Sayfa 1 / 4
Sayfa 2 / 4
Sayfa 3 / 4
KAVİSLİ GİZLİ KAPAMA PROFİLİ UYGULAMASI ÜRÜN ÖZET TABLOSU
ÜRÜN
KODU
Y-26
ÜRÜN KODU
/ PRODUCT
CODE
O1939-000
ÜRÜN ADI /
PRODUCT NAME
Kol kavis profili
ERKEK
DİŞİ /
AMBALAJ /
MALE
PACKING (SATIŞ)
FEMAL
E
Koli (100 adt x 1,20
mt = 120 mt) /
Carton (100 pcs x
1,20 mt = 120 mt)
D/F
ŞEMA /
GRAPHIC
WEB ADRESİ
http://www.seritcioglu.c
om/DesktopDefault.aspx
?mid=667&tabid=522&f
=PortalStore_CatalogIte
mDetails.ascx&CatalogIt
emID=31615
TAMAMLAYIC
I ÜRÜN KOD
/
ÜRÜN ADI /
SUPPLEMENT
PRODUCT NAME
ARY
PRODUCT
CODE
O2142-050
Gizli dikiş profili
Sayfa 4 / 4
ERKEK
DİŞİ /
AMBALAJ /
MALE
PACKING (SATIŞ)
FEMAL
E
Top (200 mt) / Roll
(200 mt)
E/M
ŞEMA /
GRAPHIC
WEB ADRESİ
KULLANI
M ORANI
/ USAGE
RATE
AMBALAJ
KULLANI
M ORANI
/
PACKING
USAGE
RATE
http://www.seritcioglu.c
om/DesktopDefault.aspx
?mid=667&tabid=522&f
=PortalStore_CatalogIte
mDetails.ascx&CatalogIt
emID=22085
1:1
1:2
UYGULAMA
ALANI /
APPLICATION
ÜRÜNLERİ
DETAYLI
İNCELEMEK
(PDF, RESİM,
VİDEO, VB.)
İÇİN WEB
LINKIMIZ
Tek profil istenen https://www.dropb
ve zımba teli
ox.com/sh/duz3ph
gizlenen
5e699291n/gvf7UJj
uygulamalar
bbt
Download

Sayfa 1 / 4