Sn. BALIKESİR İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
ENERJİ TEDARİĞİ TEKLİFİ
15.04.2014
Yönetim Özeti
Güriş Holding yatırım yaptığı her alanda kaliteli hizmet vermeyi amaç edinmiş, kurulduğu 1958 yılından
beri edindiği tecrübesi, 5000’i aşkın çalışanı, dinamik ve deneyimli kadrosu, sağlam finansman
kaynakları ile, 21. yüzyılın küreselleşen ekonomisinde yüksek kalitedeki hizmetleri ve yarattığı sinerji ile
Türk İnşaat Sektörü’nün önde gelen temsilcilerindendir. Güriş Holding Enerji alanında yaptığı yatırımlarla
da sektörde ulusal ve uluslararası düzeyde adından söz ettirmiştir. Bordo Enerji A.Ş. ise Güriş Holding
bünyesinde Üretimden son kullanıcıya kadar yüksek kalitede hizmet verme anlaşı ile kurulmuş ve Güriş
Holding bünyesinde bulunan, tamamı yenilenebilir enerji kaynağı kullanan Enerji santrallerinde üretilen
elektrik enerjisinin toptan satışını gerçekleştirmektedir. Bordo A.Ş. 4628 numaralı Elektrik Piyasası
Kanunu Çerçevesinde kurulmuş ve EPDK tarafından tahsis edilen ETS/2132-16/1501 Lisans numarası ile
faaliyet gösteren ve PMUM’a kayıtlı bir Toptan Satış şirketidir. Bordo A.Ş. Bu kapsamda elektrik
enerjisi alımı, satımı ithalatı ve ihracaatı faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Şirket kalite politikası
gereği alımı yapılan elektrik enerjisi sadece yenilenebilir enerji kaynağı kullanan üretim santrallerinden
yapılmakta olup bu sayede ülkemiz kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması konusunda üzerine
düşen sorumluluk gereği azami özeni göstermektedir.
Hizmet Açıklaması
4628 numaralı Elektrik Piyasası Kanunu öncesinde Devlet tarafından üretilen elektrik enerjisi, yine devlet
tarafından iletim ve dağıtım hatları ile abonelere/işletmelere ulaştırılmaktaydı. Bahsi geçen kanun ile
özel Sektör tarafından da Elektrik enerji üretimi sağlanmış olup, üretim yapan enerji şirketleri gerek
kendileri gerekse toptan satış şirketleri aracılığı ile serbest tüketicilere ikli anlaşmalar ile indirimli elektrik
enerjisi satabilir duruma gelmiştir.
Bu bağlamda Bordo Toptan Elektrik Enerjisi Satış A.Ş. den sağlanan indirimli elektrik enerjisi kullanımı
sadece faturaya esas Enerji bedelini azaltmakla kalmayıp bu bedel üzerinden hesaplanan Vergiler’i de
azaltmaktadır. Serbest Tüketicilerin Bordo Toptan Elektrik Enerjisi Satışı A.Ş. den enerji almayı tercih
etmeleri durumunda mevcut iletim ve dağıtım hatları değişmeyeceğinden ve yapılan işlemler
sözleşme ve başvuru niteliğinde olduğundan üreticinin değiştirilmesi esnasındaki işlemler herhangi
bir yapısal değişikliğe gitmeyi gerektirmemektedir. Sonuç olarak Sadece elektrik enerji üretim kaynağı
değişecek diğer iletim ve dağıtım altyapıları aynı kalacaktır.
Fiyatlandırma/Teklif Firmanızın Enerji Tüketim değerlerini incelediğimizde, Tarafınıza
sunacağımız indirim oranı; Faaliyet Bazlı Tarifeler 2; Mesken Tarifesi üzerinden 14,5% olarak
tespit edilmiş olup, bu oran ve tarafınızdan sağlanan 2788 kW AYLIK tüketim miktarı
doğrultusunda hesaplanan örnek tabloyu aşağıda görüşlerinize sunarım.
Mesken
TOPLAM ELEKTRİK TÜKETİMİ
DAĞITIM ŞİRKETİ
BORDO ENERJİ A.Ş.
2.788 kW
2.788 kW
0,205580 TL
0,205580 TL
ORTALAMA BİRİM FİYAT (TL)
T1
T2
T3
2.788 kWh
0,205580 TL
0,205580 TL
0,205580 TL
İND. ORANI (%)
14,50
İNDİRİMLİ BİRİM FİYAT
0,205580 TL
0,175771 TL
KAYIP KAÇAK BEDELİ
0,034735 TL
0,034735 TL
TOPLAM BİRİM FİYAT
0,240315 TL
0,210506 TL
KAYIPLI FİYATTAN İNDİRİM ORANI
TÜKETİM BEDELİ
DAĞ. SİS. KUL. BEDELİ (TL)
PSH PER. SATIŞ HİZ. BED. (TL)
PSH SAYAÇ OKUMA (TL)
İLETİM SİS. KULL. BEDELİ (TL)
0,028254 TL
0,007585 TL
0,544800 TL
0,008706 TL
SİSTEM BEDELİ DAHİL TÜK. TUT. (TL)
ENERJİ FONU (TL)
TRT PAYI (TL)
BELEDİYE TÜK. VER. (TL)
1%
2%
5%
Toplam (Fonlu Tarife)
KDV (TL)
18,00%
GENEL TOPLAM
26,86%
670,00 TL
586,89 TL
78,77 TL
21,15 TL
0,54 TL
24,27 TL
78,77 TL
21,15 TL
0,54 TL
24,27 TL
794,73 TL
711,63 TL
6,70 TL
13,40 TL
33,50 TL
5,87 TL
11,74 TL
29,34 TL
848,33 TL
758,58 TL
152,70 TL
136,54 TL
1.001,03 TL
895,12 TL
AYLIK TASARRUF
105,91 TL
YILLIK TASARRUF
1.270,95 TL
Teklif Geçerlilik Tarihi
22.04.2014
Notlar
Kayıp Bedeli, (PSH) Perakende Satış Hizmet Bedeli, (PSH) Sayaç Okuma Bedeli, İletim Sistem
Kullanım Bedeli ve Dağıtım Sistem Kullanım Bedeli kalemlerinde ve benzer her türlü
yaşanabilecek tarife değişiklikleri, aynı oranda Tarifeye yansıtılacaktır. Özel Trafolu Müşterilerin
Trafo Kayıpları Yönetmelik gereği faturalarına yansıtılır.
Sn. BALIKESİR İŞ ADAMLARI DERNEĞİ'nin Enerji Tedarikçisi olarak Bordo Enerji A.Ş.’ye göstermiş
olduğu ilgiye teşekkür eder, yapmış olduğumuz çalışma sonucunda ekteki teklifimizi görüşlerinize
sunarım.
Saygılarımızla
Download

Mesken Teklifi indirmek için burayı tıklayınız