Göç Platformunun İŞID Saldırıları Sonucunda Türkiye Sınırını Geçen
Ezidi Kürt Sığınmacılara İlişkin Gözlem Raporu
Göç Platformunu Oluşturan Derneklerden; Amed Göç-Der’ den Yılmaz KAN,
Akdeniz Göç-Der ‘den Selahattin GÜVENÇ, İstanbul Göç-Der ‘den İlyas ERDEM, Botan GöçDer’ den Abdurrahman ERZEN ve Sabahattin ELÇİ,den oluşan göç platformu heyeti tarafından
25 /08/2014 tarihinde Silopi, Cizre , Şırnak ve Midyat’ a sığınan Ezidi Kürtlerin durumlarını
yerinde inceleyerek bir gözlem raporu hazırlanmıştır.
MEVCUT DURUM ;

SİLOPİ KAMPI ; 380 aile ve yaklaşık 1100 kişi Silopi ilçesinin batı bölgesinde şehre 2
km uzaklıkta, daha önce yapılmış olan 90 m2 lik boş ve kullanılmayan 16 konut ve 11
adet çadıra Silopi Belediyesi tarafından yerleştirilmişlerdir. Her bir çadır ve konutlarda
ortalama 3 ile 5 aile barınmaktadır. Kampa yerleşen insanların % 70 i çocuk ve
kadınlardan oluşmaktadır. Ayrıca bu kamp dışında 700 ‘e yakın sığınmacı Silopi
İlçesinde bulunan değişik mahallelerde Silopi halkı tarafından kendi evlerinde
barındırılmakta ve tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır. Gerek konutların gerekse
kurulmuş olan çadırların çevre düzenlemesi yapılmadan, acil olarak kurulmuş olması
fiziki koşulları ve insan sağlığı bakımından önemli riskler taşımaktadır. Bu kampta
yaşayan sığınmacıların ihtiyaçları Silopi Belediyesinin öncülüğünde halkın yaptığı gıda
,giyecek, içecek vb. yardımlarla giderilmektedir. Günlük kullanma suyu Silopi
Belediyesi tarafından kurulan 20 ye yakın su tankı ile karşılanmaktadır. Sağlık hizmeti
Cizre Belediyesine ait gezici sağlık aracı ve Silopi’ de bulunan gönüllü sağlık personeli
tarafından karşılanmaktadır. Gezici sağlık aracının teknik donanımı ve mevcut ilaç
durumu ihtiyaçları karşılamamaktadır. Sağlık personellerinin heyetimize verdiği
bilgilere ve heyetimizin gözlemlerine göre sığınmacıların, uzun yolları yaya olarak
gelmiş olmaları aşırı derecede yorgun ve bitkin oldukları, aşırı sıcaklar nedeniyle
mağdurların tamamına yakınının cilt ve alerjik vakalarının olduğu tespit edilmiştir.
Ayrıca sığınmacıların yerleştirildikler yerin hemen yanı başında kanalizasyon ve atık
suların bulunması sivrisinek oluşmasına ve gelecekte bulaşıcı enfeksiyon salgın
hastalıkların oluşması ihtimalini artırmaktadır. Sığınmacıların beslenme ve temel
ihtiyaçları Silopi Belediyesi ve Silopi halkı tarafından karşılanmaktadır. Sığınmacılara
günde 3 öğün yemek verilse de özellikle çocukların et, süt ve mama gibi temel
ihtiyaçları sınırlı olarak karşılanmaktadır. Sığınmacıların içme su ihtiyaçları STK ve
Silopi halkı tarafından gönderilen hazır sular ve kamp içinde bulunan sondaj
tarafından karşılanmaktadır. Sığınmacıların sorunlarını çözmek için Yerel Yönetimler,
Mahalle Halk Meclisleri, DBP ve STK’ lar ile oluşan bir koordinasyon merkezi
kurulmuştur.


