Bülteni
Eylül 2014
Merhaba,
KA.DER, son 3 ayda Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ve seçim sonrası çalışmalara
odaklandı. KA.DER Genel Merkez, şubeler ve temsilciliklerimiz, yaptıkları çalışmalar
ve projelerle eşit temsilin önemine dikkat çekti.
Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik olarak; seçimlerinden önce seçilecek
Cumhurbaşkanı’ndan talep ve beklentilerimizi dile getirdiğimiz bir bildiri hazırladık.
Kadın örgütlerinin ve Cumhurbaşkanı adayları Prof. Dr Ekmeleddin İhsanoğlu ve
Selahattin Demirtaş’la bir araya geldiği toplantılar düzenlendik.
2013’ün en önemli projelerinden biri olan "Kadın Yurttaşların ve Aktivistlerin Aktif
Yurttaşlar ve Seçmenler Olarak Güçlendirilmesi" projemizi tamamladık. Projenin
kapanış toplantısı 30 Ağustos’ta Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi. Proje
kapsamında 7 bölgede 9 eğitim yapılarak birçok kadınla tanışıldı ve proje hedefi de
aşılarak 1728 kadına ulaşıldı.
Bu yıl 3’üncüsünü düzenlediğimiz KA.DER Kampı, hepimizi için oldukça verimli ve
eğlenceli geçti. Kamp sayesinde Genel Seçimler için yol haritası çizdik, üyelerimizle
KA.DER’in politika ve hedeflerini tartışma imkanı bulduk.
Cumhurbaşkanlığı seçimi süresince ve projelerimizde bize destek olan üyelerimize,
Sivil Toplum Kuruluşlarına, iş ortaklarımıza, şube ve temsilciliklerimize teşekkür
ediyoruz.
Hepinize keyifli okumalar dileriz.
NELER YAPTIK

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ÇALIŞMALARI
Cumhurbaşkanı’ndan Talep ve Beklentilerimiz
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce, seçilecek Cumhurbaşkanı’ndan talep ve
beklentilerimizi dile getirdiğimiz bir bildiri hazırladık. Bildirimizi, basınla paylaşarak
kamuoyunda duyurulmasını sağladık.
Kadın örgütleri Prof. Dr Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş’la bir
araya geldi
KA.DER’in ev sahipliğinde
kadın örgütlerinin ve
Cumhurbaşkanı adayları
Prof. Dr Ekmeleddin
İhsanoğlu’nun ve Selahattin
Demirtaş’ın bir araya geldiği
toplantılar düzenlendi.
Toplantılardan ilki, KA.DER
Danışma Kurulu Üyesi Ahu
Özyurt’un
moderatörlüğünde, 17
Temmuz’da Prof. Dr
Ekmeleddin İhsanoğlu’yla
gerçekleştirildi. KA.DER
Genel Başkanı Gönül Karahanoğlu, toplantının amacını "Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az
bir zaman kala toplumun yarısını oluşturan kadınların sorularının, tüm toplumun gündemine
taşınmasını amaçlıyoruz" sözleriyle dile getirdi.
İhsanoğlu, toplumun yarısını oluşturan kadınların, karar mekanizmalarında yeterince yer
almadığını söyledi. "Kadın Konseyi" kurmak istediğini söyleyen İhsanoğlu, bu konseyde
başta KA.DER olmak üzere, farklı Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle birlikte çalışacağını
belirtti. İhsanoğlu, KA.DER'in hazırladığı "Seçilecek Cumhurbaşkanı'ndan Talep ve
Beklentilerimiz" metnine destek verdiğini açıkladı.
KA.DER'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya katılan kadın örgütleri şunlardı: Marmara
Grubu Vakfı, Kadınlarla Dayanışma Vakfı, LİSTAG LGBTT Aileleri İstanbul Grubu, SPoD,
LGBTİ, KAGİDER, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Kırmızı
Biber Derneği, Hep Yaşam Derneği, Kamu-Sen, Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitim Merkezi
ve Galatasaray Üniversitesi Eğitim Vakfı.
