RemiWave
Biorezonans
RemiWave Biorezonans
Geleceğin Tıbbına Hoşgeldiniz...
RemiWave
Biorezonans
RemiWave
Biorezonans
BİOREZONANS NEDİR?
BİOREZONANSTA SINIRLARI ZORLAYAN TEKNOLOJİ
0 Hz ile 1 MHz arası frekans aralığında işlem yapabilen yüksek teknoloji
Yüksek hassasiyetli frekans filtreleri, gelişmiş bandpass teknolojisi
Self-kalibrasyon özelliği
Biorezonans, temelde akupunktur konusunda çalışmalarıyla bilinen Dr. Voll’ün 1960‘lı yıllarda
başlayan elektro-akupunktur ölçümleri sırasında elektriksel ölçüm devresi içine homeopatik
ilaçların alınması ile oluşan ölçüm değişikliklerinin değerlendirilmesi sonucu, 1970‘lerin sonlarında
ortaya çıkmıştır.
30 yılı aşkın geçmişi olan biorezonans insan vücudunu titreşimlerden oluşan bir sistem olarak
PRATİK, KULLANIMI KOLAY
Manuel olarak ya da bilgisayar programı üzerinden kolayca kullanılabilir.
Hazır programlar kullanılabilir ya da kişiye özel programlar yaratılabilir.
Tüm parametreler kolayca ve hızlıca değiştirilebilir.
Elektrik kablosuna ihtiyaç duymaksızın kolayca taşınılabilir.
görür. Vücudun titreşimsel alanının niteliği enerjetik regülasyon ya da kendini iyileştirme süreçlerinin ne durumda olduğu ile yakından ilişkilidir. Biorezonans vücudun moleküler ve atomik düzeydeki titreşimlerine odaklanır ve bio-informasyonun bağ doku - su içinde (Matrix) kayıtlı-saklı
olduğunu öngörür.
Profesor Popp, Marco Bischof ve bu konuda katkı sağlamış diğer fizikçilere göre vücuttaki hücreler, hücre çekirdeğinden kaynaklandığı düşünülen biofotonlarla iletişim kurar, etkileşir. Matrix ise
NEO.Clinics STANDARDİZASYONU
NEO.Clinics terapilerde RemiWave ve diğer rezonans terapi cihazlarını kullanan ve
eğitimlerle standardize edilen merkezlerin ortak platformudur. Sizi NEO.Clinics ailesine katılmaya davet ediyoruz.
“hücreler arası boşluk” olarak tanımlanabilir ve matrix’in titreşimsel yapısı hücreler arası biofoton
alışverişinin niteliğini belirler. Titreşimsel olarak karmaşa içinde olan bir matrix biofoton iletişimini
bozar ve biorezonans temel olarak bu titreşimsel bilgiyi düzenlemeye odaklanır.
Biorezonansın temel prensiplerini açıklamaya çalışan birçok teori ve hipotez olsa da vücuttan
yayılan elektromanyetik titreşimlerin yakalanabileceğini ve elektronik olarak işlenebileceğini 30 yıl
EĞİTİMLER
Biorazonans konusunda 2006 yılından beri edindiğimiz tecrübeyi aramıza yeni katılan
merkezlere özenle aktarıyoruz. Standart eğitimler yanında terapistlere NEOSANTE‘de
yapılan terapilere katılıp pratik yapma ve tecrübelerini arttırma şansı da sunuyoruz.
aşkın süre önce gösteren ilk kişi Dr. Morell’dir. Vücuttan yayılan titreşimler elektronik olarak filtrelenebilir, yükseltilebilir (amplifikasyon), düşürülebilir (atenuasyon) ve vücuda bu şekilde geri verildiklerinde akupunktur noktalarının elektriksel direnç ölçümlerinde değişiklikler olduğu gözlenir.
NEDEN RemiWave?
