SAYFA 10
>> İŞ DÜNYASI
Çocuk gelin yoktur,
pedofili vardır!
Yrd.Doç.Dr. Meltem İnce Yenilmez
DÜNYA’DA 7. SIRADAYIZ
Evet, çocuk evlilikleri dünyanın her yerinde
karşılaştığımız küresel bir sorun. Genelde
çocuk evlilikleri iki türlü karşımıza çıkmakta, ya kendilerinden en az 5-6 yaş büyük
erkeklerle evlendirilmekte (ki Ortadoğu
ülkelerinde bu yaş farkı 35-40 yaş’a kadar
çıkabilmekte) yada kız çocukları kaçırılarak
tecavüze uğruyor ve akabinde de evlendirilmeye mecbur bırakılıyor. Bunun yanında bazı
evliliklerde ise kız çocukları sadece ticari bir
mal gibi alışveriş’e tabi tutuluyor. Türkiye’de
erken evliliklerin oranı yüzde 33. Bu oran ile
dünya çocuk evliliği sıralamasında Kongo,
Afganistan, Uganda, Nijerya, İran ve Irak’tan
sonra 7. ülkeyiz. BM’in yapmış olduğu bir
araştırma da, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri
ile çocuk gelin oranları arasında ters orantı
olduğu vurgulanmakta. Her ne kadar en yüksek çocuk gelin oranları Orta doğu ve Afrika
ülkelerinde görülse de, Türkiye’de neredeyse
her 3 evlilikten birinin erken evlilik olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Evlilik yaşı Türk Medeni
Kanunu’na göre 17 olarak belirtilse de, çocuk
evlilikleri yasal olmayan evlilikler şeklinde
gerçekleştiğinden resmi nikahı olmadan yani
hukuki anlamda nikahsızdır çocuk gelinler.
Bununla beraber, bu kız çocukları erken
yaşta evlendirildiği için eğitim hakkından ve
çalışma yaşamından da alıkonulmaktadır.
Bu da toplum içerisinde kadın statüsünün
daha da düşmesine ve cinsiyet ayrımcılığının
artmasına neden olmaktadır.
EVLEN KURTUL YAKLAŞIMI
Çocuk gelin sorununun çözümlenmesi
için sorulması gereken soru şudur: Türkiye
kendini geri bir ülke mi yoksa ileri bir ülke olarak görmektedir? 1923 Türk Devrimi ile ileri
toplum olma kararını vermiş bir ülke olduğumuzu düşünürsek, bu konuyla ilgili mücadele
yöntemleri geliştirilmelidir. Öncelikle toplumsal cinsiyet bağlamında da kız çocuklarının
ve kadınların varlığı kabul edilmelidir. Özellikle
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde
sıkça karşılaşılan başlık paralı evliliğinin,
kan bedeli evliliğinin ve berdel evliliklerinin
önlenmesi için özelden genele kanun hükmünde kararnameler hazırlanmalıdır. Evlen ve
kurtul yaklaşımından vazgeçilmelidir. Bunun
yanında kültürel ve geleneksel ahlaki değerlerin değiştirilmesi için eğitim sisteminin kız
çocukları açısından mevcut olan 4+4+4 sistemin kesintisiz hale getirilmesi gerekmektedir.
Çünkü gerçekte çocuk gelin yoktur, pedofili
kocalar, çocuklarını ticari bir araç olarak
gören aileler ve bu olanları geleneksel ahlak
çerçevesinde kabul ederek çocuk istismarına göz yuman bir toplum vardır. Suçlu olan
sadece küçük yaştaki kız çocuğu ile evlenen
değildir, o küçük çocuğu kadın gören ebeveynler ve toplum da bir o kadar suçludur.
Türk Telekom’da
CEO değişti
CEO ve Genel Müdür görevleri birleşiyor
H.Merkezi/ E.Çözüm
TÜRK Telekom’un yeni CEO’su Türk Telekom
Yönetim Kurulu Üyesi ve Oger Telecom Üst
Yöneticisi (CEO) olarak görev yapan Rami
Aslan oldu.
Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi ve Oger
Telecom Üst Yöneticisi olarak görev yapan Rami
Aslan’ın, Türk Telekom CEO’su olarak atandığı
duyuruldu. Türk Telekom’dan yapılan açıklamada, şirketin üst yönetiminde gerçekleştirilen yeniden yapılanmaya işaret edilerek, Grup CEO ve
Genel Müdür görevlerinin birleştirilmesini içeren
bir değişiklik gerçekleştirildiği bildirildi.
MAVI KIRMIZI SARI
18 - 24 Ocak 2014 EKONOMiK CÖZUM
Yeni başkan Güler oldu
K
kız çocuklarının ülkemizde hala
karşılaştığı bir durumdur erken yaşta
evlendirilerek çocuk gelin olmak,
utancımızdır. Tarihimiz boyunca çocuk yaşta kızlarını evlendiren zihniyetler hep
vardı, ama geçen hafta Siirt’in Pervari ilçesinde 12 yaşında evlendirilen, 13’ünde anne
olan ve 14’ünde canından olan Kader, bu
sorunumuzu yüzümüze bir kere daha tokat
gibi çarptı. Aslında bu olay, bizlerin duyduğu
ve okuduğu birkaç vakadan bir tanesi. Gerek
kırsal gerekse büyükşehirlerde duymadığımız, okumadığımız zorla evlendirilen ve bu
hayatı yaşamaya mecbur bırakılan kaç tane
kız çocuğumuz var bilemiyoruz. Sadece buz
dağının görünen kısmıdır Kader’in durumu.
Dünya literatürüne Pedofili olarak geçen
çocuk gelin vakasının tam olarak tanımı:
yetişkin bir bireyin ergenlik öncesi çocukları
cinsel açıdan çekici bulmasıdır. Ülkemizde
resmi kayıtlarda yer almasa da, 18 yaş altında evlendirilen kız çocuklarının rakamlarının
180.000’in üzerinde olduğu düşünülmektedir.
Bunun yanında kız çocuklarının karşılaştığı
taciz, tecavüz
ve şiddet incelendiğinde ise rakamların
ne kadar korkutucu olduğu görülmektedir.
Ne yazık ki toplum olarak her gün 3. sayfa
haberlerde gördüğümüz bu olayları sadece
okuyup geçiyoruz. Çünkü erken yaşta evlilik
bir problem değil, hayatın ta kendisi bizim
için. Bu açıdan incelendiği zaman erken
yaşta kız çocuklarını evlendiren aileler için
zaten bir anormallik bulunmuyor. Aksine kız
çocuklarının okumasından ziyade evlenmeleri; eğitimlerini tamamlayıp çalışmalarından ve
kendi ayakları üstünde durmalarından daha
ahlaklı.
SIYAH
MERKEZ TARAFINDAN YÖNLENDIRILEN
projelerin hayata
geçirilmesinde
büyük rol alacak
Eskişehir Ticaret Odası’nda Harun Karacan’dan boşalan koltuğa Metin Güler geldi.
Gerçekleşen istifalar sonrasında yeniden yapılanan yönetim kurulu, oda başkanlığına
Metin Güler’i; başkan yardımcılığına ise Süleyman Kutlu ve Halil İbrahim Ara’yı seçti.
H.Merkezi/ E.Çözüm
E
skişehir Ticaret Odası’nda yönetim kurulu ve meclis divanında
gerçekleşen istifalar dolayısıyla
seçim yapıldı. Seçim ETO Meclis Salonu’nda ve yargı gözetiminde gerçekleştirildi. Seçimde yönetim kuruluna 2 asil
üye ve 10 yedek üye belirlendi. Ayrıca
meclis başkanı ve başkan yardımcılarının da belirlendiği seçimde meclis
üyeleri oy kullandı.
Buna göre Eskişehir Ticaret Odası’nın
yönetim kuruluna Metin Güler ve Halil
İbrahim Ara dahil oldu. Meclis Başkanı
olarak ise A. İskender Bayar, Meclis
Başkan Yardımcıları olarak da Muzaffer
Oğuz ve Sermet Özgöde seçildi.
