LOXEAL ISTANT 14
AÇIKLAMA
Metil Siyanoakrilat bazlı orta vizkositeli, yüksek mukavemetli hızlı yapıştırıcı. Özellikle
lastik metal veya metal plastik gibi katı malzemelerin montajı için dizayn edilmiştir,
yavaş bağlantı zamanı parçaların nihai tekrar ayarlanması için izin verir.
FĐZĐKSEL ÖZELLĐKLER
•
•
•
•
•
•
•
Bileşen
Vizkosite (25°C mPa.s)
Renk
Özgül Ağırlık (25°C-g/ml)
Alevlenme Noktası
Raf Ömrü (20 °C)
Maksimum diş çapı / boşluk
: Metil siyonaakrilat
: 80 -150
: Şeffaf
: 1.15
: 87°C
: 12 ay
: 10 – 100 mikron
KURUMA ÖZELLĐKLERĐ
Kuruma oranı, kullanılan malzemeye, boşluğa, sıcaklığa ve çevresel neme bağlıdır.
Malzeme
Sabitlenme Zamanı (Sn.)
Plastikler;
• PVC
• Fenol içeren Reçine
• ABS
30 - 70
10 - 30
10 - 30
Metaller;
• Çelik
• Alüminyum
• Çinko
20 - 40
30 - 60
30 – 60
Çeşitli Malzemeler;
• Neopren /NBR
<10
Sabitlenme zamanı istenilenden uzun olduğunda, Loxeal Aktivatör 9’u tavsiye
ediyoruz. PE, PP, silikon lastik veya PTFE malzeme kullanımı durumunda, Pimer 7
her zaman tavsiye edilir.
KURUMA ÖZELLĐKLERĐ
20
•
Işık Kırma Endeksi n D
: camla aynı
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektriksel dirençlilik DIN 53482
Dielektriksel mukavemet ASTM D 149
Kesme Mukavemeti
(ISO 4587)
Germe Mukavemeti (ASTM D-2095)
Darbe Mukavemeti (ASTM D-950)
Yumuşama Aralığı
Dielektriksel Sabitlik DIN 53483
Çalışma Isı Aralığı (°C)
: >10 Ω.mm
: 25 kV/mm
: 20 – 25 N/mm2
: 25 – 30 N/mm2
: 10 – 15 N.mm/mm2
: 160 – 170 °C
: 5,2 1MHz
: -50 ile +80
15
ÇEVRESEL DĐRENÇ
Aşağıdaki grafik mekanik mukavemetin sıcaklığa karşı direncini gösterir.
Numune- çelik – ISO 4587
KĐMYASAL DĐRENÇ
Belirlenen sıcaklıktaki polimerizasyondan 24 saat sona aşağıdaki koşullarda
yaşlandırılmıştır.
Madde
°C
Motor yağı
40
100sa. sonra
direnç
Mükemmel
500sa. sonra
direnç
Mükemmel
1000sa. sonra
direnç
Mükemmel
Alkol
25
Mükemmel
Mükemmel
Mükemmel
Benzin
25
Mükemmel
Mükemmel
Mükemmel
Đzafi Nem 90%
40
Munfasıl
Az
Az
Soğutucu
gazlar
25
Mükemmel
Mükemmel
Mükemmel
* Diğer kimyasallara karşı direnç hakkındaki bilgi için, Loxeal Teknik servisiyle
temasa geçin.
KULLANIM TALĐMATI
Yapıştırmadan önce parçaları Loxeal temizleyici Pull-10 ile temizleyin. Taşan ürün,
Loxeal CA çıkartıcıyla temizlenebilir.
SAKLAMA
20°C’ yi geçmeyen oda sıcaklı ğında serin ve kuru bir ortamda tutun. En iyi raf ömrü
içi, ürünü +3 /+8 °C’lik buzdolabında tutun. Bulaşmayı önlemek için, konteynırları
kullanılmış ürün ile tekrar doldurmayın. Uygulama, saklama ve muhafaza hakkında
daha fazla bilgi için Loxeal Teknik servisiyle temasa geçin.
GÜVENLĐK
Malzeme Güvenlik Data Sheet’ ini inceleyin.
NOT
Buradaki bilgiler, Loxeal laboratuarlarında elde edilmiştir, sadece bilgi amaçlıdır.
Loxeal’ in kontrolü altında olmayan metotlardan dolayı, elde edilen sonuçların
sorumluluğunu Loxeal üstüne alamaz. Buradaki ürünün, kullanıcının amacına
uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır. Loxeal, satıştan ve
kullanımdan doğan, ticarete uygunluk veya belirli amaca uyum garantisi dahil, ifade
veya ima edilen bütün garantileri onaylamaz. Loxeal, maddi dahil hiçbir zararın
sorumluluğunu kabul etmez.
Download

loxeal ıstant 14