Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EGİTİM ÖGRETİM YILI
Dersin Adı
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Polimer Kimyası i
Plastik Katkı Mad.
Danışmanlık (YL) Tez
Danışmanlık (YL) Tez
Danışmanlık (YL) Tez
Danışmanlık (YL) Tez
Sentetik Org. Kim. i
İleri Organik Reaksiyonlar
Fosfor Kimyası
Danışmanlık (Ders)
Danışmanlık (Ders)
Danışmanlık (Ders)
Danışmanlık (DR)Tez
Ders Danışmanlığı
Perisiklik Reak.
Danışmanlık (Ders)
Danışmanlık (Ders)
Özel Konular i
Özel Konular i
Enzimatik Poli.
Danışmanlık (YL) Tez
Danışmanlık (YL) Tez
Danışmanlık (YL) Tez
Reaktif Araürünler
Kimyada Ö. Kon. (YL)
Danışmanlık(Ders)
Kimyada Bilg.Uyg.
Ligand Adsorpsiyorıu
Hümik Madde Kimyası
Özel Konular i
Tek. Malz. Sent. Ve Karak.
Molekül Yap. Ve Simetri
Özel Konular i
Organik Kim. Mol. Mod.
Danışmanlık (Tez)
Analitik Kimyada Çevresel Analiz
Danışmanlık (Tez)
Danışmanlık (DR) Tez
Kimyada Ö. Kon.(YL)
Tez Danışmanlık
Özel Konular
Ders Danışmanlığı
Uzmanlık Alan Dersi i
Uzmanlık Alan Dersi i
Özel Konular i
Kimyada Ö. Kon. (YL)
Danışmanlık (YL) Ders
Danışmanlık (YL) Ders
Özel Konular
Danışmanlık
Özel Konular i
Danışmanlık (Tez)
Danışmanlık (Ders)
Tez Danışmanlığı
KİMY A ANABİLiM DALı
GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI
Öğretim Üyesi Adı-Soyadı
Ders Saati
Doç. Dr. Recep KARA
13:00-15:00
13:00-16:00
Doç. Dr. Ertuğrul ŞAHMETLİOGLU
Doç. Dr. Ertuğrul ŞAHMETLİOGLU
08:00-10:00
Doç. Dr. Ertuğrul ŞAHMETLİOGLU
16:00-17 :00
Prof. Dr. Meysun İBRAHİM
09:00-10:00
Prof. Dr. Meysun İBRAHİM
10:00-11:00
Prof. Dr. Meysun İBRAHİM
11:00-12:00
Prof. Dr. Aydın DEMİRCAN
08:30-10:30
Prof. Dr. Aydın ·OEMİRCAN
15:00-17:30
Doç. Dr. İbrahim DEMİR
10:20-12:00
13:00-13:45
Doç.: Dr. Özlem SARIÖZ
13:55-14:40
Doç. Dr. Özlem SARIÖZ
Doç. Dr. Özlem SARIÖZ
14:50-15:35
10:00-11:00
Doç. Dr. Mustafa UÇAN
11:00-12:00
Doç. Dr. Emel BA YOL
Yrd. Doç. Dr. Rifat BATTALOGLU
14:50-16:30
13:00-13:45
Yrd. Doç. Dr. Rifat BATT ALOGLU
Yrd. Doç. Dr. Rifat BATTALOGLU
13:55-14:40
08:30-09: 15
Yrd. Doç. Dr. Yavuz SÜRME
13:00-16:30
Yrd. Doç. Dr. Yavuz SÜRME
Doç. Dr. Ertuğrul ŞAHMETLİOGLU
13:00-16:00
Doç. Dr. Ertuğrul ŞAHMETLİOGLU
08:00-09:00
Doç. Dr. Ertuğrul ŞAHMETLİOGLU
09:00-10:00
Doç. Dr. Ertuğrul ŞAHMETLİOGLU
16:00-17:00
09:25-12:00
Prof. Dr. Aydın DEMİRCAN
Prof. Dr. Mevsun İBRAHİM
