri
Proje Nihai Raporunun Hazırlanması
Nihai Rapor Ekleri
Yaygınlaştırma ve Rehberlik
Cengiz Eğitim Proje Danışmanlık
2
ARACI KURUM
Aracı kurumun tanımı Erasmus+ Program Rehberinde aşağıdaki gibi yapılmıştır.
Aracı kurum/kuruluş: Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında veya işgücü piyasasında aktif
kurum/kuruluştur. Ulusal hareketlilik konsorsiyumuna ortaktır. Ancak gönderen kurum
kuruluş değildir. Rolü, gönderen mesleki eğitim kurumlarının idari prosedürlerini paylaşıp
kolaylaştırmak ve stajlar konusunda öğrenci profillerini işletmelerin ihtiyaçları ile daha iyi
eşleştirmek ve katılımcıları birlikte hazırlamak olabilir.
(2014 Erasmus+ Program Rehberi S.40)
Değerli Meslektaşım,
Tanımdan da anlaşılacağı üzere aracı kurumlar, program kuralları çerçevesinde konsorsiyum
ortağı veya koordinatörü olarak proje başvurularında resmi olarak yer alabilmektedirler. AB
ülkelerinde aracı kurumların da dâhil olduğu konsorsiyumlar aşağıda sıraladığımız birçok
avantajlar sebebiyle teşvik edilmektedir.
Ülkemiz de ise, aracı kurumların desteği olmadan proje uygulanması neredeyse imkânsız
olmasına rağmen, Türkiye Ulusal Ajansı, geçmişte yaşanmış birkaç kötü örneği baz alarak
yıllardır aracı kurumların tamamına karşı mesafeli durmaktadır. Bu manasız mesafeli duruş;
müşteri memnuniyeti sebebiyle her geçen yıl büyüyen bizim gibi şirketleri bile aracı kurum
olarak doğrudan proje başvuru formlarında yer almaktan imtina eder hale getirmiştir. Hâlbuki
nitelikli aracı kurumlar, sürece resmi olarak dâhil olmayı arzu etmekte, ancak önyargılı ve çifte
standartlı uygulamalara muhatap olmak riski sebebiyle, arka planda kalmayı tercih
etmektedirler. Yaşanan somut örnekler, aracı kurumların tercihlerini doğru yönde
kullandıklarını ve sürecin bundan sonra da bu şekilde devam edeceğini göstermektedir.
Kesin olarak biliyoruz ki; Ulusal Ajansın bütün manasız baskılarına rağmen; bugün geldiğimiz
noktada, projelerin tamamına yakını danışmanlık şirketleri işbirliğinde yürütülecektir. Henüz
Kasım ayında olmamıza rağmen, 2015 Teklif çağrısı kapsamında şirketimize yapılan proje
başvurusu an itibariyle 50’yi aşmıştır. Ulusal Ajansın her sene tekrarlanan hukuki dayanaktan
yoksun tavırlarına alışan potansiyel başvuru sahipleri, memnun kaldıkları aracı kurumlarla
işbirliği içinde çalışmaya devam etmektedirler.
NEDEN ARACI KURUM ?
Türkiye şartlarında, proje sahibi kurumların Komisyon tarafından sistemin bir parçası olarak
görülen aracı kurumlara, aşağıdaki sebeplerden dolayı daha çok ihtiyaçları vardır.






Kurumların birçoğunda proje tasarlayacak ve yürütecek personel bulunmayışı
Milli Eğitim Mevzuatında proje hazırlayan ve yürüten personelle ilgili düzenleme
olmayışı
Katılımcı ve refakatçi öğretmenlerin yabancı dil yetersizlikleri
Ev sahibi ortak bulma sorunları
Yurtdışında lojistik destek ihtiyacı
Eş finansman ihtiyacı
Cengiz Eğitim Proje Danışmanlık
3
NİTELİKLİ ARACI KURUMLARIN SİSTEME KATKILARI

