XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu
2-5 Nisan 2014
AMBALAJ TEKSTİLLERİ VE KULLANIM ALANLARI
Esra Dirgar, Okşan Oral
Ege Üniversitesi, Bergama Meslek Yüksekokulu, Bergama, İzmir, Türkiye
[email protected]
Ambalaj tekstilleri, endüstriyel, tarımsal ve diğer ürünler için olan tekstilleri içine almaktadır
[1]. Ambalaj malzemelerinin talebi, ürünlerin hem ulusal hem de uluslar arası üretimi ve
dağıtımı olduğundan, ekonomik büyüme, endüstriyel üretim ve ticaret ile doğrudan
orantılıdır. Tekrar kullanılabilir ambalajlar ve kutulara olan gereksinimin artması, tekstil
ürünleri için pazarda yeni fırsatlar yaratmaktadır.
Geleneksel olarak jüt, pamuk veya doğal elyaftan yapılmış torbalar ve çantalar, giderek
modern sentetik liflerden üretilmeye başlanmıştır. Ambalajlama ve sonraki taşıma
işlemlerinde kullanılan bu teknik tekstiller “Packtech” olarak adlandırılır.
Bu ambalajların çoğunun paketleme türü için ideal olduğu iyi bilinmektedir. Bir yandan
yüksek gramajlı ve sık dokunmuş dokuma kumaşlar, diğer taraftan düşük gramajlı dokusuz
yüzeyleri içerir.
Tüketim malzemelerinin ambalajlanmasında kullanılan tekstil materyalleri aşağıdaki gibidir
[2]:
 Toz ve granül maddeler için büyük torbalar
 Çamaşırhane çantaları ve diğer paketleme ürünleri
 Depolama için torbalar vb.
 Paketleri bağlamak için ipler (tarımsal uygulamalar hariç)
 Kağıt olmayan çay poşetleri ve kahve filtreleri
 Gıda saklama torbaları
 Oyuncak, gıda gibi ürünleri paketleme, taşıma, depolama için fileler
 Dokuma askılar, düşük ağırlıklı posta zarfları
 Yumuşak bavullar.
Anahtar Kelimeler: Ambalajlama, teknik tekstiller, koruma, endüstriyel tekstiller.
KAYNAKLAR
[1] http://www.technicaltextile.net/packaging-textiles/
[2]http://www.bch.in/index.html
167
Download

ambalaj tekstilleri ve kullanım alanları