KA.DER ikinci toplantısını, 25
Temmuz’da Şirin Payzın’ın
moderatörlüğünde,
Cumhurbaşkanı adayı Selahattin
Demirtaş’la gerçekleştirdi.
Selahattin Demirtaş, KA.DER’in
düzenlediği toplantıda,
Türkiye’deki kadın sorununu ve
kadın özgürlük meselesini bir kez
daha tartışmış olacaklarını söyledi
ve KA.DER’e teşekkürlerini iletti.
“Cumhurbaşkanlığı seçim
sürecindeki en büyük eksiklik
‘kadın aday’ olamamasıdır” diyen Demirtaş, eşit temsili çok önemsediklerini ve Eş
Cumhurbaşkanı adayı ile bu yarışa katılmak istediklerini belirtti. Cumhurbaşkanlığı seçilirse
“Kadın Cumhur Meclisleri” kuracağını söyleyen ve kadın örgütlerinin seçtikleri kadın
Cumhurbaşkanı adayıyla birlikte çalışabileceğini belirtti. KA.DER’in "Seçilecek
Cumhurbaşkanı'ndan Talep ve Beklentilerimiz" metnine destek verdiğini açıkladı.
KA.DER'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya katılan kadın örgütleri şunlardı: Mor Çatı,
Gökkuşağı Kadın Derneği, Yeşil Sol Kadınlar, Barış İçin Kadın Girişimi, SPoD LGBTİ,
Sosyalist Feminist Kollektif ve KAGİDER.
 PROJELER
"Kadın Yurttaşların ve Aktivistlerin Aktif Yurttaşlar ve Seçmenler Olarak
Güçlendirilmesi" Projesi Kapanış Toplantısı
KA.DER'in Ocak 2013'ten beri
Avrupa Birliği desteği ile
yürüttüğü, "Kadın Yurttaşların ve
Aktivistlerin Aktif Yurttaşlar ve
Seçmenler Olarak
Güçlendirilmesi" projesi sona
erdi. Projenin kapanış toplantısı
30 Ağustos’ta Taksim Hill Otel’de
gerçekleştirildi.
Proje kapsamında 7 bölgede 9
eğitim yapılarak birçok kadınla
tanışıldı ve proje hedefi de aşılarak 1728 kadına ulaşıldı. Pilot eğitimi İstanbul’da
gerçekleştirilen projenin kolaylaştırıcı eğitimleri sırasıyla, Şanlıurfa, Muş, Konya, Antalya,
Aydın, Sinop, Çanakkale ve Trabzon’da gerçekleştirildi. Kolaylaştırıcı eğitimleriyle her eğitim
düzenlenen ilden ve çevre illerden sivil toplum örgütlerinde aktif kadınlar, üç gün boyunca
eğitim aldılar. Ardından kendi çevrelerinden en az 15 kadına edindikleri bilgi ve deneyimi
aktararak, kadınlar için pratik bilgiler içeren “Kadın Yurttaşın El Kitabı”nı ilettiler.
 KA.DER Kampı
KA.DER, 2012’de Bodrum’da, 2013’te Çeşme’de
düzenlediği “KA.DER Kampı”nı bu yıl, 26-28 Eylül
tarihleri arasında Büyükada Anadolu Kulübü
Derneği’nde gerçekleştirdi. Kampta Genel
Seçimler için yol haritası çizildi, üyeler KA.DER’in
politika ve hedeflerini tartışma imkanı buldu.
Kampa, Adana, Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir
ve Mersin’den 60 KA.DER üyesi katıldı. Genel
seçime yönelik çalışmaların yapıldığı kampta,
“Genel Seçim”, “Eşit Mesafenin Temini”, “Kadın
Hareketinde Kutuplaşma” , “KA.DER ve Gençlik”
başlıklı konular da tartışıldı. Üyeler için oldukça
verimli ve eğlenceli geçen kamp, önümüzdeki yıl
da gerçekleştirilecek.
