TÜRKİYE KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ EEG-EMG DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ 13. SÜREKLİ EĞİTİM SEMİNERLERİ- 8 Kasım 2014
SAAT
KONU
08.30-08.50
Kayıt
8.50-9.00
Açılış
Murat Zinnuroğlu
9.00-9.30
Kas ve nöromüsküler kavşak anatomisi
Hasan Ozan
9.30-10.00
Kas ve nöromüsküler kavşak fizyolojisi
Emine Koç
10.00-10.30
Kas ve nöromüsküler kavşak hastalıklarında temel nörofizyolojk özellikler
Alev Leventoğlu
10.30-11.00
ARA-TARTIŞMA
11.00-11.30
Edinsel miyopatiler
Özden Şener
11.30-12.00
Herediter miyopatiler
Reha Kuruoğlu
12.00-12.30
Miyotoni ve periyodik paralizi sendromları
Çağrı Temuçin
12.30-13.30
ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-14.00
Kritik hastalık miyopati ve nöropatisi
Kubilay Varlı
14.00-14.30
Frenik sinir ve diafram incelemeleri
Mehmet Demirci
14.30-15.00
ARA-TARTIŞMA
15.00-15.30
Ardısıra sinir uyarımı
Zeki Odabaşı
15.30-16.00
Tek lif EMG
Bülent Cengiz
Kayıt: Toplantı gününde yapılacaktır. Toplantı ücreti günlük 40 TL’dir.
Yer: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (Salon daha sonra ilan edilecektir)
KONUŞMACI
Download

8 Kasım 2014 - Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG