S.NO
EĞİTİMİN ADI
EĞİTİMİN KONUSU
EĞİTİMCİ
EĞİTİM
GRUPLARI
EĞİTİM
SÜRE
TARİHİ-SAATİ (SAAT)
Mühendislik Fakültesi
21/10/2014
2
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
12:30-14:30
EĞİTİM YERİ
1
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi İş Hukuku
Yard.Doç.Dr. Ramazan DURGUT
ISG - Avcılar - GR 1
2
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
İş Sağlığı Güvenliği Kavramı, Fiziksel Etkenler,
Ergonomi
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Önlemleri,Elektrik ile Yapılan Çalışmalarda İş
Güvenliği,Kişisel Koruyucu donamımlar
Yard.Doç.Dr.Aysel E. YILMAZ
Yard.Doç.Dr. Mahmut YALÇIN
ISG - Avcılar - GR 1
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
21/10/2014
14:30-16:30
2
Doç.Dr.Fırat KAÇAR
Yard.Doç.Dr. İbrahim GÜNEŞ
ISG - Avcılar - GR 1
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
22/10/2014
12:30-14:30
2
Yard.Doç.Dr. Niyazi KILIÇ
Yard.Doç.Dr.Aysel E. YILMAZ
ISG - Avcılar - GR 1
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
22/10/2014
14:30-16:30
2
Prof.Dr.Sarper ERDOĞAN
ISG - Avcılar - GR 1
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
23/10/2014
12:30-14:30
2
Prof.Dr. Ataç BAŞÇETİN
Doç.Dr. İbrahim OCAK
ISG - Avcılar - GR 1
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
23/10/2014
14:30-16:30
2
Yard.Doç.Dr. Ramazan DURGUT
ISG - Avcılar - GR 2
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
04/11/2014
12:30-14:30
2
Yard.Doç.Dr.Aysel E. YILMAZ
Yard.Doç.Dr. Mahmut YALÇIN
ISG - Avcılar - GR 2
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
04/11/2014
14:30-16:30
2
Doç.Dr.Fırat KAÇAR
Yard.Doç.Dr. İbrahim GÜNEŞ
ISG - Avcılar - GR 2
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
05/11/2014
12:30-14:30
2
Yard.Doç.Dr. Niyazi KILIÇ
Yard.Doç.Dr.Aysel E. YILMAZ
ISG - Avcılar - GR 2
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
05/11/2014
14:30-16:30
2
Prof.Dr.Sarper ERDOĞAN
ISG - Avcılar - GR 2
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
06/11/2014
12:30-14:30
2
Prof.Dr. Ataç BAŞÇETİN
Doç.Dr. İbrahim OCAK
ISG - Avcılar - GR 2
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
06/11/2014
14:30-16:30
2
Yard.Doç.Dr. Ramazan DURGUT
ISG - Avcılar - GR 3
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
11/11/2014
12:30-14:30
2
Yard.Doç.Dr.Aysel E. YILMAZ
Yard.Doç.Dr. Mahmut YALÇIN
ISG - Avcılar - GR 3
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
11/11/2014
14:30-16:40
2
Doç.Dr.Fırat KAÇAR
Yard.Doç.Dr. İbrahim GÜNEŞ
ISG - Avcılar - GR 3
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
12/11/2014
12:30-14:30
2
Yard.Doç.Dr. Niyazi KILIÇ
Yard.Doç.Dr.Aysel E. YILMAZ
ISG - Avcılar - GR 3
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
12/11/2014
14:30-16:30
2
3
Sağlık ve Güvenliği İşaretleri, Güvenlik Kültürü,Sık
Rastlanan İş Kazaları ve Korunma Yöntemleri,
4
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
5
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Meslek Hastalıkları
6
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
7
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi İş Hukuku
8
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
9
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Önlemleri,Elektrik ile Yapılan Çalışmalarda İş
Güvenliği,Kişisel Koruyucu donamımlar
10
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
11
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Meslek Hastalıkları
12
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
13
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi İş Hukuku
14
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
15
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Önlemleri,Elektrik ile Yapılan Çalışmalarda İş
Güvenliği,Kişisel Koruyucu donamımlar
16
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
17
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Meslek Hastalıkları
Prof.Dr.Sarper ERDOĞAN
ISG - Avcılar - GR 3
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
13/11/2014
12:30-14:30
2
18