 Basın Açıklamaları
Kadın gazetecilere yapılan hakaretleri kınıyoruz
Kadın cinayetlerine her gün bir yenisinin eklendiği, kadının her türlü özgürlük hakkının gasp
edildiği Türkiye’de, kadın gazeteciler hedef gösterilerek susturulmaya çalışılıyor. Taraf
Gazetesi Yazarı Amberin Zaman’ın hedef alınmasından kısa bir süre sonra, Cumhuriyet
Gazetesi Yazarı Ceyda Karan, sözleri çarpıtılarak sosyal medyada linç edildi. Ceyda Karan
ve Amberin Zaman’a yapılan çirkin saldırıları ve kadın gazetecileri hedef haline getiren
zihniyeti kınadığımız basın bültenini, kamuoyuyla paylaştık.
CHP, Cinsiyet Kotasını Erkek Egemen Bakışla Değerlendirdi
CHP, Parti Meclisi seçiminde "cinsiyetçi kadın kotası"nı erkek egemen bakış açısıyla
değerlendirdi ve kotayı kadın adayların aleyhinde kullandı. CHP kongresinde 60 isimden
oluşan Parti Meclisi seçiminde, kadın adaylar bu taraflı uygulama nedeniyle cinsiyet kotasına
takıldı. CHP'de süregelen ve eşit temsil ilkesini ihlal eden bu haksız uygulamaları kınadığımız
basın bültenini, kamuoyuyla paylaştık.
 Medya Analizi
KA.DER, son 3 ayda gerçekleştirdiği toplantılar, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları
ile olan işbirlikleri, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik düzenlediği toplantılar, yazdığı basın
bültenleriyle basında geniş yer buldu. Ulusal, yerel ve uluslararası basın organları,
KA.DER’in söylemlerine ilgi gösterdi. KA.DER, bu dönem içerisinde toplam 90 yazılı basın,
348 e-basın, 61 görsel basın organında yer aldı.
 Platform Çalışmaları
Denge ve Denetleme Ağı, şeffaf bir Cumhurbaşkanı talep etti
Denge ve Denetleme Ağı, seçim yarışının adil,
eşit ve hesap verebilir olması için,
Cumhurbaşkanı adaylarını, belirledikleri 10
adımı kampanyalarında gönüllü olarak
uygulamaya çağırdı. Ağ, sosyal medyadaki
kampanyasıyla, kampanyaya destek çağrısı
yaptı.
Her yerde kadın cinayeti, meclis olağanüstü toplansın!
Kadın Cinayetlerine Karşı Acil
Eylem Grubu, 20 Temmuz’da
saat 14.00’te cinayetlere karşı
Kadıköy Boğa’dan yürüdü.
KA.DER olarak, Kadın
Cinayetlerine Karşı Acil Eylem
Grubu'nun imzaya açtığı “Her Yerde Kadın Cinayeti Meclis Olağanüstü Toplansın!” başlıklı
basın açıklamasına imza verdik.
Ayrıca, “Rojavalı bir kadına sınırda tecavüz eden askerler hakkında suç duyurusunda
bulunuyoruz” ve “Tacize Tecavüze Son! Göçmen Kadınlar Yalnız Değildir” başlıklı basın
açıklamasına imza verdik.
 DESTEK Çalışmaları
KA.DER’den Ezidilere destek
Batman ve çevresindeki köylere sığınma
amacıyla gelen Ezidiler için yardım
kampanyası başlattık. Batman’daki
sığınmacıların yarıya yakını 18 yaş altı, diğer
yarının yarısı da kadınlardan oluşuyor.
Yardım kampanyasının sonucunda, Batman’a
26 koli malzeme yolladık.
ŞUBELERDEN HABERLER
KA.DER ADANA ŞUBESİ
KA.DER Adana Şubesi, “Oy ve Ötesi” eğitimine katıldı ve gözlemci olarak görev aldı.
KA.DER Adana Şubesi, Adana MHP Çukurova İlçe Yönetimi’ne seçilen Manzume Uğurluel’i
tebrik etmek için ilçe yönetimini ziyaret etti.
KA.DER İZMİR ŞUBESİ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik çalışmalar
KA.DER İzmir Şubesi, Cumhurbaşkanı baş danışmanlarından birinin kadın olması için
basına demeç verdi. KA.Der’in Cumhurbaşkanı adaylarıyla gerçekleştirdiği toplantıların
verilerini üyeleriyle paylaştı. KA.DER İzmir Şubesi yönetiminden Tansel Namlıses ve Canan
Can, Cumhurbaşkanı Prof. Dr Ekmeleddin İhsanoğlu’nun İzmir’de düzenlediği toplantıya
katıldı. Cumhurbaşkanı adaylarının, İzmir’deki mitinglerine KA.DER İzmir Şubesi’nden birçok
üye katıldı ve durum değerlendirmesi yaptı.

İşbirlikleri
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Kültür Müdürü’nün toplantı talebi üzerine, KA.DER
İzmir Şubesi Başkanı, Sosyal İşler Kültür Müdürü’yle bir araya geldi. İzmir Büyükşehir
Belediyesi Sosyal İşler Kültür Müdürü, KA.DER İzmir’in çalışmalarını yakından takip ettiğini
ve çeşitli projelerde işbirliği yapabileceklerini söyledi.
KA.DER İzmir Şubesi, Soma
faciasında mağdur olan genç
kadınlara ve çocuklara destek için
harekete geçti. “Tülay Aktaş
Gönüllü Kuruluşları’nın dernek
temsilcilerinden bir grupla, yardım
amaçlı toplanan para ve ihtiyaçları
teslim etti. Acil afet grubu ve gönüllü
gençlerle işbirliği düzenlenen
toplantılara katıldı.
İzmir Ekonomi Üniversitesi ve
TİEG, Soma faciasında mağdur
olan kadınlar için “Kadın
Güçlendirilmesi Çalıştayı”nı
düzenledi. KA.DER İzmir Şubesi
Başkanı Sema Övgün toplantıda,
Kınık ve Kırkağaç’daki kadınlara,
yurttaşlık eğitimiyle birlikte güç
birliği ve özgüven eğitimi
verebileceklerini söyledi.
KA.DER İzmir Şubesi, Katip Çelebi
Üniversitesi’nde açılan Kadın
Araştırma Merkezi’ne destek
olacak. Üniversitenin rektörü
Tancan Uysal ile bir araya gelen
KA.DER İzmir Şubesi, “Kadın
Yurttaşların Güçlendirilmesi
Projesi” ile ilgili bilgi verdi.
Toplantıda, danışma kurulu
oluşturularak, üniversitede bu
alanda eğitim çalışmaları
yapılmasına karar verildi. Eğitim,
40-60 kişilik karma gruba (kadınerkek öğrenciler) verilecek. Onlar
da bu eğitimleri, Çiğli’de karma
gruplara veya STK’lara verecek, geri bildirimler ve raporlar kitap olacak, yurt dışından
öğrencilerle konu hakkında çalıştay düzenlenecek.

Eşit temsil çalışmaları
KA.DER İzmir Şubesi, siyasi partilerin genel kurullarında kadınların yer almasının önemini
anlatmak için bir toplantı düzenledi. Toplantıda, her partiden bir katılımcı yer aldı. Toplantı
sonrasında, partilerin genel başkanlarına, kadınların PM ve MKYK’da yer verilmesi için yazı
yazılmasına karar verildi. Hazırlanan yazıda, CHP Genel Kurul seçimlerinde MKY ve PM de
kadınların cinsiyet temelli eşit temsilini istendiği, listelerde kadınlara eşit temsil için yer
verilmesi gerektiği belirtildi. Yazı, CHP Kurultay öncesinde, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’na, PM üyelerine ve basına gönderildi. İlgili yazı, Yenigün yerel gazetesinde
yayınlandı.
