TÜRKÇE ve YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
(HÜTÖMER) YDS (İNGİLİZCE) KURS KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR
Haftalık ders saati
Toplam Ders
Saati
Kurs ücreti
6 saat
120 saat
1500.00TL
Haftalık ders programı
Sıhhiye Kampüsü
Çarşamba
Cumartesi
17.30 – 20.30 10.00 – 13.00
Ders saati
Not: Seviye Tespit Sınavı sonucuna göre belirlenecek olan gruplara ait listeler
15.10.2014 tarihinde internet sayfamızda yayınlanacaktır.
Son Kayıt Tarihi: 10 Ekim 2014
Seviye Tespit Sınavı
Sınav Tarihi : 13 Ekim 2014
Sınav Saati: 11.00
Sınav Yeri:
1- Beytepe Yerleşkesi
HÜ TÖMER Derslikleri Bilgi İşlem Dairesi Üst Katı
2- Sıhhiye Yerleşkesi
HÜ TÖMER Derslikleri Adli Tıp Yanı
Derslerin Başlangıç Tarihi: 22 Ekim 2014
Başvuru Yeri HÜ TÖMER Beytepe Yerleşkesi
Bilgi İşlem Dairesi Üst Katı
06800 Beytepe Çankaya / ANKARA
Telefon 0 312 297 83 50 / 83 51
Download

YDS Kursu - Hacettepe TÖMER