Yönetim Kurulu’nun aldığı karar ile
Eskişehir Ticaret Odası Başkanlığı’na
Metin Güler, Başkan Yardımcılığı
görevine ise Süleyman Kutlu ve Halil
İbrahim Ara seçildi.
Eskişehir Ticaret Odası’nda yeni
yönetim kurulu üyelerinin seçilmesinin
ardından ilk toplantı gerçekleştirildi.
Buna göre yönetim kurulu tarafından
Eskişehir Ticaret Odası Başkanlığı’na
Metin Güler seçildi. Başkan yardımcılığı görevini ise Süleyman Kutlu ve Halil
İbrahim Ara’nın yürütmesine karar
verildi. Eskişehir Ticaret Odası Başkanı
Metin Güler yaptığı ilk açıklamada,
ETO’da yeni bir dönemin başladığını
ifade ederek, “Yönetim kurulumuz güvendiler, teveccüh gösterdiler. Eskişehir
Ticaret Odası başkanlığına layık gördüler. Kendilerine teşekkür ediyorum”
diye konuştu.
Eskişehir Ticaret Odası’nda yükselen hizmet kalitesine dikkat çeken
Güler, “ Üyelerimize ve şehrimize sorumluluğumuzun bilincinde olarak
hizmete etmeye devam edeceğiz. ETO’yu tüm kurum ve kuruluşlarımızla ile işbirliği içinde, dayanışma kültürü ile temsil edeceğiz. Bizim
güvencemiz yönetim kurulu olarak daha önce başardıklarımızdır.
Hizmet kalitemiz beklentileri aştı ve çok gelişti. Bu hedefte, şüphesiz ki
önceki yönetim kurulu başkanımız Harun Karacan’ın çok büyük emeği
var. 5 yılı aşkın gayreti, vizyonu var. Kendisine camiamız adına teşekkür ediyor, seçmiş olduğu yolda muvaffakiyetler diliyoruz” dedi.
Acer’in yeni CEO’su kurul ve
yönetim takımı ile birlikte çalışacak
Jason Chen 1 Ocak itibariyle Acer’ın Kurumsal Başkanı ve CEO’su olduğunda, şirketin yönetim kurulu
başkanı, Acer Yönetim Kurulu Başkanı ve Dönüşüm Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı görevlerine devam edecek. Ayrıca, Chen komitenin bir üyesi olacak ve değişiklik açılımlarını değerlendirmek, Kurul
ve Yönetim Takımı arasındaki iletişim ve süreçleri iyileştirmek için komiteyle birlikte çalışacak.
H.Merkezi/ E.Çözüm
ACER, Jason Chen’in 1 Ocak’tan itibaren Kurumsal Başkan ve CEO olarak
atandığını duyurdu. Acer’ı kurumsal dönüşümü boyunca yönetmek gibi önemli
bir görevi teslim alan Chen, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
(TSMC) Global Satış ve Pazarlamadan
sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı
olarak görev yapıyordu. Acer Yönetim Kurulu Başkanı Stan
Shih atamayla ilgili şunları söyledi:
“Jason yöneticilik deneyimi ve kanıtlanmış icra kabiliyetiyle çok başarılı bir
yönetici. Yenilikçi fikirleri ve uluslararası bakış açısıyla Acer’ın dönüşümü
sırasında liderlik yapmak için ideal bir
yönetici. Acer’ın geleceği için strateji ve
gelişim konularındaki fikir birliğimize o
da katılmaktadır.” Chen Acer’ın Kurumsal Başkanı ve
CEO’su olduğunda, Shih Acer Yönetim
Kurulu Başkanı ve Dönüşüm Komitesi
Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini
sürdürecek. Ayrıca, Chen komitenin bir
üyesi olacak ve değişiklik açılımlarını
değerlendirmek, Kurul ve Yönetim
Takımı arasındaki iletişim ve süreçleri
iyileştirmek için komiteyle birlikte
çalışacak.
