Mazot, Gübre ve Toprak Analiz Desteği
Sıra
No
1
2
3
4
Desteğe Konu Ürünler
Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera
ve Orman emvali
Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru
bit., Sebze, Meyve
Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri
Bitkileri
Mazot Destekleme
Tutarı (TL/dekar)
Gübre Destekleme
Tutarı (TL/dekar)
2,9
4
4,3
5,5
7
7
Toprak Analiz Desteği (2013 ÇKS Kayıtlı Üreticileri)
2,5
Download

Mazot, Gübre ve Toprak Analiz Desteği