ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
ÜRÜN ADI
PRODUCT NAME
ÜRÜN GRUBU
PRODUCT GROUP
ÜRÜN ALT GRUBU
PROD. SUBGROUP
KULLANIM ALANI / APPLICATION AREA
ÇALIŞMA ŞEKLİ / WORKING SYSTEM
KATMA DEĞER / ADDED VALUE
E6061 1M
BEA TABANCA T54-155
BEA GUN T54-155
TABANCA
GUNS
T ÇİVİ TABANCA
T NAIL GUN
Mobilya / Furniture
Metale yönelik T çivilerin çakılmasını sağlayan tabanca
Guns which fix T nails to metal or wood
Ergonomik, güvenli ve somunu yeniden yüklemede kolay ve hızlı. /
Ergonomic, safe, easy and fast reloading.
EK ÖZELLİKLER / ADDITIONAL SPECIFICATIONS
BEA T54-155 T çivi tabancası – BEA T54-155 T nail gun
Şerit klips veya latayı metale çakmak için kullanılır. 18mm-64mm aralığındaki tüm T çivileri çakar.
EK BİLGİ /
Used to fix clip strips or lath to metal. It’s used with all T nails in 18mm-64mm height .
ADDITIONAL INFORMATION
AMBALAJ BİLGİLERİ / PACKING INFORMATION
AMBALAJ BİRİMİ / PACKAGING UNIT
AMBALAJ MİKTARI / PACKAGING AMOUNT
PAKETLEME ŞEKLİ / PACKAGING
PAKET ÖLÇÜSÜ / PACK DIMENSIONS (cm)
PAKET AĞIRLIĞI / PACK WEIGHT (kg)
ADET / PIECE
1
KOLİ / CARTON
http://youtu.be/eqnXxryN5bk
KATALOGLAR / CATALOGUES
ORIJINAL TEDARİKÇİ KATALOGU
ORIGINAL SUPPLIER CATALOGUE
TEDARİKÇİ STOK KATALOGU
SUPPLIER STOCK CATALOGUE
http://www.seritcioglu.com/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/Tİ-XXX.pdf
Sayfa 1 / 6
ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
ÜRÜN ADI
PRODUCT NAME
ÜRÜN GRUBU
PRODUCT GROUP
ÜRÜN ALT GRUBU
PROD. SUBGROUP
KULLANIM ALANI / APPLICATION AREA
HB-MAXI-ST64
T ÇİVİ TABANCA
T NAIL GUN
TABANCA
GUNS
T ÇİVİ TABANCA
T NAIL GUN
Mobilya / Furniture
ÇALIŞMA ŞEKLİ / WORKING SYSTEM
Şerit klips ve latayı metale çakmak için kullanılan tabanca/
Gun used to fix clips strip and lath to metal
KATMA DEĞER / ADDED VALUE
Ergonomik, güvenli ve somunu yeniden yüklemede kolay ve hızlı. /
Ergonomic, safe, easy and fast reloading.
EK ÖZELLİKLER / ADDITIONAL SPECIFICATIONS
EK BİLGİ /
ADDITIONAL INFORMATION
AMBALAJ BİLGİLERİ / PACKING INFORMATION
AMBALAJ BİRİMİ / PACKAGING UNIT
AMBALAJ MİKTARI / PACKAGING AMOUNT
PAKETLEME ŞEKLİ / PACKAGING
PAKET ÖLÇÜSÜ / PACK DIMENSIONS (cm)
PAKET AĞIRLIĞI / PACK WEIGHT (kg)
ADET / PIECE
1
KOLİ / CARTON
KATALOGLAR / CATALOGUES
ORIJINAL TEDARİKÇİ KATALOGU
ORIGINAL SUPPLIER CATALOGUE
TEDARİKÇİ STOK KATALOGU
SUPPLIER STOCK CATALOGUE
http://www.seritcioglu.com/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/HB-XXX.pdf
Sayfa 2 / 6
ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
ÜRÜN ADI
PRODUCT NAME
ÜRÜN GRUBU
PRODUCT GROUP
ÜRÜN ALT GRUBU
PROD. SUBGROUP
KULLANIM ALANI / APPLICATION AREA
UN-TJEP LB-18
T SOMUN TABANCASI
T NUT HAND TOOL
TABANCA
GUNS
T SOMUN TABANCA
T NUT GUN
Mobilya / Furniture
ÇALIŞMA ŞEKLİ / WORKING SYSTEM
KATMA DEĞER / ADDED VALUE
Ergonomik, güvenli ve somunu yeniden yüklemede kolay ve hızlı. /
Ergonomic, safe, easy and fast reloading.
