İSTANBUL BAROSU
CMK UYGULAMA SERVİSİ’NE
…/…/20… - …/…/20… tarihleri arasında, Taksim Titanic City otelde
yapılacak olan CMK Meslek İçi Eğitim Seminerindeki derslere düzenli olarak
katılacağımı, derslere devam etmez isem sertifika ve dolayısı ile CMK
görevlendirmesi almayacağımı,
Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 20. ve Kıyafet
Yönetmeliğinin 20. maddelerine uygun bir şekilde seminere katılacağımı
kabul ederim.
Seminer katılım ücreti olarak, katılımcılardan alınacak 450,00 TL katkı
payını peşin ödeyeceğimi, kabul beyan ve taahhüt ederim. …../……/20….
Av.
Sicil No.
CMK Uygulama Servisi Fax: 0 (212) 252 95 18
Download

CMK Meslek İçi Eğitim Semineri Katılım Formu için