MERİH VİDEO - M. Rüştü Korkmaz
FİRMA/ÜRÜN TANITIMI
DEV EKRANLAR / VİDEO WALL
LED EKRANLAR
LED EKRAN
NEDİR?
LED lerle
yapılan
ekranlar
denebilir.
LED ekran
bileşenleri:
• Karkas
• Modül ve/
veya kabin
• Kontrol
kartları
KARKAS:
Ekranı taşıyan yapıdır. Alüminyum veya demirden
yapılmaktadır. Karkaslar ekran büyüklüğüne ve
ekranın kullanılacağı yere göre farklı yapılarda
olabilmektedir.
Ekranın konacağı yerin seçimi sırasında ;ekranın
toplam ağırlığı, hacmi ve yüzeyi dikkate alınmalıdır.
Ekranın büyüklüğüne bağlı olarak, ekran ağırlığı
tonlarca olabilir. Bina dış yüzeyine tonlar seviyesinde
bir ağırlık mutlaka hesaplanarak konmalıdır. Karkasın
üretimi sırasında kabinlerin veya modüllerin yapısına
uygun tespit noktaları düşünülmelidir. Karkasın vinç
yardımıyla yerine konması gerekiyorsa, kaldırma
mapaları da düşünülmelidir.
Karkas kaynaklı olacaksa , kaynak çekmelerine
dikkat edilmeli ve milimetrik ölçülendirmeye özen
gösterilmelidir.
MODÜL:
LED lerin uygun ölçülerde dizin oluşturmasıyla
yapılırlar. Modülü oluşturan LED’ler eşit aralıklarda
dizilirler. Modül de bulunan LED’lerin birbirine olan
uzaklığı, ekranın çözünürlüğünü belirler.
Çözünürlük (1 m²‘deki piksel sayısı): m²’deki LED
sayısı çözünürlüğü belirler. Bir LED bir piksel demektir
ve bir m²’deki piksel sayısına çözünürlük denir.
İki LED arasındaki uzaklık milimetre olarak anılır ve “P”
ile ifade edilir (pitch- adım). Örneğin LED aralığı P10
ile ifade edilmişse; iki LED arasında 10 mm mesafe var
demektir.
Aslında 10 mm aralıklarla LED lerin dizilmiş olması, 10
mm’de bir canlı nokta (piksel, pixel) var demektir.
Modüller çeşitli boyutlarda yapılmaktadır. 160X160
mm 192x192 mm veya 160x320 mm gibi.
ÖRNEK:
160x160 mm bir modül p10 yapısında ise burada
toplam 16x16=256 adet LED var demektir.
Ekranda bu modüllerden 1000 adet varsa,
1 m²’deki piksel ve/ya LED sayısı( çözünürlük):
39,0625x256= 10,000 piksel/ m² olacaktır.
KABİN( CABİNET):
Genel olarak; modüller belli bir yapı oluşturmak üzere,
yan yana ve üst üste konarak bir kabin yapılır.
Kabinler yan yana ve üst üste konarak da ekran
oluşturulur. Her kabinde bir adet alıcı kontrol kartı
(receiving card) ve her ekranda bir adet sending card
kullanılır.
Kabinler de değişik ölçülerde yapılmaktadır.
640x640mm/768x768mm/960x1280mm gibi.
KÜÇÜK BİR EKRAN YAPALIM.
Ekran yüksekliği 4800 mm ve eni 6400 mm ve P10
olsun.
Bu ekranda yüksekliği 960mm ve eni 1280mm olan
kabinler kullanabiliriz.
Yukarı doğru 5 sıra ve yana doğru yine 5 sıra kabin
kullanmamız gerekecektir.
Toplamda 25 kabin kullanırız.
Ekran alanı 96x128x25=30,72 m2 olur.
Ekranımızın çözünürlüğü: 96x128x25/30.72=10 bin
piksel/ m2 olur
Bir kabinde bir adet alıcı kontrol (receiving card) kartı
bulunur (25 adet).
Bu kabinleri sürmek için bir adet (sending card) kart
kullanılır.
Ekran bir bilgisayarla kontrol edilir.
Alıcı kart Alıcı kart
GönderenGönderen kart
Kart
114
Mart 2014
win.indd 1
11.04.2014 14:22
EKRAN İZLEME MESAFE VE AÇISI:
Ekranlar , kullanılan piksel aralığına bağlı olarak uzak
ve / ya yakından izlenebilir. İzleme ölçüsü olarak piksel
aralığının 1000 katı alınabilir. Piksel aralığı 10 mm ise
10 metreden daha yakından izleme iyi olmaz.
Bu hesabı farklı şekilde yapanlar da vardır. Uzak
mesafe için ekran alanının 10-12 katı mesafeden
izleme yapmak uygundur denebilir. Bir pikseli
meydana getiren LED’ler, ayrı ayrı 3 LED ise ve bir kılıf
içine alınmamışsa yakın izleme mesafesini artırmak
gerekir (% 30 gibi)
LED yapısının bir sonucu olarak, ekrana merkezden
(tam karşıdan) bakıldığında en iyi görüntü alınır,
60 derece sağa sola ve/ya 20 derece yukarı aşağı
kayıldığında ışık yarıya inebilir.
EKRANLARA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER:
Ekranlar temelde 2 ayrı sınıfta projelendirilir.
• İç mekanda kullanılan ekranlar
• Dış mekanda kullanılan ekranlar
Piksel aralığı 7 mm’nin altında olanlar iç mekanda ve
diğerleri dış mekanda kullanılmaktadır.
Dış mekanda kullanılan ekranların parlaklık
seviyesi 5000 mcd’den yukarda olmalıdır iç mekan
ekranlarında parlaklık en çok 3000 mcd’dır.
EKRANLARDA LED SEÇİMİ:
İç mekan ekranlarda daha çok SMD LED’ler
kullanılmaktadır.
SMD LED yapısı ancak 3000 mcd seviyesinde parlaklık
verebilmektedir.
Dış mekan ekranlarda ise parlaklık 7500 mcd kadar
çıkabilmektedir.
Üç ayrı LED 1 piksel
Ön görünüş
Üç LED aynı kılıf içinde
Ön görünüş
Dış mekan ekranlarda bir pikseli oluşturan LED sayısı
3 adet (RGB) olabildiği gibi, bir kılıf içinde üç LED de
konabilmektedir.
3 LED ayrı olursa parlaklık artar ancak bir kılıf içine 3
renk LED konursa netlik artar.
EKRANLARIN GÜCÜ:
Ekranlar kullanılan LED yapısına, Piksel aralığına
bağlı olarak m2 başına, ortalama 250-600W/m2 güç
harcarlar. Bu güç, oynatılan içeriğin aydınlık ve / ya
karanlık yapısına da bağlıdır.
DEV LED ekranların harcadığı güç, daha evvel klasik
lambalarla yapılan benzer ekranların harcadıkları güce
oranla yok sayılabilecek kadardır, çok daha küçüktür.
Ancak parlaklığı çok açık olan bir LED ekran da bir
miktar güç tüketir.
KULLANILDIKLARI YERE GÖRE EKRANLAR:
Sabit ekranlar: Ekran bir yere kurulacak ve hep orada
çalışacaksa, bunlara sabit ekranlar deniyor.
RENTAL EKRANLAR:
Bu ekranlar genel olarak sökülüp takılabilen
ekranlardır. Aksesuarları o işe uygundur, bağlantılar
konnektörlüdür. Kabinetler fly case denen kadife kaplı
sandıklarda taşınır
KAMYON ÜZERİNE MONTE EDİLENLER:
Bu ekranlar, genel olarak eğitim,tanıtım ve reklam için
kullanılır. Kamyonlar özel olarak donatılır ve ekranların
çalışmasını sağlayacak enerji bir jeneratör ile sağlanır.
Gerektiğinde ekranlar kamyon üzerinde yukarı aşağı
hareketli de yapılabilir.
TRANSPARAN EKRANLAR:
Bazı yerlerde transparan ekranlar da kullanılmaktadır.
Ekrana önden veya arkadan bakıldığında diğer taraf
görülebilmektedir. Bu ekranlarda P30 veya P50
gibi çözünürlükler seçilmektedir. Piksel aralıkları
büyük olduğu için de çok uzaklardan izlenilmesi
hedeflenmektedir.
Bu ekranlar bina dış cephelerinde kullanılır ve binada
yaşayanlar dışarıyı görebilirler.
Modül arka yüzü
Modül arka yüzü
115
Mart 2014
win.indd 2
11.04.2014 14:22
EKRANLARIN BAKIMI:
Ekranlar genel olarak pek bakım istemezler. Ancak
LED diodlar rutubetten etkilenebilirler. En çok ayda bir
ekranı 1-2 saat çalıştırmak gerekir.
Uzun süre çalışmayan ekranlarda bazı pikseller
başlangıçta aktif olmayabilir, ancak birkaç saat
çalıştıktan sonra bu piseller de düzelebilir.
EKRANLARIN KORUNMASI:
Ekranlar, harici etkilerden, tozdan ve darbelerden
özellikle korunmalıdır. LED ekranların aşırı ısınmasına
izin verilemez.
LED veya yarıiletken tüm devrelerde jonksiyon
(arakesit) ısısı ençok 70 Derece santigrad olabilir.
Daha yüksek ısı, jonksiyonu harab eder, dolayısıyla
bu hususa dikkat etmek gerekir. Ekranların elektriksel
olarak aşırı ısıdan korunması mümkündür.
Genel olarak ekranlar -20/+45 dereceleri arasında
çalışabilirler.
Ayrıca klima gibi soğutucu kullanarak, zoraki soğutma
da yapılabilir. Genel olarak ekranları soğutmak için
klima önerilmemektedir. Klima önemli ölçüde elektrik
enerjisi tüketmekte ve bakımı zor olmaktadır. Devamlı
klima servisi gerekmektedir.
Elektriksel sensörler kullanarak ekranın aşırı ısınması
önlenebilmektedir.
Istanbul gibi ülkemizin kuzey bölgelerinde klima pek
önerilmez. Ancak Antalya gibi çok sıcak bölgelerimizde
klima kullanmak gerekir.
Klima seçimi için ekran alanını m3 ( metre küp)olarak
okumak ve o büyüklükte klima seçmek
uygun olur.
Örnek: Ekran alanı 100 m2 ise
100 m3 hacmi soğutacak klima seçilir.
116
Mart 2014
win.indd 3
11.04.2014 14:22
Download

DEV EKRANLAR / VİDEO WALL LED EKRANLAR