KULLANMA TALĐMATI
1014
OTOMATĐK DĐRENÇ KAYIPLI ENJEKTÖR
1. Epi-Jet® Otomatik Direnç Kayıplı Enjektör, sıvı veya hava yöntemi ile Epidural boşluğun tespiti için kullanılır.
2. Ambalajı steril teknik kullanarak açınız.
NOT: Epi-Jet® enjektörün pistonunda 2 ayrı kilit noktası olup, 4cc veya 6cc sıvı veya hava çekilebilir.
3. Tercih edilen miktarda sıvı veya hava çektikten sonra pistonu saat yönünde çevirerek kilitlenmesini
sağlayınız.
4. Epi-Jet®’i hastaya ponksiyonu yapılmış olan epidural iğneye yaklaşık 15-20N güç kullanılarak sabitleyiniz.
Epi-Jet® Enjektörü iğneye sabitlerken iğnenin oynamamasına dikkat ediniz.
5. Epidural boşluğa ilerlemeden önce piston kilidini serbest bırakınız ve sağa sola çevirerek kilidin açılıp
açılmadığını kontrol ediniz.
6. Epidural iğne ile boşluğa doğru ilerleyiniz. Đğne ucu Epidural boşluğa geldiğinde Epi-Jet® gövdesindeki
yayın basısı ile piston ileri hareket ederek içindeki sıvı veya havayı boşaltır, böylece Epidural boşluğa
gelindiği anlaşılır.
Ponksiyon sürecinde uygulayıcı pistonun contasını sürekli gözlemlemelidir.
7. Uygulama sonrasında Epi-Jet® enjektörü epidural iğneden çıkartarak tıbbi atık kurallarına uygun olarak
imha ediniz.
UYARILAR:
Bu cihaz, profesyonel kullanım amaçlıdır, sadece eğitim ehliyetli kişiler tarafından kullanılmalıdır.
Yırtılmış ve patlamış ambalajları kullanmayınız. Steril değildir.
Serin, kuru, tozsuz ortamlarda saklayınız.
Kullandıktan sonra cihazı tıbbi atık kurallarına göre imha ediniz.
Đşlem esnasında teknik prosedür dışında bir uygulama yapmayınız.
Bu kılavuzda ve diğer Egemen International® (TMT Tıbbi Medikal Malz. San. Tic. Ltd. Şti.) kaynaklarında işaret edilen
prosedür yalnızca kılavuz niteliğindedir. Gerecin kullanımı hekimin kendi klinik eğitimine dayalı olmalıdır.
SEMBOLLER:
Etilen Oksit Sterilizasyonu
Đmalatçı / Manufacturer:
TMT TIBBĐ MEDĐKAL MALZ. SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ.
Fatih Mah.1188 Sok.No14 Sarnıç, Gaziemir – Đzmir / Türkiye
(Tel: + 90 232 278 15 93; Faks: + 90 232 279 32 08)
Revizyon Tarihi&No / Revision Date&No: 15.07.2014 /4
Download

Epi-jet Otomatik Direnç Kayıplı Enjektör