Kimyasal Etkenler, Yangın, Patlama,
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Parlama,Kimyasallardan Korunma, Yangından
Korunma
Prof.Dr. Ataç BAŞÇETİN
Doç.Dr. İbrahim OCAK
ISG - Avcılar - GR 3
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
13/11/2014
14:30-16:30
2
Kimyasal Etkenler, Yangın, Patlama, Parlama,
Kimyasallardan Korunma, Yangından Korunma
İş Sağlığı Güvenliği Kavramı, Fiziksel Etkenler,
Ergonomi
Sağlık ve Güvenliği İşaretleri, Güvenlik Kültürü,Sık
Rastlanan İş Kazaları ve Korunma Yöntemleri,
Kimyasal Etkenler, Yangın, Patlama, Parlama,
Kimyasallardan Korunma, Yangından Korunma
İş Sağlığı Güvenliği Kavramı, Fiziksel Etkenler,
Ergonomi
Sağlık ve Güvenliği İşaretleri, Güvenlik Kültürü,Sık
Rastlanan İş Kazaları ve Korunma Yöntemleri,
S.NO
EĞİTİMİN ADI
EĞİTİMİN KONUSU
19
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi İş Hukuku
20
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
21
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Önlemleri,Elektrik ile Yapılan Çalışmalarda İş
Güvenliği,Kişisel Koruyucu donamımlar
22
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
23
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Meslek Hastalıkları
24
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
25
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi İş Hukuku
26
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
27
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Önlemleri,Elektrik ile Yapılan Çalışmalarda İş
Güvenliği,Kişisel Koruyucu donamımlar
28
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
29
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Meslek Hastalıkları
30
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
31
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi İş Hukuku
32
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
33
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Önlemleri,Elektrik ile Yapılan Çalışmalarda İş
Güvenliği,Kişisel Koruyucu donamımlar
34
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
35
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Meslek Hastalıkları
36
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
İş Sağlığı Güvenliği Kavramı, Fiziksel Etkenler,
Ergonomi
Sağlık ve Güvenliği İşaretleri, Güvenlik Kültürü,Sık
Rastlanan İş Kazaları ve Korunma Yöntemleri,
Kimyasal Etkenler, Yangın, Patlama, Parlama,
Kimyasallardan Korunma, Yangından Korunma
İş Sağlığı Güvenliği Kavramı, Fiziksel Etkenler,
Ergonomi
Sağlık ve Güvenliği İşaretleri, Güvenlik Kültürü,Sık
Rastlanan İş Kazaları ve Korunma Yöntemleri,
Kimyasal Etkenler, Yangın, Patlama, Parlama,
Kimyasallardan Korunma, Yangından Korunma
İş Sağlığı Güvenliği Kavramı, Fiziksel Etkenler,
Ergonomi
Sağlık ve Güvenliği İşaretleri, Güvenlik Kültürü,Sık
Rastlanan İş Kazaları ve Korunma Yöntemleri,
Kimyasal Etkenler, Yangın, Patlama, Parlama,
Kimyasallardan Korunma, Yangından Korunma
EĞİTİMCİ
EĞİTİM
GRUPLARI
EĞİTİM YERİ
EĞİTİM
SÜRE
TARİHİ-SAATİ (SAAT)
Yard.Doç.Dr. Ramazan DURGUT
ISG - Avcılar - GR 4
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
18/11/2014
12:30-14:30
2
Yard.Doç.Dr.Aysel E. YILMAZ
Yard.Doç.Dr. Mahmut YALÇIN
ISG - Avcılar - GR 4
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
18/11/2014
14:30-16:30
2
Doç.Dr.Fırat KAÇAR
Yard.Doç.Dr. İbrahim GÜNEŞ
ISG - Avcılar - GR 4
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
19/11/2014
12:30-14:30
2
Yard.Doç.Dr. Niyazi KILIÇ
Yard.Doç.Dr.Aysel E. YILMAZ
ISG - Avcılar - GR 4
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
19/11/2014
14:30-16:30
2
Prof.Dr.Sarper ERDOĞAN
ISG - Avcılar - GR 4
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
20/11/2014
12:30-14:30
2
Prof.Dr. Ataç BAŞÇETİN
Doç.Dr. İbrahim OCAK
ISG - Avcılar - GR 4
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
20/11/2014
14:30-16:30
2
Yard.Doç.Dr. Ramazan DURGUT
ISG - Avcılar - GR 5
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
25/11/2014
12:30-14:30
2
Yard.Doç.Dr.Aysel E. YILMAZ
Yard.Doç.Dr. Mahmut YALÇIN
ISG - Avcılar - GR 5
