T.C.
OKAN ÜNİVERSİTESİ
SENATO KARARLARI
Toplantı Tarihi
: 14.05.2014
Toplantı No
: 127
Tonlantıva Katılanlar
:
• Prof. Dr. Şule KUT
• Prof. Dr. Alinur BÜYÜKAKSOY
• Prof. Dr. Enar TUNÇ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rektör
Rektör Yardımcısı
Rektör Yardımcısı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Rektör Yardımcısı, Sağlık Bilimleri Y.O.Müdürü
Prof. Dr. Mithat KIYAK
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Dilek ŞİRVANLI ÖZEN
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nej at TUNCAY
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Bülent VARDAR
Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mustafa KOÇAK
Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Müdürü
Prof. Dr. Ahmet KAŞLI
Prof. Dr. Erdinç TELATAR
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Savaş AYBERK
Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Işıl KÜÇÜKAY
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. Mustafa KİBAROĞLU
Prof. Dr. Altan AKI
Güzel Sanatlar Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. Serap KESKİN KİZİROĞLU Hukuk Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. Ayşe Dilek ERBORA
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. Harun BATIRBAYGÎL
Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Ahmet Tuğrul SAVAŞ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Onur YARAR
Eğitim Fakültesi Temsilcisi
Yrd. Doç. Dr. Aybars ERÖZDEN
Raportör
Ekrem BALTACI
Üniversitemiz Senatosu; 14.05.2014 tarihinde saat 15.30’da Rektör Prof. Dr. Şule Kut’un
Başkanlığında toplandı.
KARAR 3: Okan Üniversitesi Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Politikası Yönergesi görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Politikası Yönergesi’nin ekteki
şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Download

Senato Kararı - Okan Üniversitesi