08:00-13:00
Doç. Dr. Ahmet AYAR
08:30-10: LO
Doç. Dr. Ahmet AYAR
10:20-12:00
Doç. Dr. Ahmet AYAR
13:00-15:35
Doç. Dr. Orhan GEZİCi
13:00-15:35
Doç. Dr. İbrahim DEMİR
14:50-16:30
Doç. Dr. İbrahim DEMİR
09:25-12:00
09:00-12:00
Yrd. Doç. Dr. Selma Y. UÇAN
Yrd. Doç. Dr. Rifat BA TT ALOGLU
09:25-12 :00
13:55-16:30
Yrd. Doç. Dr. Rifat BATTALOGLU
13:00-13:45
Yrd. Doç. Dr. Rifat BATTALOGLU
Yrd. Doç. Dr. Yavuz SÜRME
13:00-15:35
08:30-09:15
Yrd. Doç. Dr. Yavuz SÜRME
Doç. Dr. Ertuğrul ŞAHMETLİOGLU
08:00-09:00
Doç. Dr. Ertuğrul ŞAHMETLİOGLU
10:00-16:00
Prof. Dr. Aydın DEMİRCAN
08:30-09: 15
Prof. Dr. Aydın DEMİRCAN
09:25-14:25
Prof. Dr. Aydın DEMİRCAN
14:30-16:30
08:30-12:00
Doç. Dr. İbrahim DEMİR
13:00-13:45
Doç. Dr. İbrahim DEMİR
Doç. Dr. İbrahim DEMİR
13:55-16:30
Doç. Dr. Mustafa UÇAN
13:00-17:00
Yrd. Doç. Dr. Selma Y. UÇAN
10:00-11:00
Yrd. Doç. Dr. Selma Y. UÇAN
11:00-12:00
08:30-13:45
Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan PEKACAR
13:55-14:40
Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan PEKACAR
13:00-14:40
Yrd. Doç. Dr. Rifat BATTALOGLU
Yrd.
Doç. Dr. Rifat BATT ALOGLU
08:30-09: 15
08:30-09:15
Yrd. Doç. Dr. Yavuz SÜRME
08:30-12:00
Doç. Dr. İbrahim DEMİR
Cuma
Ders Danışmanlığı
Özel Konular I
Özel Konular i
Danışmanlık (Tez)
ileri Organik Kim. f
Kimyasal Toksikoloji
Danışmanlık (Ders)
Danışmanlık
Elektrokimvada Molekül Modülleme
Elektrokimyada Molekül Modüllerne
Elektrokimvada Molekül Modülleme
Ders Danışmanlığı
Danışmanlık (YL) (Tez)
Arıorganik Reaksiyon Mek. i
Danışmanlık (YL)(Tez)
Danışmanlık (YL)(Tez)
Uzmanlık Alan Dersi
13:55-14:40
08:30- 11:05
13:00-14:40
14:50-15:35
13:00-15:35
13:00-15:35
08:30-09: 15
09:25-10: iO
09:25-10:10
10:20- 11:05
11:15-12:00
09:00-10:00
09:00- i0:00
13:00-15:35
i0:00-1 1:00
11:00-12:00
13:00-17:00
Doç. Dr. İbrahim DEMİR
Doç. Dr. Özlem SARIÖZ
Doç. Dr. Özlem SARIÖZ
Doç. Dr. Özlem SARIÖZ
Doç. Dr. Özlem SARIÖZ
Yrd. Doç. Dr. Rifat BATTALOGLU
Yrd. Doç. Dr. Yavuz SÜRME
Yrd. Doç. Dr. Demet ÖZKfR
Yrd. Doç. Dr. Demet ÖZKIR
Yrd. Doç. Dr. Demet ÖZKIR
Yrd. Doç. Dr. Demet ÖZKIR
Doç. Dr. Orhan GEZİCi
Doç. Dr. Mustafa UÇAN
Doç: Dr. İbrahim DEMİR
Doç. Dr. Mustafa UÇAN
Doç. Dr. Mustafa UÇAN
Doç. Dr. Mustafa UÇAN
,.
Doç. Dr. Ert
'~-
rul ŞAHMETıiOGlU
.
Kimya Anabilim Dalı Başkanı
-
Download

Kimya