IT SEKTÖRÜNÜN BAŞARILI İSMİ
Acer’a katılmadan önce, Chen 2005
yılında TSMC’de Kurumsal Gelişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak
çalıştı. 2008’den beri de Global Satış
ve Pazarlamadan sorumlu Kıdemli
Başkan Yardımcısı olarak hizmet veren
Chen, 1991’den 2005’e kadar, Intel’de 14
yıl boyunca çeşitli satış ve pazarlama pozisyonlarında çalıştı. Intel’e önce Tayvan
Satış Yöneticisi olarak katıldı ve ardından
Büyük Çin Bölgesel Satış Yöneticisi olarak görev yaptı. Chen daha sonra A.B.D.
genel merkezindeki Satış ve Pazarlama
Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı olan
son görevine kadar Asya Pasifik Bölgesi
Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü
görevlerine yükseldi. Intel’e katılmadan
önce, Chen 1988 - 1991 yılları arasında
IBM Tayvan’da çalıştı.
1961 doğumlu olan Chen, Tayvan
Ulusal Cheng Kung Üniversitesi’nde
İletişim ve Ulaştırma Yönetimi üzerine
yoğunlaştığı İşletme Yönetimi Bölümünden lisans derecesini alarak aynı
zamanda başarılı bir mezun olarak
üniversitenin Kuzey Amerika Mezunlar
Derneği tarafından onurlandırıldı. Chen,
MBA derecesini ABD’deki Missouri
Üniversitesi’nden aldı.
ING Emeklilik’in yeni Genel Müdür
Yardımcısı Emine Sebilcioğlu oldu.
H.Merkezi/ E.Çözüm
ING Emeklilik’te, Finans ve Mali
İşler Genel Müdür Yardımcılığı’na
Emine Sebilcioğlu atandı. Sebilcioğlu,
ING Emeklilik’in Türkiye’de hızla
büyüyen operasyonlarında stratejinin
hayata geçmesi aşamasında mali işler
biriminin yönetim karar süreçlerine
destek olacak şekilde yapılanmasından
sorumlu olacak. Buna ilaveten genel merkez tarafından yönlendirilen
projelerin Türkiye ve bölgede hayata
geçmesi aşamasında aktif rol alacak.
Emine Sebilcioğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 1994 yılında
mezun olduktan sonra, kariyerine
1994 yılında PricewaterhouseCoopers
Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
Şirketi’nde başladı. 2002 yılına kadar
PwC İstanbul ve Amsterdam ofislerinde sırasıyla asistan, ekip şefi ve müdür
olarak yerli/yabancı çok sayıda şirkete
hizmet verdi.
Sebilcioğlu, 2003 yılında Fortis
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye Mali
Kontrolden Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı olarak atandı. 2007 yılında
Fortis Portföy Yönetimi A.Ş.’de Mali
İşler, Operasyon ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO)
görevlerini üstlenen Sebilcioğlu, 2009
yılı başından itibaren de COO ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldı.
Ekim 2009’da BNP Paribas’nın
varlık yönetimi holding şirketi olan ve
merkezi Paris’te olan BNPP IP SA’ya
Vergi, Yeniden Yapılandırma ve İştiraklerden Sorumlu Bölüm Başkanı olarak
atandı ve Pariste görevli olduğu süre
zarfında Fortis Investments SA ve BNP
Paribas IP S.A’nın holding ve iştiraklerinin birleşmesi projelerini başarı ile
tamamladı.
Mart 2011 tarihi itibari ile BNP Paribas Cardif S.A’nın Türkiye’de kurulu
iştirakleri olan BNP Paribas Cardif
Emeklilik, BNP Paribas Cardif Hayat
ve BNP Paribas Cardif Sigorta A.S’de
Mali İşler ve Aktüeryadan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.
BNP Paribas Cardif iştiraklerinin Türkiye’de yapılanması döneminde önemli
katkılar sağladı.
Evli ve iki çocuk sahibi Sebilcioğlu’nun hobileri arasında seyahat etmek,
gezi yazıları yazmak ve dünya mutfakları yer alıyor.
