Tabiat Varlıklarını Koruma
Şube Müdürlüğü
Mayıs 2014- Kastamonu
Tabiat Varlıklarını Koruma
Şube Müdürlüğü
Personel
Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,
Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğünde Görev
Yapan Personelimiz;
1
Şube
Müdürü
1
Tekniker
(Vekil)
Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
2
Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi Yetki ve
Görevleri
Tabiat Varlıklarını Koruma
Şube Müdürlüğü
1)
Doğal Sit ya da Tabiat Varlığı tesciline ilişkin gelen talepleri değerlendirmek. Ankara 1 No’lu Tabiat
Varlıklarını Koruma Komisyonuna sunmak.
2) Koruma İmar Planlarını incelemek ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunmak.
3)
Doğal Sit ve Tabiat Varlıklarının bulundukları alanlarda ilgili mevzuatlar doğrultusunda her türlü iş
ve işlemleri yürütmek.
4) Korunan alanlarda çevre eğitimi ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak.
Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
3
Tabiat Varlıklarını Koruma
Şube Müdürlüğü
Mevcut Doğal Sit Alanları ve Tabiat
Varlıkları
Doğal Sit Alanları
1
Cide Gideros Koyu
2
Cide Balönü Mağarası
3
İnebolu Geriş Tepesi
4
İnebolu 3 Farklı Alan
Anıt Ağaçlar
5
Çatalzeytin Ginolu Köyü
6
Taşköprü Zımbıllıtepe
Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
1
Merkez Kıyık Köyü Anadolu Karaçamı
2
Merkez Kıyık Köyü Ebe Karaçamı
3
İnebolu 4 adet Çınar
4
Abana Harmasun 2 adet Çınar
5
Abana Hacıveli Çınar
6
Bozkurt Beldeğirmeni Çınar
7
Çatalzeytin Çağlar Köyü Selvi
8
Şenpazar Gürpelit Köyü Kayın
9
Araç Çamaltı Köyü Çam
10
Araç Bektüre Köyü Karaçam
11
Merkez Eşen Köyü Ceviz
4
Tabiat Varlıklarını Koruma
Şube Müdürlüğü
Rapor Sayısı
 Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü faaliyetleri
kapsamında
 2012 yılında 7 (yedi) adet,
 2013 yılında 10 (on) adet, rapor düzenlenmiştir.
 2014 Mayıs itibariyle rapor düzenlenmemiştir.
Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
5
Download

görevlerimizi tanıyalım - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı