T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Konu : Teklif İstenmesi
Sayın
İdaremizce EKG Kağıdı alımı işine ait aşağıda cinsi, özellikleri ve miktarı belirtilen malın
aşağıda belirtilen esaslara göre temini düşünülmektedir. Listedeki kalemlere fiyat vermenizi
rica ederiz.
NOT:
1. Fiyatlar KDV Hariç Olacaktır.
2. Alım 4734 sayılı kanunun 22/d maddesince doğrudan temin usulü ile yapılacaktır.
3. Sözleşme Yapılacak mı : Hayır
4. Şartname Varmı :
Evet
5. Teminat Alınacak mı :
Evet
6. Fiyat Farkı Ödenecek mi : Hayır
7. Teslimatın Ne Şekilde Yapılacağı :
8. Teslimat Adresi : Sağlık Müdürlüğü 112 İl Ambulans Servisi Merinos/BURSA
TEKLİF MEKTUBUDUR
İdarenizin ihtiyacı ve talebi olan, aşağıda yazılı malı yukarıda belirtilen şartlara göre
hizalarında gösterdiğimiz fiyattan satmayı kabul ve taahhüt ederiz.
Malın/Hizmetin Adı/Cinsi
1
EKG KAĞIDI (Premedik Evo Marka
Uyumlu) Şartnameye göre.
Birim
ADET
Miktarı
Birim Fiyatı
Tutarı
500
2
TOPLAM
8FİRMA ADI
Tarih-Kaşe-İmza
İRTİBAT : İLKNUR SESLİ (0224 2956166) FAX: (0224 2334461)
Teklif İsteme Yazısı
Download

Teklif Mektubu - Bursa İl Sağlık Müdürlüğü