EK ÖZELLİKLER / ADDITIONAL SPECIFICATIONS
Şerit halinde metrik T somun çeşitlerini atmak için kullanılır /
Used to apply T nuts in form of strips.
EK BİLGİ /
ADDITIONAL INFORMATION
İlave bilgiler için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız,
Please click on the following link for further details
http://www.seritcioglu.com/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/TJEP%20SOMUN%20TABANCASI%20-%202.pdf
AMBALAJ BİLGİLERİ / PACKING INFORMATION
AMBALAJ BİRİMİ / PACKAGING UNIT
ADET / PIECE
AMBALAJ MİKTARI / PACKAGING AMOUNT
1
PAKETLEME ŞEKLİ / PACKAGING
KOLİ / CARTON
PAKET ÖLÇÜSÜ / PACK DIMENSIONS (cm)
PAKET AĞIRLIĞI / PACK WEIGHT (kg)
KATALOGLAR / CATALOGUES
ORIJINAL TEDARİKÇİ KATALOGU
ORIGINAL SUPPLIER CATALOGUE
http://www.seritcioglu.com/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UNIMERCO-KATALOG.pdf
TEDARİKÇİ STOK KATALOGU
SUPPLIER STOCK CATALOGUE
http://www.seritcioglu.com/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UNIMERCO-XXX.pdf
Sayfa 3 / 6
ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
ÜRÜN ADI
PRODUCT NAME
KULLANIM ALANI / APPLICATION AREA
ET-81P-TAB
PLASTİK ZIMBA TABANCASI
PLASTIC STAPLE GUN
ÜRÜN GRUBU
PRODUCT GROUP
TABANCA / GUNS
ÜRÜN ALT GRUBU
PROD. SUBGROUP
PLASTİK ZIMBA TABANCASI /
PLASTIC STAPLE GUN
Yat iç döşeme / Marine indoor upholstery
ÇALIŞMA ŞEKLİ / WORKING SYSTEM
KATMA DEĞER / ADDED VALUE
EK ÖZELLİKLER / ADDITIONAL SPECIFICATIONS
EK BİLGİ / ADDITIONAL INFORMATION
EZ-81P-TAB plastik zımba tabancası
Plastic staple gun ET-81P-TAB
AMBALAJ BİLGİLERİ / PACKING INFORMATION
AMBALAJ BİRİMİ / PACKAGING UNIT
ADET / PIECE
AMBALAJ MİKTARI / PACKAGING AMOUNT
1
PAKETLEME ŞEKLİ / PACKAGING
KOLİ / CARTON
PAKET ÖLÇÜSÜ / PACK DIMENSIONS (cm)
PAKET AĞIRLIĞI / PACK WEIGHT (kg)
KATALOGLAR / CATALOGUES
ORIJINAL TEDARİKÇİ KATALOGU
ORIGINAL SUPPLIER CATALOGUE
TEDARİKÇİ STOK KATALOGU
SUPPLIER STOCK CATALOGUE
http://www.seritcioglu.com/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/ET-XXX.pdf
Sayfa 4 / 6
ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
ÜRÜN ADI
PRODUCT NAME
E380/16-420
BEA TABANCA E380/16-420
BEA GUN E380/16-420
ÜRÜN GRUBU
PRODUCT GROUP
TABANCA / GUNS
ÜRÜN ALT GRUBU
PROD. SUBGROUP
ZIMBA TABANCASI /
STAPLE GUN
KULLANIM ALANI / APPLICATION AREA
Mobilya / Furniture
ÇALIŞMA ŞEKLİ / WORKING SYSTEM
KATMA DEĞER / ADDED VALUE
Zımba teli çakımı / Fixing staples
EK ÖZELLİKLER / ADDITIONAL SPECIFICATIONS
BEA 380/16-420 (816) zımba tabancası – BEA 380/16-420 (816) staple gun
Uzun gagalı. 80 serisi 6mm-16mm aralığındaki zımba telini çakım yapar/
Long nose. Used for fixing 80 series 6mm-16mm staples
EK BİLGİ / ADDITIONAL INFORMATION
Alttan doldurmalı 5-6 bar çalışma basınçlı 80 serisi 6mm ile 16mm aralığındaki zımba telini çakım
yapar./
Under loading, 5-6 bar pressure, used for 80 serıes 6mm-16mm staples.
