Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
Ayrık Matematik
Bölüm/Program/ABD
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Kredi:
3
Yıl-Dönem:
1/1
Saatler/Kredi:
*Öğretim Eleman(lar)ı:
bilisimsistem@mu.edu.tr
*Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır.
T 3
U 0
L 0
K 3
Ders Kodu:
BSM 1005
Ders Düzeyi:
Lisans
Zorunlu/Seçmeli:
Zorunlu
Öğretim Dili:
Türkçe
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, Soru - Cevap
Ders Amaçları: Ayrık yapılar ve ayrık matematiğin temelleri hakkında bilgi vermek, bilgisayarın temel matematik yapısını anlatmak,
matematiksel düşünceyi, sebep-sonuç ilişkisi kurmayı öğretmek, algoritmik düşünme yeteneği kazandırmak.
Ders İçeriği: Önermeler mantığı, ispat yöntemleri, kümeler, fonksiyonlar, diziler, algoritmalar, hesaplamalı sayılar teorisi, matrisler,
matematiksel tümevarım, graf teorisi, kafesler, ağaçlar, yineleme bağıntıları, boolean cebri, sonlu durumlu makineler
I. Hafta
Önermeler Mantığı, İspat Yöntemleri
II. Hafta
Kümeler, Fonksiyonlar, Diziler
III. Hafta
Algoritmalar
IV. Hafta
Hesaplamalı Sayılar Teorisi ve Uygulamaları
V. Hafta
Bağıntılar ve İşlemler
VI. Hafta
Matrisler
VII. Hafta
Matematiksel Tümevarım
VIII. Hafta
Ara Sınav
IX. Hafta
Graf Teorisi
X. Hafta
Kafesler
XI. Hafta
Ağaçlar
XII. Hafta
Yineleme Bağıntıları
XIII. Hafta
Boolean Cebri
XIV. Hafta
Sonlu Durumlu Makineler ve Turing Makinesi
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;

Mantık ve mantıksal çıkarım temellerini öğrenir.

Matematik düşünce yapısı gelişir.

Matematiksel çıkarsama ve algoritma analizi yapar.

Çözümlerini algoritmik olarak ifade eder.

Matematiksel yapıları diğer bilimlerde kullanır.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav (%40), Yarıyıl Sonu Sınavı (%60)
Ders Kitabı: Ayrık İşlemsel Yapılar, Füsun Selçuk, Nejat Yumuşak, Nilüfer Yurtay, Sakarya Kitabevi, 2005.
Önerilen Kaynaklar: Discrete Mathematics and Its Applications, Rosen K. H., Mc Graw Hill, 6E, 2007.
Ön/Yan Koşulları: Yok
Download

BSM 1005