CİZRE YENİ SANAYİ SİTESİ KAMPI ; Cizre ilçesinde henüz faaliyete geçmemiş olan yeni
sanayi sitesinde yapılmış iki katlı bloklara yaklaşık 3500 sığınmacı Ezidi Kürt
yerleştirilmiştir. Bu kampa her gün yeni girişler olmakta ve diğer ilçelere gidişlerde
çok fazla olmaktadır. Cizre yeni sanayi sitesinde bulunan kamptaki bloklarda ortalama
40-50 kişi barınmaktadır. Blokların üst katında banyo ve tuvaletler mevcut olup
yetersizde olsa sığınmacıların banyo yapma ihtiyacı karşılanmıştır. Bu kampta da
başta gıda olmak üzere sığınmacıların temel ihtiyaçları Cizre halkı, Cizre Belediyesi ve
STK’ lar tarafından karşılanmaktadır. Sağlık hizmetleri Cizre belediyesi sağlık merkezi
ile SES ve Tabip odası sağlık çalışanları tarafından gönüllü sağlık personellerince sağlık
hizmeti verilmektedir. Bu kampta sığınmacıların önemli ölçüde sağlık problemleri
bulunmakta, cilt tahrişi gözlemlenmekte, özellikle çocuklarda ishal vakaları
bulunmakta ve kampın hemen hemen tüm sakinlerinde baş ağrısı şikayetleri
bulunmaktadır. Ayrıca kampta bulunan kadınların 41’nin anne adayı olduğu, bazı yaşlı
sığınmacıların kronik hastalıklarından dolayı durumlarının ağırlaştığı kampta bulunan
sağlık ekiplerince tarafımıza bildirilmiştir. Kampta halktan gelen yardımların bir araya
getirilmesi için bir brim oluşturulduğu ve sığınmacılara bu yardımların dağıtıldığı
ayrıca sığınmacıların bulunduğu bloklarda sulu klima ve buzdolabının bulunduğu
tespit edilmiştir. Sığınmacıların beslenme ve içme suyu ihtiyaçları Cizre Belediyesi ve
STK’ lar tarafından karşılanmakta olduğu, 3 öğün yemeğin düzenli olarak verildiği
ancak bu kampta da çocukların temel besinleri olan süt ve mama gibi ihtiyaçlarının
eksik kaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca Cizre ilçesinde yaklaşık 300 sığınmacı halk
tarafından evlerinde barındırılarak bütün ihtiyaçları karşılanmaktadır.
MİDYAT KONAKLAMA TESİSLERİ ; Midyat ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti
tarafından Süryani halkın geri dönüşleri için yapılan toplam 5000 kişilik kampa Süryani
Halkın gelmemesi nedeniyle 3000 kişilik bölüme Suriye’den gelen sığınmacılar
yerleştirilmiş, geri kalan diğer bölüme de 508 Ezidi Kürt ailesi toplamda 2563 kişi
yerleştirilmiştir. Kampın her iki bölümü birbirinden bağımsız olup yalnız alışveriş
yapılan market ortak olarak kullanılmaktadır. Sığınmacıların temel gıda ihtiyaçları kişi
başına aylık 85 TL bankomatik alışveriş kartı ile kurulan alışveriş marketi vasıtasıyla
karşılanmaktadır. Her aile için bir çadır tahsis edilmiş olup, çadırlarda tüp gaz ve
mutfak eşyaları bulunmaktadır. Bu kamp halkın ve heyetlerin ziyaretine kapalı
bulunmaktadır.
Kampa gelen yardım ve bağışlar kamp idaresi tarafından
sığınmacılara dağıtılmaktadır. Heyetimizin kamp idaresi ile yapmış olduğu görüşmede
kampın kapasitesinin tamamen dolduğu, sığınmacıların giderlerinin %80’nin Türkiye
Cumhuriyeti tarafından %20’nin halk ve STK’ lar tarafından karşılandığı, kampın
denetiminin AFAD, KIZILAY ve UNİCEF tarafından yapıldığı, sağlık hizmetlerinin kamp
içersinde kurulmuş olan revirlerden karşılandığı tarafımıza bildirilmiştir. Heyetimizin
izlenimine göre ise sığınmacıların kampta tecrit edildiği, kampın etrafının jandarma ve
özel güvenlik görevleri tarafından çevrildiği, sığınmacılar ile Midyat halkı arasından
iletişimin engellendiği ve halktan gelen yardımların ne kadarının sığınmacılara
ulaştığının tespit edilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Midyat’ta bulunan Bacınllı


(Güven) Ezidi köyünde 140 Ezidi Kürt sığınmacının yerleştiği, bu sığınmacıların bütün
ihtiyaçlarının tümünü Bacınllı köyü sakinleri tarafından karşılandığı ve yine Midyat
çevresinde bulunan ve boşaltılmış olan 5 Ezidi köyünde ayakta kalabilmiş evlere 3-5
sığınmacı ailenin yerleştiği heyetimize bildirilmiştir.
ŞİRNAK BALVEREN BELDESİ ; Şirnak ili Uludere İlçesi Roboski köyüne Irak sınırını yaya
bir şekilde geçen çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 408 Ezidi Kürt sığınmacı
Şirnak Balveren Beldesinde bulunan Balveren İlkokulunda sınıflara ve okul bahçesine
kurulan iki adat çadıra yöre halkı tarafından yerleştirilmiştir. Bütün temel ihtiyaçları
Balveren halkı ve Belediyesi tarafından karşılanmaktadır.
26 Ağustos 2014 günü 1500 kişi Roboski üzerinden Şırnak merkeze nakledilmiş
olup,yerleştirme işlemi Şırnak Belediyesi ve Şırnak halkı tarafından yapılmaktadır.
GÖÇ PLATFORMU heyetimiz yukarıda ayrıntılı olarak bahsedilen merkezlerde
sığınmacı Ezidi Kürtlerin yaşadıkları ortak sorunlar şu şekilde özetlenebilir:





