nlıK (, .ıtılı çinko örtülüdür. Yapının içi dışı sıvalı, zemini beton olup 750 mü alanlıdır, rgpı z-ts sınır ozeııımer IIIU C U IU (J l la n ı ic u .ii u u ı u ı ı ı u
n d1" " vıpııınma payı tenzili yapıldığında değeri 120.000,00 TLÜir. 36-) FİLİTRAJ BİNASI; Tek katlı yığma taş duvarlı, üzeri çelik çatılı çinko
11 ılını sıvalı, zemini beton olup 375 m2 alanlıdır. Yapı 2-B sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı
, ı Inflnı 1 45.000,00 TliJir. 37-) YAĞ PRESİ BİNASI; Tek katlı yığma taş duvarlı, üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür. Yapının içi dışı sıvalı, zemini beton
dır Yııpı 2-B sınıl özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 60.000,00 TLidir.
SOYA KIRMA BİNASI; Tek katlı yığma taş duvarlı, üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür. Yapının içi dışı sıvalı, zemini beton olup 850 m2 alanlıdır
İlklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 95.000,00 TLilır 3!)) KAZAN DAİMİ :ll
ı/an Dairesi ve Su borulu Kazan Dairesi yapısı iki katlı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş, üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür. Clnnveı
Brook kazan daireleri tek katlı betonarme kolon kirişli, üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür. Yapılar toplam 770 m2 alanlıdır. Y a p ı M n n ıl
ı halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 110.000,00 Tlilir. 40-) SOYA PULLAMA VI I AVLAMA
lı yığma taş duvarlı, üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür. Yapının içi dişi sıvalı, zemini beton olup 150 m2 alanlıdır. Yapı 2-B sınıf özelliklerimin olup
ıln mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 20.000,00 TLÜir. 41-) LİNTER DAİRESİ BİNASI; Tek katlı yığma tuş duvarlı,
ıko örtülüdür. Yapının içi dışı sıvalı, zemini beton olup 720 m2 alanlıdır. Yapı 2-B sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere
yı tenzili yapıldığında değeri 85.000,00 TUdir. 42-) KÜSPE DEPOSU; Tek katlı yığma taş duvarlı, üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür. Yapının içi dışı
rn olup 1.100 m2 alanlıdır. Yapı 2-B sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında
ILİlir. 43-) LİNTER TEMİZLEME DAİRESİ; Tek katlı yığma taş duvarlı, üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür. Yapının içi dışı sıvalı, zemini beton olup
ııpı 2-B sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 45.000.00 Tlilir. 44-) SOYA
IINALARI; Tek katlı betonarme kolon kirişli, üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür. Yapının içi dışı sıvalı, zemini beton olup 536 m2 alanlıdır. Yapı 2-B
ı olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 65.000,00 TUdir. 45-) KÜSPE VE SOYA UNU DEPOSU;
ış duvarlı, üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür. Yapının içi dışı sıvalı, zemini beton olup 3.200 m2 alanlıdır. Yapı 2-B sınıf özelliklerinde olup
İle mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 300.000,00 T lilir 46-) SABUN DEPOSU; Tek katlı kısmen yığma taş duvarlı,
lıı, üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür. Yapının içi dışı sıvalı, zemini beton olup 672 m2 alanlıdır. Yapı 2-B sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu
ırn göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 70.000,00 TUdir. 47-) LİNTER BALYA PRES BİNASI; Tek katlı yığma taş duvarlı, üzeri çelik
dür. Yapının içi dışı sıvalı, zemini beton olup 610 m2 alanlıdır. Yapı 2-B sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre
nzıll yapıldığında değeri 60.000,00 TLidir. 48-) ŞİFİNÖZ DEPOSU; Tek katlı yığma taş duvarlı, üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür Yapının içi dışı
>n olup 400 m2 alanlıdır. Yapı 2-B sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri
9 ) EKSTRAKSİYON BİNASI; iki katlı çelik konstrüksiyon üzeri çelik çatılı çinko örtülü, zemini beton olup 216 m2 alanlıdır. Yapı 2-B sınıf
p halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 40.000,00 TUdir. Seyhan Mahallesi 9359 Ada 21 parsel
ıusel sayılı üzerindeki yapıların toplam kıymeti 7.661.000,00 TUdir.
