PAREX GESER ANCHOREP
Ürün Tanımı:
iki komponentli kartuşta epoksi akrilat reçine ihtiva eden kimyasal dübel olup hızlı kürlenme
ile çabuk sonuç veren bir üründür. Tek bir uygulama ile hesaplı ,etkili, dayanıklı, birçok
kimyasallara dayanıklı etkin sonuç alacağınız bir üründür.
Özellikleri:
Anchorset duvara yapılan montajlarda, balkon korkuluklarında, büyük çivi, cıvata, geniş vida
montajlarında betondan tuğlaya,ahşap, taş ve gaz betonda rahatlıkla uygulabilir. Nemli
yüzeylerde dahi kürlenme özelliğine sahiptir.
Kullanım Alanları
Beton ve taş duvarlarda filiz ekiminde,
Enjeksiyon pakerlerinin ve aparatlarının sabitlenmesinde,
Çatlakların izolasyonunda,
Civata ve pimlerin ankrajlarında,
Çelik, beton, taş vb. yapı malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılır.
Teknik Özellikleri:
* Özgül Ağırlık
* Yüzey kuruması
* Kürlenme zamanı
: 1,80±0,03 gr/cm3
: 6 dak. ( 23 °C % 50 nem )
: 2 saat (23 °C , %50 nem )
*Compressive Strength
*TENSILE STRENGTH
*ELASTIC MODULUS
: 48 N/mm2 (ASTM 695)
: > 10 N/mm (ASTM 638)
: 4206 N/mm2
Donatı
Çapı
Ankraj
Çapı
Ankraj
Derinliği
Göçme Yükü
C20
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
mm
26
26
26
26
28
28
28
28
26
26
Mm
120
160
200
240
120
160
200
240
120
160
kN
37,0
58,6
52,5
72,8
43,3
66,7
72,9
107,1
33,8
78,8
(Nemli)
20
26
200
78,8
20
26
240
74,3
Beton
Sınıfı
C20
20
20
20
20
C20
(Tozlu)
26
26
26
26
120
160
200
240
38,5
35,5
43,9
44,7
Uygulama:
Uygulama Prosedürü
Yüzey Hazırlığı
Ankraj imalatlarında, donatı çapından en az 6 mm daha büyük matkap ucu ile projesine uygun derinlikte açılan delikler, tel
fırça ve basınçlı hava ile temizlenmelidir. Deliklerde toz, kir, yağ vb yabancı madde kalmamalı ve su bulunmamalıdır.
Deliklerin
ıslak olduğu durumlarda kuruması beklenmelidir. Kartuşun ağzındaki kapak çıkarılarak yerine statik mikser takılmalı ve
özel kartuş tabancasına yerlefltirilmelidir.
Uygulama Yöntemi
Tabancadan ilk çıkan açık renkli karıflım atılmalı ve ankraj deliğinin dibinden başlanarak yaklaşık deliğin yarısına kadar
ParexGeser Anchorep doldurulmalıdır. istenen boy ve çapta ankraj çubuğu, doldurulan deliğe yavaşça
döndürülerek yerleştirilmeli ve ankraj deliğinin dışına malzemenin taştığı gözlenmelidir.
Deliğin 2/3 kısmını doldurun.
Ankraj çubuğunu çevirerek yerleştirin.
Gözenekli yapılarda
Sert zeminlerde
SERTLEŞME ZAMANLARI
e
T (ºC)
5
10
jelleşme
zamanı
sertleşme
zamanı
20
zaman
14
12
8
30
5
4
3
10
2
20
1
Birim
Dak.
Saat
30
45
Dak.
Kimyasal Dayanım Tablosu
Madde
Su
Deniz Suyu
Sıcak Su (< +60°C)
Petrol
Jet yakıtı
Metanol
Keton
Soda ( %50)
Hidroklorik Asit (+20°C)
Sülfürik Asit (+60°C)
Sitrik Asit
Uzun Süreli
Dayanıklı
Aralıklı
Dayanıklı
Kısa Süreli
Dayanıklı
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Ambalaj:
345 ml. lik kartuşlarda,
Raf ömrü:
Açılmamış ambalajlarda 12 ay ( +5 °C ile +25 °C )
Dikkat:
Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.Cilt temasına engel olunuz.İyi havalandırılmış yerde kullanınız.Gözle temasından sakınınız.Buharlarını solumayınız.Sigara
içmeyiniz.
Download

PAREX GESER ANCHOREP Ürün Tanımı: iki komponentli kartuşta