CENOVNIK MOBIL SVETLEĆIH REKLAMA I POLICA
Vrsta reklame
Svetleća reklama Mobil1 dvostrana
950mm x 1200mm x 180cm 19kg
Šifra: RM000384
Svetleća reklama Mobil1 jednostrana
1280mm x 500mm
Šifra: RM000389
Svetleća reklama Mobil1 jednostrana
unutrašnja
1300mm x 450mm x 110 13kg
Šifra: RM000388
Mobil 1 display viseći
1000mm x 400mm x 45mm 8kg
Šifra: RM000376
Mobil1 slovna reklama
2460mm x 530mm
Šifra: RM000381
Mobil1 slovna reklama
3500mm x 760mm x 140
Šifra: RM000380
Mobil Lubricants dvostrana
700mm x 600mm x 160mm 13kg
Šifra: RM000385
Cena u
EUR/KOM
Slika
250
150
210
77
600
680
150
DIREKCIJA: Novosadski put 19, 21400 Bačka Palanka, Srbija, tel: +381 (0)21 21 000 40, fax: +381 (0)21 60 40 157
[email protected]
Poslovnica Novi Sad: Novosadski put 67, 21203 Veternik, Novi Sad, Srbija, tel: +381 (0)21 21 000 21, fax: +381 (0)21 820 216
www.plattner.rs
Reklamna polica Mobil1 sa ključem
1150mm x 460mm x 350mm
Šifra: RM000369
240
Reklamna polica Mobil1, 4 rafa, 4
točka
650mm x 1480mm x 500mm
Šifra: RM000370
170
Reklamna polica Mobil1, 3 rafa
Šifra: RM000371
165
Mobil1 dvostrana
1200mm x 1500mm x 140mm
Šifra: RM000386
460
Mobil1 zidna unutrašnja
1200mm x 600mm x 110mm
Šifra: RM000387
200
Mobil1 polica
500mm x 1860mm x 330mm
Šifra: RM000372
255
Mobil1 polica
950mm x 1780mm x 470mm
Šifra: RM000373
445
Napomena: Cene su izražene bez PDV-a
Placanje i fakturisanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan placanja
Paritet: EXW Bačka Palanka
[email protected]
DIREKCIJA: Novosadski put 19, 21400 Bačka Palanka, Srbija, tel: +381 (0)21 21 000 40, fax: +381 (0)21 60 40 157
[email protected]
Poslovnica Novi Sad: Novosadski put 67, 21203 Veternik, Novi Sad, Srbija, tel: +381 (0)21 21 000 21, fax: +381 (0)21 820 216
www.plattner.rs
Download

S&S Cenovnik