ODTÜ PERSONELİ
TİYATRO TOPLULUĞU
ÜYELİK BAŞVURU FORMU
Adı Soyadı
Bölümü/Birimi
İş telefonu
GSM Numarası
E-mail Adresi
Tecrübeniz:
Katılma sebebiniz
Çalışabileceğimiz günler
En son seyrettiğiniz oyun
En son okuduğunuz kitap
Sürekli bir hastalığınız var mı?
(Kireçlenme,fıtık,romatizma,kalp, vb…)
Önerileriniz
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Çalışmanın olabileceği günler ve saatler
Hafta içi (17.30-21.00)
Hafta sonu
(Oyunlarda tüm tiyatro ekibi görev alacaktır. Ancak görev dağılımını (rol, teknik ekip,
v.s…) yönetmen ve dramaturji ekibi çalışmalarda gösterilen performanslara göre
belirleyecektir.)
Eğitimlerin ayda en az 2 tanesine katılacağımı ve oyun çalışmalarına katılım konusunda
gerekli özeni göstereceğimi kabul ediyorum.
Odtü Personeli Tiyatro Topluluğuna üye olmak istiyorum. Gereğinin yapılmasını
saygılarımla arz ederim.
İmza
……/……/20…….
Onay
Yönetim
Download

Download