SATIŞA KONU FABRİKA İÇERİSİNDE MEVCUT MAKİNA VE TEÇHİZATLARIN
ÖZELLİKLERİ VE PARASAL DEĞERLERİ;
ıl/l EME DAİRESİ; 7 Adet Linter temizleme makinası (Forvvort marka) tüm tesisatı ile komple beheri 15.000,00 TL olup ceman 105.000,00 TLÜir
KIRMA DAİRESİ; 6 Adet Elek (Bauer Marka) komple boru ve siklonları ile birlikte beher tanesi 8.000,00TL olup ceman 48.000,00 TUdir. 5 Kırma
ı marka 48") beher tanesi 18.000,00 TL olup ceman 90.000,00 TUdir. 1 adet Elevatör (Bauer Marka 48") parasal değeri 15.000,00 TUdir. 3 adet
ıtnnsl 4.000,00 TL olup ceman 12.000,00 TUdir. 2 Adet Kaba çiğit ayıklama makinası 1.80 m elekli helezon ve motorları ile birlikte beher tanesi
ı nmaıı 14.400,00 TUdir. 4 Adet Sektör ve silikonları (Bauer marka 60") beher tanesi 11.000,00 TL olup ceman 44.000,00 TUdir. 3-SOYA KIRMA VE
Adnt soya kırma valsi beher tanesi 60.000,00 TL olup ceman 120.000,00 TUdir. 1 adet Soya yıkama makinası (Ünormak marka) parasal değeri
"idi "I Savvcın (Kapalı varsak elek) beher tanesi 2.250,00 TL olup ceman 4.500,00 TUdir. 4-SOYA UNU TESİSİ; 2 adet elek beher tanesi 900,00 TL
0,00 TLidir. 1 adet kantar parasal değeri 300,00 TUdir. 2 adet vals beher tanesi 2.250,00 TL olup ceman 4.500,00 TUdir. 1 adet pişirme tesisi (1989
değeri 14.400,00 TLÜir. 4 adet Bantlı elevatör beher tanesi 900,00 TL olup ceman 3.600,00 TLÜir. 1 adet Yağlı soya unu kırıcısı (Konya
rirkıı) parasal değeri 18.000,00 TLÜir. 5-EKSTRAKSİYON DAİRESİ; Ana ünite French marka, havalandırma ve topraklama tertibatı ile komple 1
vıiıısi 4 adet sirkülasyon pompası 1 takım desol-vanzitör toester 1 takım evaparatör kondanse tesisi solvent depoları ara tankları yağ buhar ve
Itırı redüktörleri kondenstörleri İle komple parasal değeri 900.000,00 TLÜir. 1 adet Ekstraksiyon tesisine ait diğer tesisat (2 adet ithal malı 1 adet
ıntık kaplı filtre ara tankları bağlantı boruları enstürmanlar sirkilasyon pompaları exproof elektrik tesisatı ile birlikte parasal değeri 84.000,00
Ireksiyon tesisi yardımcı üniteleri (5 adet soğutma kulesi 2 adet sirkülasyon pompası 1 adet 630 kvA trafo 1 adet gerilim dağıtım sistemi 1 adet
130 (onluk toprak altı solvent depolama vs. tesisatları ile komple parasal değeri 60.000,00 TUdir. 1 adet Ekstraksiyon tesisi besleme üniteleri (1
"U küspe helezonu küspe elevatörü zincirli ve paletli elevatör 1 adet otomatik mıknatıs üzerine komple parasal değeri 14.400,00 TLÜir. 6- BAC
■I. 5 Atfet Filtre pres beher tanesi 30.000,00 TL olup ceman 150.000,00 TLÜir. 4 adet Vakumlu topraklama kazanı 15 ton beher tanesi 7.500,00 TL
* «.00 TLÜir. 1 adet Su buhar ve pres yağ boru tesisatı ve vanaları komple parasal değeri 12.000,00 TUdir. 4 adet Karıştırıcılı ısıtıcılı rafinaj kazanı
İanesi 3.600,00 TL olup ceman 14.400,00 TLÜir. 1 adet su halkalı vakum pompası parasal değeri 720,00 TLÜir. 7- FABRİKA GİRİŞ KAPISI; 1 Adet
ığnrl 300,00 TLÜir. 8-PAKLAR DAİRESİ; 1 adet Kırma.öğütme tesisi (Aksesuarları İle komple) parasal değeri 36.000,00 TLÜir. 1 adet Dolum
