EKİM AYI LİSANSSIZ BAĞLANTI VE BAŞVURU LİSTESİ
Sıra
No
Firma Adı
Teknoloji
Bağlantı
Şekli
AG/YG
Lisanssız
1
Filiz VAR
GES
YG
LĠSANSSIZ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SAYSUN ENERJĠ ÜERETĠM TARIM HAYVANCILIK SAN VE LTD. ġTĠ.
SAYSUN ENERJĠ ÜERETĠM TARIM HAYVANCILIK SAN VE LTD. ġTĠ.
SAYSUN ENERJĠ ÜERETĠM TARIM HAYVANCILIK SAN VE LTD. ġTĠ.
NALBANTOĞLU ĠNġAAT VE LTD.ġTĠ
BYZ SOLAR PARK 1 ENERJĠ SAN VE LTD.ġTĠ.
BYZ SOLAR PARK 4 ENERJĠ SAN VE LTD.ġTĠ.
BYZ SOLAR PARK 3 ENERJĠ SAN VE LTD.ġTĠ.
BYZ SOLAR PARK 2ENERJĠ SAN VE LTD.ġTĠ.
TERNOVA MB ENERJĠ ÜRETĠM PAZARLAMA.ĠTH.ĠHR.SAN.VE LTD.ġTĠ.
5 EL GROUP ULUSLARARASI DAN.MÜġ.ENERJĠ ĠNġ.YAT.ĠTH.ĠHR.TĠC.LTD.ġTĠ.
DCE ENERJĠ MÜH.ELEKT.ÜRET.ĠNġ.TAAN.SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ.
DHE ENERJĠ MÜH.ELEKT.ÜRET.ĠNġ.TAAN.SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ.
MHE ENERJĠ MÜH.ELEKT.ÜRET.ĠNġ.TAAN.SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ.
SCE ENERJĠ MÜH.ELEKT.ÜRET.ĠNġ.TAAN.SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ.
GES
GES
GES
GES
GES
GES
GES
GES
GES
GES
GES
GES
GES
GES
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
YG
LĠSANSSIZ
LĠSANSSIZ
LĠSANSSIZ
LĠSANSSIZ
LĠSANSSIZ
LĠSANSSIZ
LĠSANSSIZ
LĠSANSSIZ
LĠSANSSIZ
LĠSANSSIZ
LĠSANSSIZ
LĠSANSSIZ
LĠSANSSIZ
LĠSANSSIZ
Gücü
Bağlanacağı
TM
Açıklama
Teknik Değerlendirme
aĢamasında
1MW SIZIR
BaĢvuru aĢamasında
1MW SIZIR
BaĢvuru aĢamasında
1MW SIZIR
BaĢvuru aĢamasında
1MW KAPASĠTÖR BaĢvuru aĢamasında
1MW ÇĠNKUR
BaĢvuru aĢamasında
1MW ÇĠNKUR
BaĢvuru aĢamasında
1MW ÇĠNKUR
BaĢvuru aĢamasında
1MW ÇĠNKUR
BaĢvuru aĢamasında
1MW KALABA
BaĢvuru aĢamasında
1MW KALABA
BaĢvuru aĢamasında
1MW KALABA
BaĢvuru aĢamasında
1MW KALABA
BaĢvuru aĢamasında
1MW KALABA
BaĢvuru aĢamasında
1MW KALABA
BaĢvuru aĢamasında
1MW PINARBAġI
Download

Ekim Ayı Dökümanına erişmek için tıklayınız