KA.DER İzmir Şube Başkanı Sema Övgün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni
dönemde kadın ve gençlere ağırlık veren bir parti yönetimi sözünü tutmamasını, parti
tüzüğüne getirilen yüzde 33 kadın kotasının uygulanmamasını eleştiren bir basın bildirisi
yayınladı. Bildiri basın medyada geniş yer buldu.
Denge Denetleme Ağı, İzmir’de bir
toplantı düzenledi ve toplaya
KA.DER İzmir Şubesi’ni de davet etti.
Toplantıda, “Medya ve Sivil Toplum
Kuruluşlarının, denge denetlemedeki
etkinliğiyle, anayasal düzenlemede
nasıl bir baskı oluşturulabilir?”
konusu ele alındı. KA.DER İzmir
Şubesi, “cinsiyet eşitliğinin
sağlanması” konusunu talep ederek
rapora eklenmesini sağladı.

Yarışmalar
BM- UNDF’nin “Kadın Dostu Kentler” başlığı altındaki hibe program çerçevesinde, KA.DER
İzmir Şubesi’nin hazırladığı ‘’Sokakta Siyaset Var ’’ adlı proje finale kaldı. Sözlü sınava,
projenin Eğitim Koordinatörü olan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Itır Bağdadi
katıldı. Finale kalan proje seçilmedi. KA.DER İzmir Şubesi, kendi imkanlarıyla projeyi hayata
geçirecek.
KA.DER İzmir Şubesi, “Tülay Aktaş
Gönüllü Kuruluşları Karşılıksız Hizmet Ödül
Yarışması”na, “Yerel Yönetimlerde
Kadınlara Yönelik Çalışmalar” ve “Kadına
Karşı Şiddete Hayır” projeleriyle katıldı.
Ödül töreninde, KA.DER İzmir Şubesi
Başkanı Sema Övgün’e Teşekkür Belgesi
verildi.

Medya çalışmaları
12 Eylül’de Ege TV’de, “Güne Bakış” adlı programa katılan KA.DER İzmir Şubesi Başkanı
Sema Övgün, KA.DER’in misyonu ve projeleri hakkında bilgi verdi. Ege TV’de, “KA.DER”,
“Medya” ve “Sivil Toplum” başlıklarının ele alındığı programın, canlı yayın konuğu oldu.
KA.DER KADIKÖY ŞUBESİ
12-13 Temmuz 'da Kadıköy Belediyesi Stratejik Planlama Çalıştayı toplantısına, KA.DER
Kadıköy Şubesini temsilen Cemile Aluç katıldı. Yaklaşık 100 katılımcının katıldığı toplantıda
Kadıköy’de istenen değişimler ve sorunlar dile getirildi. Guruplara ayrılan katılımcılar
seçtikleri sözcülerle taleplerini dile getirdi. KA.DER Kadıköy Şubesi adına sığınma evlerinin
yetersizliği, kadın dostu belediyeciliğin güçlendirilmesi, bütçeden daha fazla kaynak ayrılması
konuları dile getirildi. KA.DER Kadıköy Şubesi, 6 ay içinde uygulamaya geçirilecek taleplerin
ve yerel seçimlerde belediye başkanlarına imzalatılan taahütnamenin de takipçisi olacağını
belirtti.
2- 5-Eylül’de KA.DER Kadıköy Şubesi Başkanı Ferah Diba Yegin, KA.DER Kadıköy
Şubesi’ni arayarak desteğini bildiren, Okan Üniversitesi Rektörü Şule Kut'u ziyaret etti.
Toplantıda, Genel Merkezin görüşmelerini sürdürdüğü Siyaset Okulu ortak çalışması
üzerinde de fikir alışverişi yapıldı.