Başarılı Proje Tasarımı
Nitelikli aracı kurumlar, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını ve teknolojik gelişmeleri
yakından takip etmekte, proje tasarımlarını bu doğrultuda yapmaktadır.
Dolayısıyla; aracı kurumlardan proje tasarım desteği alınması yadırganacak bir durum
değildir. Diğer taraftan; eğitim kurumlarındaki yönetici ve öğretmenlerin asli görevleri
bellidir. Proje tasarımı ve yürütülmesi, ne asli görevleri ne de uzmanlık alanlarıdır. Bu
hizmetler karşılığında bırakın ücret almayı, refakatçi veya katılımcı olmaları halinde ek
ders ücretleri dahi kesilen devlet memurları olarak, en küçük bir hatada insafsız
eleştirilerin muhatabı olmaktadırlar.

Fırsat Eşitliğinin Sağlanmasına Katkı
Uygun başvuru sahipleri arasında önemli bir yer tutan eğitim kurumlarında, proje
çalışmaları gönüllü öğretmenler tarafından yürütülmektedir. Milli eğitim mevzuatında
bu bağlamda herhangi bir ücretlendirme olmadığı için, proje faaliyetleri ülke geneline
yayılmakta zorlanmaktadır. Özellikle Ankara’da ve belli başlı illerde kümelenmeler
olmakta; bazı okullar ya proje sahibi, ya gönderen ortak statüsüyle defalarca
programdan faydalanırken; derse girecek öğretmen bulamayan, imkânları kısıtlı okullar
hareketlilik fırsatlarından mahrum kalmaktadırlar. Erasmus+ 2014-2020 döneminde
Ulusal önceliklerin devre dışı kalmasıyla birlikte, bu sorun kendini daha çok
hissettirmeye başlamıştır.
Dolayısıyla; dezavantajlı konumdaki eğitim kurumlarına proje tasarım hizmeti ve yurt
dışı ortaklık desteği sunan aracı kurumlar, ülkemiz genelinde fırsat eşitliğinin
sağlanmasına katkı sağlamaktadırlar.

Lojistik Destek
Proje tasarımını kendisi yapan, gerçek işletmelerle veya eğitim kurumlarıyla ortaklık
yapan proje sahibi kurumların, yurt dışı iaşe- ibate, yerel ulaşım, kültürel etkinlikler,
tercümanlık vb. ihtiyaçlarının ev sahibi kurumlar tarafından karşılanması çoğu zaman
mümkün olmamaktadır. Ülkemizdeki proje yürütücülerinin büyük bir çoğunluğunun bu
sorunu tek başlarına çözemedikleri bir gerçektir.
Katılımcı grupların genellikle iaşe-ibate noktasında dini ve geleneksel hassasiyetleri
bulunmaktadır. Profesyonel aracı kurumlar bütün bu hassasiyetleri göz önünde
bulunduran organizasyonlar gerçekleştirmektedirler.
Ayrıca; katılımcı öğrencilerin hareketlilik esnasında dil desteğine ihtiyacı vardır. Aracı
kurumlar, proje bütçesinde ilgili kalem olmamasına rağmen tercümanlık hizmeti
sunmaktadırlar.
Profesyonel aracı kurumlar 7/24 rehberlik ve acil durum desteği vermektedir. Örneğin;
gece yarısı rahatsızlanan bir öğrenci, rehberler tarafından hastaneye götürülmekte ve
tedavisi yaptırılmaktadır. Aynı şekilde; İstisnai olmakla birlikte, birinci derece yakınları
vefat eden veya kaza geçiren katılımcıların acil olarak yurda dönüşleri sağlanmaktadır.
Katılımcıların veya refakatçilerin karıştığı bazı adli olaylarda, pasaport kaybedilmesi,
eşya çalınması vb. durumlarda rehberler tarafından derhal gerekli girişimlerde
bulunulmaktadır.
Cengiz Eğitim Proje Danışmanlık
4

