AKSONAL UYARILABİLİRLİK
SEMPOZYUMU
2014
8-9 Mayıs 2014
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi-Ankara
Düzenleme (Başvuru)
Dr. Bülent Cengiz
Dr. Murat Zinnuroğlu
Başvuru: [email protected]
[email protected]
AXONAL EXCITABILITY SYMPOSIUM-8th May, 2014
TIME
TOPIC
8.45-9.00
Opening
9.00-10.00
Axonal excitability-History, new developments
10.00-10.30 Axonal excitability and pain
Speaker
Hugh Bostock
Hilmi Uysal
10.30-11.00 COFFEE BREAK
11.00-11.30 CMAP Scan with QTRAC
Hatice Tankişi
11.30-12.00 Hands on-CMAP scan with QTRAC
Hatice Tankişi
12.30-13.30 LUNCH
13.30-14.00 Brain oscillations and their influences on perception
Barkın İlhan
14.00-15.00 Hands-on-Muscle excitability
Hugh Bostock
15.00-15.30 COFFEE BREAK
Hugh Bostock,
16.00-17.30 Hands-on-Practical and technical issues in nerve excitability Bülent Cengiz,
Murat Zinnuroğlu
AKSONAL UYARILABİLİRLİK SEMPOZYUMU- 9 Mayıs, 2014
SÜRE
KONU
KONUŞMACI
9.00-9.30
Uyarılabilirlik ve modelleme çalışmaları
Süha Yağcıoğlu
9.30-10.00
Nörotoksik ajanların sinir uyarılabilirliğine etkileri
İlksen Burat
10.00-10.30
Fasiyal sinir ve uyarılabilirlik
Bülent Cengiz
10.30-11.00
ARA
11.00-11.30
Diabetik polinöropati ve uyarılabilirlik
11.30-12.00
Hiperventilasyonun sinir uyarılabilirliği üzerine etkisi ve
mekanizmaları
Deniz Yerdelen
Hilmi Uysal
12.30-13.30
ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-14.00
ALS de duyusal eksitabilite calismalari
Hatice Tankişi
14.00-14.30
İnmeli hastalarda uyarılabilirlik
Zeynep Turan
14.30-15.00
ARA
15.00-16.00
Pratik uygulama-Teknik sorunlar
Download

AKSONAL UYARILABİLİRLİK SEMPOZYUMU