14 Eylül’de Kadıköy Belediyesi'nin Haydarpaşa Garı'da düzenlediği Mahalle Meclisleri
Toplantısına KA.DER Kadıköy Şubesi Başkanı Ferah Diba Yegin katıldı. Meclislerin
oluşumu, uygulamaları hakkında muhtarlar, dernek temsilcileri ve katılımcıların bilgi ve
görüşleri alındı.
TEMSİLCİLİKLERDEN HABERLER
KA.DER MERSİN TEMSİLCİLİĞİ

İşbirlikleri
Mersin İhsaniye Mahalle Muhtarı
Zehra Yılmaz, bazı müdürlerin
görevlerinden alınmalarını eleştiren
basın metnini, Mersin Gazeteciler
Cemiyetin’de düzenlenen basın
toplantısında kamuoyuyla paylaştı.
Basın toplantısında KA.DER Mersin
Temsilcisi Seher Yalçınkaya Çetin de
yer aldı. KA.DER Mersin Temsilcisi
Seher Yalçınkaya Çetin, basın
toplantısında yaptığı konuşmada, yapılan uygulamalardan duydukları rahatsızlığı ve
üzüntüyü dile getirdi. Kadınların iş ve yönetim hayatında daha da geriye götürüldüğünü
belirten Çetin, “Toplumun temeli olan kadınların, her alanda, siyasette ve yönetim alanında
layık oldukları yere gelebilmesi için biz, kadın hakları merkezi olarak her türlü
hukuksal mücadeleyi yapacağımızı açıkça beyan ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik çalışmalar
Ankara'da Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinin izlemesine yönelik bir
toplantı gerçekleştirildi. Bağımsız
seçim izleme gurupları oluşturmanın
ve rapor hazırlamanın ele alındığı
toplantıya, KA.DER Mersin Temsilciliği
adına İlksen Sorguç Dinçer katıldı.
Derneğin konuyla ilgili basın
açıklamasına, KA.DER Mersin
Temsilciliği imza attı.

Parti ziyareti
25 Eylül’de, KA.DER Mersin
Temsilcisi Seher Yalçınkaya Çetin,
İlksen Sorguç Dinçer, Rabia Nezihe
Şahman, Nazmiye Dilgil ve Saliha
Köse, “Kadın Dostu Kent Mersin
Taahhütnamesini” imzalayan
Mersin Büyükşehir Belediye
Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı
ziyaret etti.
KA.DER ANTALYA TEMSİLCİLİĞİ
23 Temmuz’da
Avrupa İşbirliği
Teşkilatı İnsan
Hakları Ofisi
(ODIHR) ekibi,
KA.DER Antalya
Temsilciliği'ni ziyaret
etti.
Toplantıda,
Cumhurbaşkanlığı
seçimleri ile ilgili
"Sınırlı Seçim
Gözlem Raporu"
oluşturmak amacıyla KA.DER Antalya Temsilciliği’nden görüş alındı. Verimli geçen toplantı
sayesinde temsilciliğin yeni üyeleri, KA.DER’in çalışmalarını gözlemleme ve deneyim
kazanma fırsatı yakaladı.
KA.DER TAKVİMİ
TEMMUZ 2014
2 Temmuz: Dicle Haber Ajansı’na Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda görüş verildi.
9 Temmuz: Today’s Zaman Gazetesi’ne kadın cinayetleri konusunda görüş verildi.
11 Temmuz: AK Parti Cumhurbaşkanlığı Vizyon Toplantısı’na katılım sağlandı.
12 Temmuz: Tacize Tecavüze Son! Göçmen Kadınlar Yalnız Değildir başlıklı basın
açıklamasına katılım.