NEOSANTE olarak biorezonans konusunda 2006 yılından beri edindiğimiz tecrübeyi teknoloji
olarak yüksek, kullanımı kolay ve maliyeti yüksek olmayan bir cihazla devam ettirmeyi ve tecrübemizi diğer merkezlere aktarmayı görev edindik. Yıllar içinde farklı cihazlar kullanarak yaptığımız
onbinlerce biorezonans uygulamasını değerlendirdiğimizde, RemiWave gerek teknolojisi, gerek
kullanım kolaylığı, gerekse fiyatı ile önerdiğimiz yegane cihaz haline geldi.
1
2
RemiWave
RemiWave
Biorezonans
Biorezonans
1
3
AYIRDEDİCİ TEKNOLOJİK ÜSTÜNLÜKLER
Frekans Aralığı: RemiWave’in frekans aralığı direk akım (0 Hz) den 1.000.000 HZ (1MHz) ye uzanır.
Bu frekans aralığı eski tip biorezonans cihazlarının hemen hemen 6 katına eşittir.
BandPass Teknolojisi: Frekans filtrelerini sadece sarı rengi geçiren bir camın ortamdaki ışıktan
6
sadece sarı renk tayfını seçmesi ve bu rengi geçirmesi örneğine benzetilebiliriz. Klasik bioezonans
7
cihazlarında kullanılan yüksek geçişli (HighPass) ve düşük geçişli (LowPass) frekans filtreleri
4
RemiWave’de yerini üst frekanslarda bile efektif iş görebilen yüksek teknolojili BandPass filtrelere
2
5
bırakmış durumdadır. RemiWave BandPass frekans filtrelerinin özelliği oransal artışla değil, sabit
genişlikteki bir bant aralığının yüksek frekanslarda bile korunuyor olmasıdır ki bu da biorezonans
etkinliğini arttıran ayırdedici bir özelliktir.
Self Kalibrasyon: Frekans filtreleri farklı sıcaklıklar ya da farklı basınç ve nem oranlarında farklı
ÖĞRENİLMESİ ÇABUK - KULLANILMASI KOLAY, PRATİK
1.
Frekans kaynağının seçimi: Kişiden alınan frekanslar mı, peteğe konulan maddeden ya da
test ampüllerinden alınan frekanslar mı ya da her ikisi birlikte olarak mı…
2.
Çalışma modunun seçimi: RemiWave‘in ana kullanımı bilgisayar programı üzerinden olsa da
manuel kullanım seçilecekse aşağıdaki uygulamalar yapılabilir.
yanıtlar verebilmektedir. Frekans filtrelerinin hassasiyetinde yıllar içinde de değişiklikler olabilmektedir. RemiWave diğer biorezonans cihazlarından farklı olarak “Self Kalibrasyon“ özelliği ile kolayca kalibre edilebilmektedir. Etkinliğin arttırılabilmesi için, cihazınızın mevsim geçişlerinde oluşan
sıcaklık değişikliklerine göre, yılda iki kez kalibre edilmesi önerilmektedir.
A. Bilgisayar programı üzerinden: Bu mod seçildiğinde cihaz üzerinde başlat düğmesi dışındaki
diğer tüm tuşlar pasif hale geçer ve tüm kontroller bilgisayar programı üzerinden olur.
Faz Kaymasının Engellenmesi: Biorezonans cihazlarının önemli özelliği olan “Frekasın ters çev-
B. Manuel - Otomatik Mod: Otomatik Mod RemiWave’in manuel kullanımındaki ayırdedici özelliklerinden birisidir. Otomatik modda rezonans, multidimensiyonel olarak hem amplifikasyon hem
de frekans spekturumundaki olası tüm eşleşmeleri kapsayacak biçimde taranır. Uygulama basittir.
Uygulama süresi seçilir ve ”Başlat” tuşuna basılır.
rilerek sıfırlanması” cihazınızın faz kaymasını engelleyecek teknolojiye sahip olmasını gerektirir.