Türk İngiliz Ticaret Odası’nda başkan değişmedi
Türk İngiliz Hukuk Derneği Başkanı olarak görev yapan Emma Edham, TBCC’ın (Türk İngiliz Ticaret ve Sanayi
Odası-Turkish British Chamber of Commerce and Industry) 33’üncü Genel Kurulu’nda yeniden başkanlığa seçildi.
H.Merkezi/ E.Çözüm
TÜRKIYE ve İngiltere arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım ve ticaretin
artırılması için 1980 yılından bu yana
faaliyet gösteren TBCC’ın (Türk İngiliz
Ticaret ve Sanayi Odası-Turkish British
Chamber of Commerce and Industry)
33’üncü Genel Kurulu TBCCI’ın Londra’daki merkezinde yapıldı. TBCCI
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Emma
Edhem yeniden seçildi. Yerel basının
da takip ettiği genel kurulda TBCCI
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen
Edhem, halen No5 Chambers kuruluşunda Barrister (Duruşma Avukatı) ve
Türk İngiliz Hukuk Derneği Başkanı
olarak görev yapıyor.
H.Merkezi/ E.Çözüm
GENEL SEKRETER DE DEĞİŞMEDİ
TBCCI Türkiye’den sorumlu
Başkan Yardımcılığı’na ise
T.C. Başbakanlık Yatırım
Destek ve Tanıtım Ajansı
Başdanışmanı Ahmet
İplikçi tekrar getirildi.
İngiltere’den sorumlu
Başkan Yardımcılığı’na ise savunma
sanayinin küresel
liderlerinden BAE Systems’in Türkiye Direktörü
Nick Glover seçildi. Enver
Kannur’un mali üyeliğe yeniden
İletişim fakültesi
Müge Elden ile
devam dedi
seçildiği genel kurulda, Uğur Yılmaz
da yeniden Genel Sekreter
Üyesi oldu.
TBCCI Yönetim
Kurulu Başkanı Emma
Edhem, seçiminin
ardından yaptığı konuşmada tüm üyelere
teşekkür ederek, “Yeni
yönetim ve temsil yapısı
ile TBCCI, sunduğu hizmetleri belirgin bir şekilde
artırmaya devam edecek. Türkiye ve İngiltere arasındaki ticareti
ve yatırımı kolaylaştıran, bu konudaki
sorulara en iyi yorumları getiren ve
önde gelen bir platform olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Önümüzdeki yıla güvenle baktıklarını da dile getiren Edhem, TBCCI’ın üstlendiği rolü
ve gösterdiği gelişimi anlatırken “bu rol
ve gelişim, küresel çaptaki kuruluşların
TBCCI’a üye olmaları ile tanınıyor ve
onaylanıyor” diye örnek verdi.
Edhem, TBCCI’ın iki ülke arasındaki
ticaret hacminin artması konusunda itici
güç olma vizyonunu sürdüreceklerini de
sözlerine ekledi.
EGE Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde dekanlık süresi sona eren Prof.
Dr.Müge Elden, Rektör Prof.Dr.Candeğer Yılmaz’ın öneri,YÖK Genel
Kurulu’nun onayıyla yeniden atandı.
Aynı zamanda Reklamcılık Bölümü
Başkanı olan Prof.Dr.Elden 3 yıl daha
dekanlık görevini sürdürecek.
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
Dekanlığı’na ikinci defa atanan Prof.
Dr.Müge Elden,Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümünü bitirdi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde
yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Elden, E.Ü.İletişim Fakültesi’nde
doçentlik ve profesörlük unvanlarını
aldı. Elden, aynı fakültede “Reklamcılık” bölümünü kurdu. Alanıyla ilgili 12
kitabı,onlarca bilimsel makalesi bulunan Elden, birçok Sosyal Sorumluluk
projesini başarıyla tamamladı. Prof.
Dr.Müge Elden, İsmail Elden ile evli ve
iki çocuk annesi.
Download

çocuk gelin yoktur, pedofili vardır