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
25/11/2014
14:30-16:30
2
Doç.Dr.Fırat KAÇAR
Yard.Doç.Dr. İbrahim GÜNEŞ
ISG - Avcılar - GR 5
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
26/11/2014
12:30-14:30
2
Yard.Doç.Dr. Niyazi KILIÇ
Yard.Doç.Dr.Aysel E. YILMAZ
ISG - Avcılar - GR 5
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
26/11/2014
14:30-16:30
2
Prof.Dr.Sarper ERDOĞAN
ISG - Avcılar - GR 5
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
27/11/2014
12:30-14:30
2
Prof.Dr. Ataç BAŞÇETİN
Doç.Dr. İbrahim OCAK
ISG - Avcılar - GR 5
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
27/11/2014
14:30-16:30
2
Yard.Doç.Dr. Ramazan DURGUT
ISG - Avcılar - GR 6
Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu
Oditoryumu
02/12/2014
12:30-14:30
2
Yard.Doç.Dr.Aysel E. YILMAZ
Yard.Doç.Dr. Mahmut YALÇIN
ISG - Avcılar - GR 6
Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu
Oditoryumu
02/12/2014
14:30-16:30
2
Doç.Dr.Fırat KAÇAR
Yard.Doç.Dr. İbrahim GÜNEŞ
ISG - Avcılar - GR 6
Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu
Oditoryumu
03/12/2014
12:30-14:30
2
Yard.Doç.Dr. Niyazi KILIÇ
Yard.Doç.Dr.Aysel E. YILMAZ
ISG - Avcılar - GR 6
Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu
Oditoryumu
03/12/2014
14:30-16:30
2
Prof.Dr.Sarper ERDOĞAN
ISG - Avcılar - GR 6
Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu
Oditoryumu
04/12/2014
12:30-14:30
2
Prof.Dr. Ataç BAŞÇETİN
Doç.Dr. İbrahim OCAK
ISG - Avcılar - GR 6
Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu
Oditoryumu
04/12/2014
14:30-16:30
2
S.NO
EĞİTİMİN ADI
EĞİTİMİN KONUSU
37
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi İş Hukuku
38
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
39
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Önlemleri,Elektrik ile Yapılan Çalışmalarda İş
Güvenliği,Kişisel Koruyucu donamımlar
40
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
41
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Meslek Hastalıkları
42
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
43
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi İş Hukuku
44
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
45
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Önlemleri,Elektrik ile Yapılan Çalışmalarda İş
Güvenliği,Kişisel Koruyucu donamımlar
46
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
47
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Meslek Hastalıkları
48
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
49
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi İş Hukuku
50
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
51
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Önlemleri,Elektrik ile Yapılan Çalışmalarda İş
Güvenliği,Kişisel Koruyucu donamımlar
52
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
53
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Meslek Hastalıkları
54
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
İş Sağlığı Güvenliği Kavramı, Fiziksel Etkenler,
Ergonomi
Sağlık ve Güvenliği İşaretleri, Güvenlik Kültürü,Sık
Rastlanan İş Kazaları ve Korunma Yöntemleri,
Kimyasal Etkenler, Yangın, Patlama, Parlama,
Kimyasallardan Korunma, Yangından Korunma
İş Sağlığı Güvenliği Kavramı, Fiziksel Etkenler,
Ergonomi
Sağlık ve Güvenliği İşaretleri, Güvenlik Kültürü,Sık
Rastlanan İş Kazaları ve Korunma Yöntemleri,
Kimyasal Etkenler, Yangın, Patlama, Parlama,
Kimyasallardan Korunma, Yangından Korunma
İş Sağlığı Güvenliği Kavramı, Fiziksel Etkenler,
Ergonomi
Sağlık ve Güvenliği İşaretleri, Güvenlik Kültürü,Sık
Rastlanan İş Kazaları ve Korunma Yöntemleri,
Kimyasal Etkenler, Yangın, Patlama, Parlama,
Kimyasallardan Korunma, Yangından Korunma
EĞİTİMCİ
EĞİTİM
GRUPLARI
EĞİTİM YERİ
EĞİTİM
SÜRE
TARİHİ-SAATİ (SAAT)
Yard.Doç.Dr. Ramazan DURGUT
ISG - Avcılar - GR 7
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
09/12/2014
12:30-14:30
2
Yard.Doç.Dr.Aysel E. YILMAZ
Yard.Doç.Dr. Mahmut YALÇIN
ISG - Avcılar - GR 7
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