13 Temmuz: KA.DER Yönetim Kurulu - KA.DER OryantasyonToplantısı düzenlendi.
14 Temmuz: Mediterranean Policy Dialogue’a proje başvurusu yapıldı.
15 Temmuz: Electoral Reform International Services (ERIS)’in KA.DER’i ziyaret etti.
17 Temmuz: : Kadın Örgütleri Cumhurbaşkanı Adayları ile Buluşuyor / Prof. Dr. Ekmeleddin
İhsanoğlu Buluşması
17 Temmuz: Şişli Belediye Başkanlığı 2015-2019 Stratejik Plan Toplantısı’na katılım
sağlandı.
20 Temmuz: Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Eylem Grubu tarafından düzenlenen “Her yerde
kadın cinayeti! Meclis Olağanüstü toplansın!” başlıklı eyleme katılım sağlandı.
23 Temmuz: TKMM tarafından düzenlenen “Cumhurbaşkanı adaylarından 10 İstek
Toplantısı: Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu ile buluşma” başlıklı toplantıya katılım sağlandı.
24 Temmuz: ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Demokrasi, İnsan Hakları ve İş Hayatı bürosunda
görevli Nancy LaManna, KA.DER’i ziyaret etti.
24 Temmuz: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları
Ofisi (ODİHR) tarafından, 10 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı
seçimleri için Türkiye yetkililerinin daveti üzerine görevlendirilen Sınırlı Seçim Gözlem Heyeti,
KA.DER’i ziyaret etti.
24 Temmuz: Finlandiya Devlet Televizyonu’na kadın cinayetleri ile ilgili görüş verildi.
25 Temmuz: Kadın Örgütleri Cumhurbaşkanı Adayları ile Buluşuyor / Selahattin Demirtaş
Buluşması.
AĞUSTOS 2014
5 Ağustos: ETHA haber ajansına, kadın örgütleri ve Cumhurbaşkanı adaylarının bir araya
geldiği toplantılarla ilgili röportaj verildi.
5 Ağustos: Cumhuriyet Gazetesi’ne Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili görüş verildi.
5 Ağustos: News TR ile Meclis’teki erkeklerin, kadınlara yaptığı hakaretlerle iliği röportaj
yapıldı.
6 Ağustos: Özgür Radyo’ya Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili görüş verildi.
7 Ağustos: Belçika Devlet Televizyonu’na kadın karşı şiddetle ile ilgili görüş verildi.
8 Ağustos: Yaşama Dair Vakıf - YA-DA tarafından düzenlenen İtibar Atölyesi’ne katılım
sağlandı.
12 Ağustos: IMC TV’ye, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili görüş verildi.
15 Ağustos: KA.DER olarak Ezidi Derneği’ne yardım kolileri gönderildi.
27 Ağustos: AK Parti 1. Olağanüstü Büyük Kongresi’ne katılım sağlandı.
30 Ağustos: Taksim Hill Otel’de Kadın Yurttaşları Güçlendirilmesi Projesi Kapanış Toplantısı
yapıldı.
EYLÜL 2014
1 Eylül: Çağdaş Türkiye Partisi Girişimi, KA.DER’i ziyaret etti.
4 Eylül: Amerikan Konsolosluğu’ndan Alev Alemdar KA.DER’i ziyaret etti.
8 Eylül: TRT Radyosu’na, Kadın Yurttaşları Güçlendirilmesi Projesi hakkında görüş verildi.
9 Eylül: Heinrich Böll Vakfı, KA.DER’i ziyaret etti.
11 Eylül: Avrupa Gençlik Parlamentosu Türkiye’nin düzenlediği Euro-Turco Forumu’na
katılım sağlandı.
11 Eylül: Tanık Hukuk Topluluğu’nun KA.DER’i ziyaret etti.
15 Eylül: Mısırlı Kadın Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, KA.DER’i ziyaret etti.
26-27-28 Eylül: KA.DER Kampı düzenlendi.
29 Eylül: UN Women’ın, STK’lar ve Koç Holding işbirliğiyle düzenlenen toplantıya katılım
sağlandı.
30 Eylül: Entelektüel Bakış Derneği (EBADER) tarafından düzenlenen toplantıya katılım
sağlandı.
Download

ka.der takvimi