1 Temmuz 2014
Logo Yazılım ve Türkiye Noterler Birliği,
e-Dönüşüme imza attı.
Türkiye’nin lider yazılım kuruluşu LOGO ve Türkiye Noterler Birliği (TNB)vakfı Kuruluşu olan
TNB e-İmza A.Ş. , e-dönüşüm için işbirliği anlaşması imzaladı. Logo Yazılım CEO’su Buğra
Koyuncu ve TNB e-imza Başkanı Haşmet Atahan’ın imza attığı anlaşmaya göre, kullanıcılar
Temmuz ayında kapsamlı bir e-Dönüşüm çözüm setinden avantajlı fiyatlarla faydalanabiliyor.
Hazırlanan e-Dönüşüm Paketi’nde; LOGO’nun e-Fatura ve e-Defter* çözümlerinin yanı sıra, TNB
e-imza güvencesi ve hızıyla sunulan e-İmza ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ürünleri de yer
alıyor.
Logo Yazılım CEO’su Buğra Koyuncu kampanyaya ilişkin “Logo olarak, e-Devlet uygulamalarını
uzun vadede tüm iş süreçlerini etkileyecek kapsamlı bir e-Dönüşüm sürecinin başlangıcı olarak
görüyoruz. Kademeli olarak sahip olunması zorunlu hale gelen KEP ve e-İmza uygulamalarında
kullanıcılara yol gösterici olma gayretindeyiz.” dedi.
Noterler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Refik Demirci, “ Noter meslektaşlarımız ve Türkiye
Noterler Birliği Vakfımız, Bilgi Teknolojilerinin çağdaş olanaklarından yararlanarak topluma çok
daha iyi hizmet etmeyi amaç edinmiştir. Logo ile yaptığımız işbirliği bunun en somut örneğidir”
dedi
TNB e-imza Başkanı Haşmet Atahan ise, “Elektronik tebligat için yasalar gereğince, anonim,
limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin hepsi, KEP adresi almak zorundadır.
Gerek Kayıtlı Elektronik Posta, gerekse Nitelikli Elektronik İmza olarak TNB markası
güvencesiyle sunduğumuz hizmetleri, LOGO müşterilerine de sunmaktan; kaliteli ve güvenilir eDönüşüm çözümleri sunan LOGO ile işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.
e-Fatura: Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak
düzenlediği faturaların, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığıyla, gönderen taraftan alıcı tarafa
iletimini sağlayan mesajlaşma altyapısıdır.
e-Defter: Vergi Usul Kanunu’na ve/veya Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan
defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.
e-İmza: Bir elektronik veriye eklenen veya başka bir elektronik veriyle mantıksal bağlantısı
bulunan, kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): Elektronik posta haberleşmesinin, kayıtlı elektronik posta hizmet
sağlayıcıları vasıtasıyla güvenli bir sistem üzerinden yapıldığı özel bir iletişim altyapısıdır.
Download

Logo Yazılım ve Türkiye Noterler Birliği, e