Gelen sığınmacıların tamamının ŞENGAL ve ŞEXAN bölgesinde geldikleri ,
Sığınmacı Ezidi Kürtlerin Dağ ve yollarda geçen yolculukları sonucunda aşırı
derecede yorgun ve bitkin düştükleri, vücut dirençlerinin zayıfladığı
görülmüştür. Ayrıca yetişkin sığınmacılarda kaygı, güvensizlik, çaresizlik,
kendini değersiz hissetme, suçluluk duygusu, nefret ve öfke duygusu içinde
oldukları gözlemlenmiştir. Yaşadıkları travma ve acıların ruh hallerinde bir şok
etkisi yarattığı, hala yaşamış oldukları şoku atlatamadıkları gözlemlenmiştir.
Gelen ailelerin tamamında parçalanmaların olduğunu, aile bireylerinin başka
bölgelere gittiğini,
aile bireylerinin bir bölümünün kayıp olduğu bir
bölümünün ise ölümlerine tanık oldukları görüşülen sığınmacılar tarafından
anlatılmıştır. Bu durum zorla yerinden edinmeyle birlikte ailelerin
parçalanması bir başka sorun teşkil etmektedir.
Midyat’ta bulunan kamp dışında sığınmacıların bütün sorunları halk ve yerel
yönetimler tarafında çözülmeye çalışılmakta, devletin herhangi bir kurumu bu
trajik göçte sorumluluk almamaktadır.
Gerek sığınmacılarla gerekse yerel halk ile yaptığımız görüşmelerde onbinlerce
kişinin Uludere bölgesinde sınırı geçmek için beklemekte olduğu, önümüzdeki
günlerde bu kişilerinde sınırı geçerek Türkiye’ye geleceği ve bunun da yeni
barınma ve temel ihtiyaçları sorunlarına neden olacağı açıktır.
GÖRÜŞ, ÖNERİ VE ÇAĞRILARIMIZ ;
Mezopotamya’nın kadim halklarından olan Ezidiler tarih boyunca pek çok soykırım
saldırılarını sonucunda dilleri kültürleri dini inançları yok edilmeye çalışılmış, kadim
topraklarından sürülmüş ve katliamlara maruz kalmışlardır. BM başta olmak üzere uluslar
arası kurum ve kuruluşlar bu Ezidi soykırımı ve saldırılarına seyirci kalınmıştır. Aynı zamanda
İşlenen insanlık suçuna ortak olma anlamı taşımaktadır. Bu nedenle, İŞID tarafından ŞENGAL
Ezidi Kürt halkına yönelik son saldırı neticesinde işlenen insanlık suçuna karşı artık sessiz
kalınmamalıdır.







Göç Platformu acil kod çağrısı ile BM’ in sınır ötesi Zaxo bölgesinde yada Türkiye
sınırları içerisinde güvenli bir alanda Ezidi Kürtlere yönelik tam teşekküllü bir
sığınmacı kampı kurmalı ve kendi güvencesi altına almalıdır.
AB, ABD ve Avrupa Konseyi yaşanan bu insanlık trajedisi karşısında sessiz kalmamalı
ve insani yardım ihtiyaçları hızlı bir şekilde sığınmacılara ulaştırmalıdır. Ezidi ve diğer
halkların kendi topraklarına dönmesi için İŞID karşısında mücadele eden Kürt
örgütlerine ayrım yapmadan her türlü destek sunulmalıdır.
Güney Kürdistan Bölgesel Yönetiminin, Ezidi sığınmacıların barınma, güvenlik ve her
türlü ihtiyaçlarını çözecek şekilde bir çalışmayı planlamalı ve bu çalışma için ciddi
kaynak ayırmalıdır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti imzaladığı ve taraf olduğu bütün sözleşmelere bağlı
kalarak kendi sınırlarını geçen Ezidi Kürtlerin, barınma, beslenme, sağlık vd. bütün
sorunları çözmek için harekete acilen geçmelidir. Bugün Suriye’ li sığınmacılar için
kullanılan bütün imkanların Ezidi Kürtler içinde en kısa süre içinde aynı şekilde
kullanmalıdır.
Bölgede var olan yerel yönetimler kendi arasında koordinasyon ve iş birliği
oluşturmalı, gelen sığınmacıların bulundukları bölgelerdeki belediyelerin almış
oldukları görev ve sorumluluk paylaşılmalıdır.
Uluslararası alanda ve Türkiye’de bulunan İnsan Hakları Kuruluşlarını acil olarak
göreve çağırıyor ve Ezidilere yönelik gerçekleştirilen bu ağır insanlık suçuna karşı
duyarlı ve sorumlu davranmaya çağırıyoruz.
Ezidi Kürt sığınmacıların en büyük destekçisi olan Kürdistan halkı Ezidi Kürt
kardeşlerine olan desteklerini arttırarak devam ettirmelidir.
GÖÇ PLATFORMU
AMED GÖÇ-DER İSTANBUL GÖÇ-DER AKDENİZ GÖÇ-DER BOTAN GÖÇ-DER VAN GÖÇ-DER
Download

Raporu indir - İstanbul Göç-Der