T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : 43094689-804-4
Konu : Teklif İstenmesi
İdaremizce aşağıda belirtilen araçlar için trafik sigortası hizmeti alımı yapılacaktır. Listedeki
kalemlere ivedilikle fiyat vermenizi rica ederiz.
TEKLİF MEKTUBUDUR
İdarenizin ihtiyacı ve talebi olan, aşağıda yazılı hizmeti yukarıda belirtilen şartlara göre
hizalarında gösterdiğimiz fiyattan satmayı kabul ve taahhüt ederiz.
Sayı
1
2
Aracın Plakası
16 HJ 148 (Kar Paletli
Ambulans)
16 BU 691 (Ambulans)
Sigorta türü
Trafik Sigortası
Trafik Sigortası
Belge Seri
No
Birim Fiyatı
(TL)
Tutarı (TL)
BY 074310
BB 143086
TOPLAM:
** Para Birimi “Türk Lirası” cinsinden olacaktır.
*** Tekliflerin değerlendirilmesi için; tekliflerin imzalı ve kaşeli bir şekilde yukarıda belirtilen
adrese elden teslim edilmesi, faks numaralarına yollanması veya e-mail olarak gönderilmesi
gerekmektedir.
FİRMA ADI
Tarih-Kaşe-İm
İyi çalışmalar dilerim!
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
Satın Alma Birimi
Suzan ZEHİR
Tel: 0224 2956167 Fax: 0224 2334461
Mail: [email protected]
Teklif İsteme Yazısı
Download

** Para Birimi “Türk Lirası” cinsinden olacaktır. *** Tekliflerin