FINCE BA LANGIÇ DIL TESTINE HO GELDINIZ!
Fin dili ba lang ç seviye testi için Testipiste’ye ça ld z. Testipiste yeti kin göçmenlerin dil
becerilerini de erlendirme merkezidir. Testipiste’de Fince ö retmenleri sizin için en uygun Fince
kursunun hangisi oldu unu de erlendirecektir. Sizin Fince bilmenize gerek yoktur.
Test mülakatla ba layacakt r. Ondan sonra sana uygun e itim secenekleri ve kurs seviyesini
belirlemeye yard mc olacak farkl testler yapman gerekecek. Bunlar s ras yla okuma, dikte
(yazd rma testi), yap sal kavrama ve matematik testinden olu maktadir. Bunun yan nda fince
bilenler konusma, yazma, okudu unu ve dinledi ini anlama testlerini de yapacaklardir.
Test, giri s nav de ildir, sadece herkese uygun bir e itim yeri bulmaya çal lan test
merkezidir. Do ru kursa girebilmek icin bildi in al rmalar n hepsini yapabildi in kadar
yapmal n.
Test sonuçlar
ve çi Bulma Kurumu’na yollanacakt r. Uygun bir kurs yeri bulundu unda oradan size bilgi verilecektir.
er kendiniz kurs bulursan z, kursun süreci ve uygunlu u ilgili
ve
çi Bulma Kurumu’yla anla man z gerekmektedir. Testipiste’de Fince dil ö retimi verilmemektedir. Test sonuçlar istedi inizde çi Bulma Kurumu’ndan yada Testipiste`ye gelerek alabilirsiniz.
Ayrica asistan n e-postas na posta göndererekte rica edebilirsiniz [email protected]
Testipiste Pasila tren istasyonu yak nlar nda yer almaktad r. Testipiste’nin adresi: Opastinsilta 8 E, 6. kat. Asansörle 6. kata gel ve zili çal.
Trenlerin hepsi Pasila istasyonunda durur, oradan Testipiste’ye mesafe yürüyerek 300 m`dir.
Tramvaylar 7A, 7B ve 9 ile otobüsler 22, 23, 58, 59, 69, 504, 505, 506 ve 518 yak nlarindan
geçmektedir.
Yan za foto rafl kimlik, kalem, silgi ve Fince kurs diplomalar
al z. Test ba lamadan 15
dakika önce test yerinde olunuz. Fince dil bilgine ba olarak s nav en fazla 3,5 saat sürmektedir.
Testipiste
Pasilan asema
Test ortam
n huzuru için Test yerine çocuklar n getirilmemesini rica ederiz.
Testipiste - aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskus
Opastinsilta 8 E, 6. kerros
00520 Helsinki
Assistentti Kristel Bodrova: p. 044 739 7842
[email protected]
Download

FINCE BAŞLANGIÇ DIL TESTINE HOŞ GELDINIZ! Fin