AMBALAJ BİLGİLERİ / PACKING INFORMATION
AMBALAJ BİRİMİ / PACKAGING UNIT
ADET / PIECE
AMBALAJ MİKTARI / PACKAGING AMOUNT
1
PAKETLEME ŞEKLİ / PACKAGING
KOLİ / CARTON
PAKET ÖLÇÜSÜ / PACK DIMENSIONS (cm)
PAKET AĞIRLIĞI / PACK WEIGHT (kg)
KATALOGLAR / CATALOGUES
ORIJINAL TEDARİKÇİ KATALOGU
ORIGINAL SUPPLIER CATALOGUE
TEDARİKÇİ STOK KATALOGU
SUPPLIER STOCK CATALOGUE
Sayfa 5 / 6
TABANCA LİSTESİ / LIST OF GUNS
ÜRÜN GRUBU
ÜRÜN ALT
GRUBU
ÜRÜN ADI
ÜRÜN KODU PRODUCT CODE
T ÇİVİ TABANCASI
TABANCA
TABANCA
T ÇİVİ TABANCA
http://www.seritcioglu.com/DesktopDefault.aspx?mid=667&tabid=522&f=PortalStore_CatalogItemDetails_mor.ascx&CatalogItemID=22653
1
KOLİ CARTON
http://www.seritcioglu.com/DesktopDefault.aspx?mid=667&tabid=522&f=PortalStore_CatalogItemDetails_mor.ascx&CatalogItemID=32096
ADET
PIECE
1
KOLİ CARTON
http://www.seritcioglu.com/DesktopDefault.aspx?mid=667&tabid=522&f=PortalStore_CatalogItemDetails_mor.ascx&CatalogItemID=23641
PLASTIC STAPLE PLASTIC STAPLE
GUN
GUN
ADET
PIECE
1
KOLİ
CARTON
http://www.seritcioglu.com/DesktopDefault.aspx?mid=667&tabid=522&f=PortalStore_CatalogItemDetails_mor.ascx&CatalogItemID=31090
STAPLE GUN
ADET
PIECE
1
KOLİ
CARTON
http://www.seritcioglu.com/DesktopDefault.aspx?mid=667&tabid=522&f=PortalStore_CatalogItemDetails_mor.ascx&CatalogItemID=23918
T NAIL GUN
BEA GUN T54-155
T ÇİVİ TABANCA
HB-MAXI-ST64
GUNS
T NAIL GUN
T NAIL GUN
T SOMUN
TABANCASI
UN-TJEP LB-18
T NUT GUN
T NUT HAND TOOL
WEB SAYFASI
WEB
PAGE
ADET
PIECE
ADET
PIECE
PLASTİK ZIMBA
TABANCASI
GUNS
PLASTIC STAPLE GUN
ET-81P-TAB
ZIMBA TABANCASI
TABANCA
KOLİ CARTON
GUNS
PLASTİK ZIMBA TABANCASI
ZIMBA
TABANCASI
AMBALAJ
BIRIMI
PACKING
UNIT
T NUT GUNS
T SOMUN
TABANCA
PLASTİK ZIMBA
TABANCASI
1
E6061 1M
T SOMUN TABANCASI
TABANCA
PAKETLEME
SEKLI
PACKAGING
PRODUCT NAME
T NAIL GUNS
BEA TABANCA T54T ÇİVİ TABANCA
155
TABANCA
AMBALAJ
MIKTARI
PACKING
AMOUNT
PRODUCT
SUBGROUP
PRODUCT GROUP
GUNS
STAPLE GUN
BEA TABANCA
E380/16-420
E380/16-420
GUNS
Sayfa 6 / 6
STAPLE GUN
Download

222_Labview 2. deney.pdf