09.06.2014
MBR – Beijing Origin Water İş Birliği
Beijing Origin Water Technology Co. firması MBR Atıksu Arıtma Sistemleri’ni Türkiye’de münhasır
temsilcisi ve çevre ülkelerinde de temsilcisi tayin etmiştir.
Beijing Origin Water Technology Co. (BOW) dünyada tek-adım çözümlerinde, su ve atıksu arıtmaları,
atıksu geri-kazanımları, su kaynakları idaresi, katı atık arıtmaları ve EPC müteahhitlik hizmetlerinde en
büyük şirkettir.
BOW membran teknolojisi ile atıksu arıtmada 100,000 m3/gün üzerinde referansı olan çok ender
şirketlerden birisidir. Çok büyük membran atıksu arıtma işletmelerinde de 25 yılın üzerinde
referansları vardır. Örnekler web sayfamızda yayınlanacaktır.
SAS Grup
Bağdat Cad. No:7, Kat:4 Kızıltoprak - İstanbul
T:+(90)216 4141034 & 4146035 F:+(90)216 414 1344
www.sasgrup.net
&
www.mbraritma.com.tr
Download

MBR ile Beijing Origin Water İş Birliği