mesel değeri 6.000,00 TLÜir. 1 adet Dolum makinası yeni parasal değeri 15.000,00 T L ’dir. 2 adet kostik silikat tankı beher tanesi 750,00 TL olup
il ilir 1 adet tuzluk su tankı parasal değeri 720,00 TUdir. 2 adet Sabun kazanı 60 tonluk beher tanesi 6.000,00 TL olup ceman 12.000,00 TLÜir. 1
im" ı 4 tonluk parasal değeri 1.800,00 TUdir. 1 adet Traktör (Sabunhanede küçük) parasal değeri 1.200,00 TLÜir. 1 adet sabun kepçesi, parasal
İlilir. 2 adet koli kapatma makinası beher tanesi 750,00 TL olup ceman 1.500,00 TLÜir. 1 adet Esans hazırlama karıştırıcısı parasal değeri
ıılol elektronik terazi beher tanesi 450,00 TL olup ceman 900,00 TLÜir. 9- HİDROJENERASYON DAİRESİ; 1 Adet Ana ünite (2 adet 10 tonluk
ı kıızarıı 2 adet 15 tonluk 25 HP gücünde karıştırıcı tertibatlı ısıtıcı ve 4 adet soğutucu serpantinleri izolasyonları ile birlikte komple) parasal
ı TLÜir. 2 adet Vakum pompası (10 HP motorlu su halkalı ithal) beher tanesi 1.350,00 TL olup ceman 2.700,00 TUdir. 5 adet yağ deposu ısıtma
kapasiteli beher tanesi 4.300,00 TL olup ceman 21.500,00 TLÜir 6 adet Yağ tankı (15 ton kapasiteli) beher tanesi 1.500,00 TL olup ceman
0 adnt muhtelif kapasitede yağ sirkülasyon pompaları beher tanesi 500,00 TL olup ceman 10.000,00 TLÜir. 1 adet soğutma kulesi (2) Plaka filtre
•ii'ialı parasal değeri 18.000,00 TLÜir. 10- SI,VI YAĞ DOLUM TESİSİ; 2 Adet Etiketleme makinası elektromag beher tanesi 18.000,00 TL olup ceman
«i 000,00 TUdir 1 adet şişe dolum makinası (Ocip marka) parasal değeri 66.000,00 TUdir. 1 adet Sıvı yağ dolum makinası (Saylan marka 5-10-18
I" •" i" s i 27.000,00 TUdir. 1 adet Boter m arka terazi parasal değeri 900,00 TLÜir. 4 adet yağ tankı 2 tonluk beher tanesi 750,00 TL olup ceman 3.000,00
ılık |<4 makinası beher tanesi 6.500,00 TL olup ceman 39.000,00 TLÜir. 1 adet Sıvı yağ dolum makinası (Oluşum marka 5-10-18 litrelik teneke kutu)
İn (100,(X) İlilir. 2'adet Ambalaj (Shrinkleme) makinası beher tanesi 6.000,00 TL olup ceman 12.000,00 TLÜir. 1 adet Teneke dolum makinası (Çağ
«rmml değeri !>400,00 TLÜir. 2 adet Şişe kolileme ambalaj makinası (Joha marka) beher tanesi 60.000,00 TL olup ceman 120.000,00 TLÜir. 1 adet
mukimim (Eloktromag marka) parasal değeri 36.000,00 TLÜir. 1 adetSBR marka şişe temizleme makinası parasal değeri 15.000.00 TLÜir. 1 adet
Herim mukimini (1 ve 2 litrelik şişe) parasal değeri 96.000,00 TLÜir 1 adet Etiketleme makinası parasal değeri 12.000,00T lilir 1 adet kesme
İnanı paımial defleri 36.000,00 TUdir. 11- SOFRALIK MARGARİN DAİRESİ; 1 adet Kahvaltılık Tes.volatör (Tekli, çiftli, üçlü toplam 3 ünite) parasal
m ıu m h
1 İ llin h e rin i r iıı/n j pınnper.ı (4 •.İllinin lııe ııın l le h im i İm lin i
'
....... li NHI.HO II o lu p ı-e m m i 32 VKI.OO İ l i l i r ile r in i
- - ‘—«t. ‘- — ..I- /»!«
» Il ln ıl lr l ıl
...........
inanı (2 5 0 gr lık
n,m ıt ı u l defteri 21 000,(1(1 İlilir I erini kamı
Download

m ı u m h nlıK (, .ıtılı çinko örtülüdür. Yapının içi dışı