25.10.2014 HEKİMLİK UYGULAMALARI VERİ TABANI TOPLANTISINA KATILAN KURUMLAR LİSTESİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Acıbadem Sigorta
Adli Tıp Uzmanları Derneği
Akbank Emekli sandığı
AK Sigorta
Allianz Sigorta
Anadolu Sigorta
Ankara Sağlık Kuruluşları Derneği
EKMUD
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği
Türkiye Garanti Bankası A.Ş Memur Ve Müstahdemleri Emekli Ve Yardım Sandığı Vakfı
GATA Spor Hekimliği
Groupama Sigorta
Güneş Sigorta
İstanbul Tabip Odası
Türkiye İş Bankası
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği
Mapfre Genel Sigorta
OHSAD
Patoloji Dernekleri Federasyonu
Tıbbi Onkoloji Derneği
Tıp Laboratuvarları Derneği
TKBB ve BBC Derneği
Türk Dermatoloji Derneği
Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği
Türk Nöroloji Derneği
Türk Nöroşiruji Derneği
Türk Oftalmoloji Derneği
Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
Türk Toraks Derneği
Yapı Kredi Emekli Sandığı Vakfı
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
Download

Ek: Toplantıya temsilcileri aracılığıyla katılan