Danışmanlık & Rehberlik
Danışmanlık hizmeti almayan kurumlarda, projeyi yürüten personelin yer değiştirmesi
durumunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Aracı kurumlardan hizmet alınması halinde
proje yürütülmesinde herhangi bir kesinti yaşanmamaktadır.
Projenin hazırlanması kadar, yürütülmesi de deneyim isteyen bir süreçtir. Birçok okulun
ilk defa proje yürütecek olması hata yapma riskini artırmaktadır. Çok sayıda proje
yürüten aracı kurumlar, deneyimlerini proje sahibi kurumlarla ve katılımcılarla
paylaşmaktadırlar. Böylece; yaşanması muhtemel birçok sorunun önüne geçilmekte,
daha başarılı sonuçlar alınmaktadır.
Normal şartlarda; projeler, kurumların kapasitelerini geliştirmeleri, prestijlerini
artırmaları için bulunmaz bir fırsattır. Ancak; kötü yönetilen bir proje, bunun tam aksine
sonuçlar verebilmektedir. Kurumun ilk defa proje yürütecek olması hata yapma
olasılığını arttırmaktadır. Bir hareketlilik projesinde, Ulusal Ajans prosedürü yanı sıra;
Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı mevzuatı da dikkate
alınmalıdır. Kaliteli danışmanlık hizmeti almayan kurumlar zaman zaman uygulamada
sıkıntılar yaşamakta, ciddi mali veya idari yaptırımlarla karşı karşıya kalabilmektedirler.
Diğer taraftan; ilk defa proje uygulayan ve profesyonel danışmanlık hizmeti almayan
kurumlar, Ulusal Ajans’ı sık sık arayarak ajansın iş yükünü artırmaktadır.

Toplu Organizasyon Avantajları
Aracı kurumlar toplu ve uzun süreli organizasyonlar gerçekleştirdikleri için, proje sahibi
kurumların bütçe imkânları çerçevesinde tek başına alabilecekleri hizmetlerden çok
daha fazlasını sunmaktadırlar. Türk aşçılar tarafından hazırlanan yemek servisleri, 7/24
hizmet veren şoförlü kiralık araçlar gibi.

Gerektiğinde Eş Finansman
Projesi desteklenen kurumları bekleyen önemli sorunlardan biri, kuruma tahsis edilen
hibenin, ilk etapta azami %80’lik dilimini kullanabilecek olmalarıdır. Zaten, asgari
ihtiyaçlar göz önüne alınarak tahsis edilen hibenin %20’lik diliminin nihai raporun
sunulmasını müteakiben gönderilmesi, proje sahibi kurumları ciddi sıkıntıya sokmakta,
eş finansman arayışına itmektedir. Nadiren de olsa, uçak kaçırılması, bazı
katılımcıların acil dönüş yapması gereken vb. durumlar, projenin mali yönetimini
içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Aracı kurumlar bu konuda gerekli finansal desteği
vermekte, proje sahibi kurumları rahatlatmaktadır.
NEDEN BİZ?







Eğitim sektöründe 22, proje sektöründe 10 yıllık deneyim
Çok sevdiği işini titizlikle yapan güler yüzlü ekibimiz
Hibelerin, milli menfaatlerimiz doğrultusunda azami fayda ile kullanılmasını baz alan
ilkeli duruşumuz
Proje tekliflerinde alınan yüksek başarı oranlarımız
Birçok AB ülkesini içine alan güçlü ortaklık ağımız
Yüksek hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti
Geniş referans havuzumuz
Cengiz Eğitim Proje Danışmanlık
5
Cengiz Eğitim Proje Danışmanlık
6
Cengiz Eğitim Proje Danışmanlık
7
Cengiz Eğitim Proje Danışmanlık
8
Cengiz Eğitim Proje Danışmanlık
9
Cengiz Eğitim Proje Danışmanlık
10
Cengiz Eğitim Proje Danışmanlık
11
Cengiz Eğitim Proje Danışmanlık
12
Cengiz Eğitim Proje Danışmanlık
13
Download

Broşür - Cengiz Eğitim Proje Danışmanlık