09/12/2014
14:30-16:30
2
Doç.Dr.Fırat KAÇAR
Yard.Doç.Dr. İbrahim GÜNEŞ
ISG - Avcılar - GR 7
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
10/12/2014
12:30-14:30
2
Yard.Doç.Dr. Niyazi KILIÇ
Yard.Doç.Dr.Aysel E. YILMAZ
ISG - Avcılar - GR 7
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
10/12/2014
14:30-16:30
2
Prof.Dr.Sarper ERDOĞAN
ISG - Avcılar - GR 7
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
11/12/2014
12:30-14:30
2
Prof.Dr. Ataç BAŞÇETİN
Doç.Dr. İbrahim OCAK
ISG - Avcılar - GR 7
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
11/12/2014
14:30-16:30
2
Yard.Doç.Dr. Ramazan DURGUT
ISG - Avcılar - GR 8
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
16/12/2014
12:30-14:30
2
Yard.Doç.Dr.Aysel E. YILMAZ
Yard.Doç.Dr. Mahmut YALÇIN
ISG - Avcılar - GR 8
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
16/12/2014
14:30-16:30
2
Doç.Dr.Fırat KAÇAR
Yard.Doç.Dr. İbrahim GÜNEŞ
ISG - Avcılar - GR 8
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
17/12/2014
12:30-14:30
2
Yard.Doç.Dr. Niyazi KILIÇ
Yard.Doç.Dr.Aysel E. YILMAZ
ISG - Avcılar - GR 8
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
17/12/2014
14:30-16:30
2
Prof.Dr.Sarper ERDOĞAN
ISG - Avcılar - GR 8
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
18/12/2014
12:30-14:30
2
Prof.Dr. Ataç BAŞÇETİN
Doç.Dr. İbrahim OCAK
ISG - Avcılar - GR 8
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
18/12/2014
14:30-16:30
2
Yard.Doç.Dr. Ramazan DURGUT
ISG - Avcılar - GR 9
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
23/12/2014
12:30-14:30
2
Yard.Doç.Dr.Aysel E. YILMAZ
Yard.Doç.Dr. Mahmut YALÇIN
ISG - Avcılar - GR 9
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
23/12/2014
14:30-16:30
2
Doç.Dr.Fırat KAÇAR
Yard.Doç.Dr. İbrahim GÜNEŞ
ISG - Avcılar - GR 9
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
24/12/2014
12:30-14:30
2
Yard.Doç.Dr. Niyazi KILIÇ
Yard.Doç.Dr.Aysel E. YILMAZ
ISG - Avcılar - GR 9
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
24/12/2014
14:30-16:30
2
Prof.Dr.Sarper ERDOĞAN
ISG - Avcılar - GR 9
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
25/12/2014
12:30-14:30
2
Prof.Dr. Ataç BAŞÇETİN
Doç.Dr. İbrahim OCAK
ISG - Avcılar - GR 9
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
25/12/2014
14:30-16:30
2
S.NO
EĞİTİMİN ADI
EĞİTİMİN KONUSU
55
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi İş Hukuku
56
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
57
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Önlemleri,Elektrik ile Yapılan Çalışmalarda İş
Güvenliği,Kişisel Koruyucu donamımlar
58
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
59
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Meslek Hastalıkları
60
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
İş Sağlığı Güvenliği Kavramı, Fiziksel Etkenler,
Ergonomi
Sağlık ve Güvenliği İşaretleri, Güvenlik Kültürü,Sık
Rastlanan İş Kazaları ve Korunma Yöntemleri,
Kimyasal Etkenler, Yangın, Patlama, Parlama,
Kimyasallardan Korunma, Yangından Korunma
EĞİTİM
GRUPLARI
EĞİTİM YERİ
Yard.Doç.Dr. Ramazan DURGUT
ISG - Avcılar - GR 10
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
06/01/2015
12:30-14:30
2
Yard.Doç.Dr.Aysel E. YILMAZ
Yard.Doç.Dr. Mahmut YALÇIN
ISG - Avcılar - GR 10
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
06/01/2015
14:30-16:30
2
Doç.Dr.Fırat KAÇAR
Yard.Doç.Dr. İbrahim GÜNEŞ
ISG - Avcılar - GR 10
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
07/01/2015
12:30-14:30
2
Yard.Doç.Dr. Niyazi KILIÇ
Yard.Doç.Dr.Aysel E. YILMAZ
ISG - Avcılar - GR 10
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
07/01/2015
14:30-16:30
2
Prof.Dr.Sarper ERDOĞAN
ISG - Avcılar - GR 10
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
08/01/2015
12:30-14:30
2
Prof.Dr. Ataç BAŞÇETİN
Doç.Dr. İbrahim OCAK
ISG - Avcılar - GR 10
Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu
08/01/2015
14:30-16:30
2
EĞİTİMCİ
EĞİTİM
SÜRE
TARİHİ-SAATİ (SAAT)
Download

isg avcılar eğitim programı