T.e.
lJ~AI{
vALlLi(;1 II Milli ll~itim MDdii..lUgli 0811212014
29425508/604/61 &3594
KomI: Bu Bcnim Lscrim Ynrl~mi\SL
Sit)'. :
."........ " ....."."".."".KA YMAKAMI ,1(,1 (lI,e Milli "gilim MUu(lrHlg(lnc)
"."" ... "" ..... """" " ................. " ............... M(1)01< 1.0(; ONI c
OrUloku{ iJgrcncilcrinc yilnclik X.Malcmalik vc FcnBilimlcd Pmjc
Yafl~masl
(Bu
BCllim E:.crhn Yaniiffin) b.t~vurlll(ln Bu Bcnim Escrim lnlcrncl $HY!~ISI Ozcrindcn 08 Amhk
2014- Of) {kuk 2015 turihlcrl ar'I~lIld<l yap! lacakoL
I\ynca Q8-Arullk 2{l14 turilli ilihuri ile rrojc 9u!J~I!1<lhmllu dnru!i1n.mhk ynpm:ak
o~l'ctm(!nler cgzersiz ~l1ll,?malan ynp.tbileceklcnli r.
tJ~ak ilimizdcn pl'()jekuhllmlanmn isLcncn dOJ:cyde o/musl iyirt gerekli hilgilcndinnc
y~lpl!nl'<!k Matcmaiik vc Fen Bilim!cri (l!1rclmcnlcrinc im/a k:ll":;ilhg1l1ua tluymu!maf» vc
klllll1mm tc~vjk cdilmcslni t)ucmJc rica cdcrim.
Billen! ~J\lliN
Vali <to
Milli
l'~gltjm
Mildiirn
IlA(;I'I'IM; 5 11<,:c Kaymukmnllgl (Milli Egi1im
M(1tHlrHt~unc) Merkel: vc Merkeze hugh OrlHokul MOd. GUYon!! Eleklronlk
Imz.aII Millie Aymdlf.
Q2.1.1:i../2o.1!t.
rfrv 
Download

Bu Benim Eserim Yarışması