Ege İhracatçı
Birlikleri
Yerli Pamuk Üretimi
3. ULUSAL
PAMUK ZİRVESİ
04.03.2014
1
Ege İhracatçı Birlikleri
} 
} 
} 
Tekstil-konfeksiyon sektörü ve pamuk
Sektörlerimiz açısından pamuk ile ilgili
yapılması gerekenler
Çözüm önerileri
3. ULUSAL PAMUK ZİRVESİ
04.03.2014
2
Ege İhracatçı Birlikleri
Doğrudan ve dolaylı 1 milyon insanın
geçimini sağlayan sektör
}  Dünyanın sayılı tedarikçilerinden biri
} 
◦  Dünyanın en büyük 7. büyük hazırgiyim ihracatçısı
} 
2023 Hedefi 500 milyar $ ihracat
◦  Hazırgiyim ihracatı 52 Milyar $
◦  Tekstil ve hammaddeleri İhracatı 20 milyar $
3. ULUSAL PAMUK ZİRVESİ
04.03.2014
3
Ege İhracatçı Birlikleri
Yerli pamuk üretiminin arttırılması
İthal bağımlılığımızın azaltılması
Pamuğun stratejik ürün olarak benimsenmesi
3. ULUSAL PAMUK ZİRVESİ
04.03.2014
4
Ege İhracatçı Birlikleri
•  Gümrük vergileri
Ticaret
enstrümanları •  Diğer korunma
önlemleri
ile korunmayan
tek tarım ürünü
Dünyadaki
üretim ve
ticaretten en
fazla etkilenen
ürün
1,4 milyon ton
1,4 milyon ton
tüketimin
tüketimin
yarısından
yartısına yakını
fazlası
ithalat
ithalat
•  Diğer ülkelerdeki
destekler
•  Ülkemiz
ekonomisindeki
dalgalanmalar
3. ULUSAL PAMUK ZİRVESİ
04.03.2014
5
Ege İhracatçı Birlikleri
72 Milyar $ tekstil
konfeksiyon ihracatı
Pamuk Üretimimiz 858
Bin ton (2013)
Pamuk Tüketimimiz
1,45 milyon ton
(2013)
2 milyar $ pamuk ve
pamuklu hammadde
ithalatı (2013)
Kısa vade :
Pamuk
Üretimi
2 Milyon ton
2023 Yılında
4 Milyon Ton
Pamuk İhtiyacı
•  Yerel kaynaklar
3. ULUSAL PAMUK ZİRVESİ
04.03.2014
6
Ege İhracatçı Birlikleri
} 
} 
Pamuk üretiminin acil olarak 2 milyon tona
çıkması gerekmektedir.
Bunun için bir eylem planı yapılmalıdır.
3. ULUSAL PAMUK ZİRVESİ
04.03.2014
7
Ege İhracatçı Birlikleri
} 
Hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatında
uygulanan vergilerden elde edilen kaynaklar
pamuk sektörü teşviklerinde kullanılabilir.*
Lisanslı depoculuğu teşvik
Doğrudan üreticiye verilecek
teşvikler
*1,2 Milyar TL sektörlerden alınan ek vergi geliri
3. ULUSAL PAMUK ZİRVESİ
04.03.2014
8
Ege İhracatçı Birlikleri
Ürün
PAMUK
PAMUK İPLİĞİ
PAMUKLU
MENSUCAT
2012 ($)
2013 ($)
Değişim (%)
1.272.962.694
1.678.762.142
31,9
344.731.353
465.904.735
35,2
748.863.402
829.999.045
10,8
3. ULUSAL PAMUK ZİRVESİ
04.03.2014
9
Ege İhracatçı Birlikleri
Ürün
İthalat (milyar$)
İhracat (milyar$)
Denge (milyar$)
Tekstil ve
Hammaddeleri
9,0
8,4
-0,6
Hazırgiyim
2,8
17,0
14,2
11,8
25,7
13,6
Toplam
3. ULUSAL PAMUK ZİRVESİ
04.03.2014
10
Ege İhracatçı Birlikleri
Tekstil ve Konfeksiyon İthalat-İhracat Dış Ticaret Dengesi
(son 10 Yıl)
30.000.000.000
25.000.000.000
20.000.000.000
ihracat ($)
15.000.000.000
ithalat ($)
Dış Ticaret Dengesi ($)
10.000.000.000
5.000.000.000
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3. ULUSAL PAMUK ZİRVESİ
04.03.2014
11
Ege İhracatçı Birlikleri
T-Shirt 15-16 €/kg
• Fasoncu
• İhracatçı
Pamuk
1,5 €/kg
Nihai üründe
Kumaş
10 kat 5,5 €
katma değer
• Çırçırcı
• İplikçi
Kumaş 5,5 €/kg
İplik
2,5 €/kg
• Örgücü
• Boyahaneci
• Terbiyeci
3. ULUSAL PAMUK ZİRVESİ
04.03.2014
12
Ege İhracatçı Birlikleri
Yüksek
kalite
Hızlı
Tedarik
Standart
Yerli
Pamuk
Üretimi
3. ULUSAL PAMUK ZİRVESİ
04.03.2014
13
Ege İhracatçı Birlikleri
Ürünlerde işlevsellik artıyor
Pamuk kalitesinin artması ve
müşteri isteklerine göre
şekillenmesi
Ar-Ge
3. ULUSAL PAMUK ZİRVESİ
04.03.2014
14
Ege İhracatçı Birlikleri
Toplama ve işleme
kalitesi arttırılmalı
Pamuk tarım teknolojisi
mutlaka geliştirilmeli
Kirlilik önlenmeli,
pamuk ekim
alanlarında tarla ölçek
büyüklüğü gözden
geçirilerek standartlar
sağlanarak doğru
rekolte verileri
sağlanmalı
Teşvik pirimi
uygulaması kesinlikle
sürekli hale getirilmeli
ve miktarı da üreticiyi
tatmin edecek düzeye
getirilerek üretim
arttırılması teşvik
edilmeli
Yerel
kaynaklarla
pamuk
ihtiyacının
karşılanması
3. ULUSAL PAMUK ZİRVESİ
Lisanslı depoculuk
faaliyetlerine destek
sağlanmalı
04.03.2014
15
Ege İhracatçı Birlikleri
3. ULUSAL PAMUK ZİRVESİ
04.03.2014
16
Download

Türkiye Tekstil Sanayi-Emre Kızılgüneşler