Faz kaymasının ortadan kaldırılması olabildiğince kısa kablolar ve az sayıda elektrot kullanımını
zorunlu kalır. RemiWave cihazının giriş ve çıkış hatlarının 2+2 şeklinde sınırlı tutulmasının ve bu 4
hattın “decoupled” yani “elektriksel olarak birbirinden izole” olmasının sebebi faz kaymasının en-
C. Manuel - Sabit mod: Sinyalin sabit bir amplifikasyonda verildiği sabit mod alerjen (toksik) maddeler ya da ilaçlar üzerinden yapılan testler sırasında kullanılır.
gellenmesidir.
Feedback’i Algılayan Teknoloji: “Feedback” herhangi bir sebepten dolayı oluşabilecek faz
3.
Frekans modunun seçimi: Eğer bilgisayar programı kullanılmak istenmeyip manuel çalışma
tercih edildiyse; frekansın ters çevrilip “nötralize etme” amaçlı mı, ters çevrilmeden “güçlendirme” amaçlı mı kullanılacağı bu tuş üzerinden belirlenir.
4.
Giriş kanalları: Elektrotların bağlanabileceği iki adet giriş kanalı bulunur. Bu iki kanal elektriksel olarak birbirinden yalıtılmış (decoupled) durumdadır. Bu şekilde eğer iki giriş elektrodu
aynı anda kullanılacaksa bu iki elektrodun kullanıldığı vücut bölgeleri arasındaki “kısa devre”
engellenmiş olur.
5.
Çıkış Kanalları: Elektrotların bağlanabileceği iki adet çıkış kanalı bulunur. Aynı giriş kanalları
gibi çıkış kanalları da elektriksel olarak yalıtılmış (decoupled) durumdadır.
6&7.
Seç-Bırak tuşları: Manuel kullanımda, bazı frekans bantlarında uzun süre kalınması ya da
bazı frekansların atlanması bu tuşlar ile mümkündür. Bilgisayar programı kullanıldığında ise
WaveScanner özelliği kullanılan frekans bantlarının kişiye özel hale getirilebilmesini mümkün
kılar.
kaymasına bağlı olarak sinyalin (silineceği yerde) gittikçe yükselmesi olarak tanımlanabilir. Bu durumu anlatmak için aynı ortamda hem mikrofon hem de hoperlör kullanıldığı zaman oluşabilen
rahatsız edici sesi örnek olarak verebiliriz. Uygulama sırasında bu durum oluşursa, RemiWave ortaya çıkan frekans karmaşasını algılar ve kendisini otomatik olarak kapatır.
Elektromanyetik İzolasyon: Uygulamalar sırasında, dışarıdan olabilecek elektromanyetik etkilerin
minimuma indirilmesi biorezonansın etkinliği açısından önemlidir. RemiWave’de uygulamaların
şehir elektriğine bağlı olmadan yapılması elektrik hatları üzerinden gelecek olan etkileşimleri
ortadan kaldırır. Bilgisayar üzerinden gelebilecek etkileşimleri gidermek içinse fiberoptik kablo
kullanılır. Fiberoptik kablo üzerinden “ışık” yardımıyla yapılan veri transferi bilgisayarın elektriksel
aksamı üzerinden gelecek karmaşık elektriksel sinyallerin RemiWave cihazına ulaşmasını engeller.
43
54
RemiWave
Biorezonans
RemiWave
Biorezonans
REMİWAVE YAZILIMI: PRATİK VE ESNEKLİK
KİŞİYE ÖZEL TERAPİLER
Kişi için uygun olabilecek programları mı arıyorsunuz. Sonu gelmez program listeleri ya da kalın
Biorezonansta kişiye özel parametrelerin kullanılması gerektiği genel kabul görmüş bir gerçektir.
kitaplar dönemi RemiWave ile sona erdi. Bilgisayar yazılımı içindeki “program arama” alanına en-
RemiWave yazılımı içine eklenmiş WAVE SCANNER fonksiyonu tüm parametreleri birkaç klik ile
dikasyonun adını ya da ilk birkaç harfini yazın, uygun olabilecek programlar açıklamalarıyla bir-
kişiye özel hale getirmenizi ve bir dakikayı geçmeyecek bir süre içerisinde tamamen kişiye özel bir
likte karşınıza gelsin. Hem de Türkçe olarak… Seçtiğiniz program üzerine tek bir klik programı
program yaratabilmenizi mümkün kılar.
çalıştırmaya başlayacak.
Bilgisayar programındaki program listesi sadece programın ismini ve açıklamasını değil, o program
için tanımlanmış parametreleri de karşınıza getirecektir. Biorezonans programları o endikasyonlar için tanımlanmış parametrelerdir. Bir açıdan programlar test ampullerine benzetilebilir. Çok
kullandığınız programları favori programlar listesine ekleyip daha da hızlı olarak da ulaşabilirsiniz.
Programlar üzerinde değişiklik yapmak mı istersiniz? İstediğiniz değişikliği hemen o an yapıp yeni
programınızı istediğiniz bir isim altında kaydedebilirsiniz. Örneğin Rife ya da Clark frekanslarını
kullanıp kendinize ait programları klavyenizdeki birkaç tıklama ile oluşturabilirsiniz.
WAVE SCANNER
Bilgisayar programınızda Wave Scanner tuşuna basarak taramayı başlatın. Kullandığınız test
tekniği ile (Tensor, Nabız, Kinseyoloji veya EAV) aldığınız bir reaksiyon varsa “Pozitif” e yoksa “Negatif” e basın. Yazılım otomatik olarak bir sonraki frekans aralığına geçecek. Ortalama 7 basamak
sonrasında, testiniz kişi için en uygun frekans ve amplifikasyon aralığını belirleyerek sonlanacak.
Kişiye özel oluşturduğunuz biorezonans parametrelerini o kişinin adıyla cihazınıza kaydedin.
Şimdi ve sonraki iki seansta bu programı kullanın. Başlatmak için “Start” tuşuna basmanız yeterli..
MULTİ - PROGRAMLAR
Elektroakupunktur testlerinden edinilen deneyim, akupunktur noktalarının normalleşmesi için
bazen birbirinden farklı test ampullerinin birlikte kullanılmasının gerekli olduğunu gösterir. Multiprogramların varlığının sebebi de benzer şekilde açıklanabilir. Kişi için uygun olduğu çeşitli test
BİOREZONANS TEST KİTLERİ
teknikleriyle bulunmuş olan programlar birbiri ardına kullanılabilir ve bunun için tek yapılması
RemiWave sisteminde biorezonans test kitleri ampuller şeklinde sunulmaktadır. Tek yapmanız ge-
gereken birkaç tıklama ile programları birbirine bağlamak ve kişi için uygun Multi-Programı
reken cihazınızın üzerindeki petek içine ampulü yerleştirmek, cihaz üzerindeki düğmelerle frekans
yaratmaktır. “Başlat“ tuşuna bastığınızda programlar birbiri ardına olacak şekilde çalışmaya
modunu seçmek ve sizin için en uygun test yöntemini kullanarak rezonansa giren test ampullerini
başlayacaktır. İsterseniz oluşturduğunuz yeni programı kişi adını kullanarak kaydedebilirsiniz.
belirlemektir. Rezonans ararken, nabız testi, tensor testi, kinesyoloji ya da EAV kullanılabilir.
65
76
RemiWave
Biorezonans
General Asım Gündüz Cad.
No: 77/9 34710 Kadıköy - İstanbul
Tel: 444 49 57 (Alan kodu çevirmeden)
www.neo-clinics.com
[email protected]
[email protected]
Download

remıwave-katalog